Naším posláním je pomoc a podpora lidem se zdravotním postižením tak, aby mohli žít co nejsamostatněji v jejich přirozeném prostředí a to tím, že rozvíjíme a posilujeme jejich schopnosti a dovednosti v každodenních činnostech běžného života.

Ke každému přistupujeme individuálně s respektem k jeho lidským právům, mentálnímu věku a fyzickým možnostem.

Denní stacionář poskytuje služby podle § 46 zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů a prováděcí vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách.

Denní stacionář je určen dospělým lidem s mentálním či kombinovaným postižením, kteří mají nenaplněné potřeby v oblasti denních činností a jejich situace jim zpravidla nedovoluje, aby trávili čas sami, bez pomoci další osoby. Denní stacionář jim nabízí možnost trávit den aktivně a v kolektivu.

Služby jsou poskytovány ambulantně, v prostorách Denního stacionáře Bludiště se sídlem v ulici Kosmonautů 262, 583 01 Chotěboř.

 

 

 

Okruh osob:

 • osoby s mentálním postižením (s výjimkou hlubokého mentálního postižení) nebo kombinovaným postižením (včetně smyslového)
 • osoby ve věku od 15ti do 80ti let věku
 • osoby, které díky svému omezení nemají příležitost se jiným způsobem začlenit do kolektivu
 • osoby, které potřebují podporu v různých oblastech běžného života (sebeobsluha, samostatnost, komunikace), díky nimž se mohou stávat samostatnější

 

Kriteria pro poskytování služby:

 • zájemce patří do okruhu osob
 • uzavření smlouvy o poskytování služby
 • zájemce souhlasí s Pravidly Denního staconáře Bludiště
 • tým má volnou kapacitu.
 • zájemce/klient je schopen pobývat v kolektivu po dobu pobytu v DS (pokud klient při pobytu v kolektivu vyžaduje nepřetržitou pomoc jedné osoby, může službu využít pouze s vlastním asistentem)

 

Kritéria pro odmítnutí služby:

 • Zájemce nepatří do okruhu osob (nepříznivá sociální situace neodpovídá této sociální službě, zájemce nespadá do vymezené cílové skupiny, věk,  potřebnost)
 • Odmítnutí uzavření Smlouvy o poskytnutí služby (písemné nebo ústní)
 • Nemáme volnou kapacitu služby
 • Nedodržování/nesouhlas s dodržováním Pravidel Denního stacionáře

 

Denní stacionář poskytuje služby podle § 46 zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb.
Základní činnosti
 • Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
 • Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
 • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • Sociálně terapeutická činnost
 • Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

 

 

Dostupnost služby

Ve stacionáři je možný tzv. pobyt na zkoušku – zájemce o službu může až 3 dny docházet do zařízení bezplatně. Během této doby se  může blíže seznámit s chodem stacionáře, aktivitami a činnostmi.

Provozní doba: pracovní dny 7:30 - 14:30 hod.                                                                                                                                          Okamžitá kapacita: 15 klientů                                                                                                                                                                    Bariérovost: prostory stacionáře jsou bezbariérové                                                                                                                                    Úhrada za službu: služba je dle § 75, Zákona č. 108/2006 Sb. zpoplatněna (viz. platný ceník služby)

 

Co vám můžeme nabídnout

 • individuální přístup
 • odpovídající pomoc a podporu v oblastech, ve kterých to potřebujete
 • různorodé individuální a skupinové činnosti, které rozvíjejí vaše schopnosti a dovednosti 
 • společně s vámi vytváříme individuální plán podpory, který vychází z vašich osobních cílů a přání

 

Denní stacionář je od roku 2019 držitelem mezinárodního certifikátu Pracoviště pracující s prvky konceptu Bazální stimulace

Bazální stimulace v praxi denního stacionáře:  BS je pedagogicko-ošetřovatelský koncept, který v nejzákladnější rovině podporuje a rozvíjí lidské vnímání a komunikaci a pohybové schopnosti klientů. Je tedy vhodná pro každého klienta, který má v těchto oblastech omezené schopnosti. Somatickou, vestibulární a vibrační stimulací u klientů rozvíjíme vnímání sebe sama, svého tělesného schématu, i svého okolí. Prvky Bazální stimulace jsou součástí běžné péče a klientům jsou nabízeny takové prvky z konceptu, které jsou jim příjemné a které zvyšují kvalitu jejich života.

 

Kontakt

 

Lenka Chalupová, DiS, vedoucí Bludiště 
Telefon: 773 497 498
E-mail: lenka.chalupova@fokusvysocina.czchotebor@fokusvysocina.cz,

Web: www.fokusvysocina.cz


        

 

Soubory ke stažení

Název Datum Velikost Staženo
169_koncept_bazalni_stimulace_informace.pdf 28.11.2021 15:33 496 kB 838x
216_priloha_c._6e__pravidla_pro_reseni_nametu_a_stiznosti.pdf 08.03.2022 08:33 795 kB 273x
251_narizeni_4_cenik_ds.docx 08.01.2024 10:55 17 kB 89x
257_garantovana_nabidka.docx 08.01.2024 11:13 41 kB 79x
258_pravidla_denniho_stacionare_bludiste.docx 08.01.2024 11:13 195 kB 83x
259_protokol_sexuality_ambulani_sluzby_ds.doc 08.01.2024 11:14 72 kB 83x
260_smlouva_vzor.docx 08.01.2024 11:14 197 kB 84x

Klikni na mapku a najdi nejbližší pomoc

Třebíč Jihlava Žďár n/S Pelhřimov Havlíčkův Brod Hlinsko

facebook
 

 

© 2024 FOKUS Vysočina | Administrace | Cookies

Web: Crespo | Design: TNK