Posláním služby osobní asistence je umožnit lidem s postižením žít doma ve vlastní domácnosti životem, který se co nejvíce blíží běžnému standardu. Usilujeme o to, aby lidé s postižením žili důstojný a plnohodnotný život.

Služba je určená lidem, kteří vzhledem ke svému zdravotnímu postižení či omezení potřebují pomoc a podporu jiné osoby v běžných denních činnostech. Je poskytována v přirozeném prostředí klienta (domácnost, veřejně přístupná místa). Poskytování služby vychází z individuálních potřeb a přání klientů, sami si určují jakou péči a v jakém rozsahu potřebují.

Cílem služby je podpora soběstačnosti a samostatnosti klientů v jejich přirozeném prostředí, což vede k jejich plnohodnotnému a důstojnému životu a umožňuje těmto lidem žít ve vlastní domácnosti, se svými blízkými životem, který se co nejvíce podobá běžnému životu. 

Služba je spolufinancovaná prostřednictvím projektu: Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina, individuální projekt VII.

 

Okruh osob:

 • osoby s mentálním, tělesným nebo kombinovaným postižením
 • osoby starší 7 let věku
 • senioři
 • osoby žijící v Chotěboři a okolních obcích vzdálených do 20 km od Chotěboře

 

Podmínky pro poskytování služby:

 • zájemce patří do okruhu osob.
 • uzavření Smlouvu o poskytnutí služby
 • tým má volnou kapacitu.

 

Podmínky pro odmítnutí služby

 • Zájemce nepatří do okruhu osob (nepříznivá sociální situace neodpovídá této sociální službě, zájemce nespadá do vymezené cílové skupiny, věk,  potřebnost)
 • Odmítnutí uzavření Smlouvy o poskytnutí služby (písemné nebo ústní)
 • Nemáme volnou kapacitu služby
 • Nedodržování/nesouhlas s dodržováním Pravidel osobní asistence

 

Základní činnosti dle Zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

 

 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu (polohování, oblékání, pomoc při stravování)
 • pomoc při osobní hygieně (toaleta, celková hygiena),
 • pomoc při zajištění stravy 
 • pomoc při zajištění chodu domácnosti (drobné nákupy, bšžný úklid)
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (doporovody do školských zařízení, vycházky, doprovod na kulturní akce)
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

 

Dostupnost služby

Služba se poskytuje nepřetržitě, v časovém rozsahu 24 hodin, v závislosti na personální kapacitě služby.

Kontaktovat nás můžete v provozní době: pracovní dny 7:30 – 15:30 hod.

Okamžitá kapacita: 2 uživatelé
Působnost: Chotěboř a do 20 km od Chotěboře
Platby: Služba je zajišťována v rozsahu Garantované nabídky činností. Jedná se o placenou službu. 

 

Bazální stimulace v praxi osobní asistence:  BS je pedagogicko-ošetřovatelský koncept, který v nejzákladnější rovině podporuje a rozvíjí lidské vnímání a komunikaci a pohybové schopnosti klientů. Je tedy vhodná pro každého klienta, který má v těchto oblastech omezené schopnosti. Ve službě osobní asistence je koncept Bazální stimulace součástí běžné péče zejména při pomoci s hygienou, při polohování a přesunech klienta z lůžka, při podávání jídla nebo při pomoci s oblékáním. Prvky Bazální stimulace jsou součástí běžné péče a klientům jsou nabízeny takové prvky z konceptu, které jsou jim příjemné a které zvyšují kvalitu jejich života.

Služba osobní asistence v roce 2019 získala mezinárodní certifikát "Pracoviště pracující s prvky bazální stimulace".

 

Kontakt:

Lenka Chalupová, DiS, vedoucí Bludiště
Telefon: 773 497 498 
Kosmonautů 262, 583 01 Chotěboř
E-mail: lenka.chalupova@fokusvysocina.cz

Soubory ke stažení

Název Datum Velikost Staženo
174_koncept_bazalni_stimulace_informace.pdf 28.11.2021 15:33 496 kB 692x
221_priloha_c._5e__pravidla_pro_reseni_nametu_a_stiznosti.pdf 08.03.2022 08:38 858 kB 295x
252_narizeni_5_cenik_oa.docx 08.01.2024 10:57 19 kB 79x
253_garantovana_nabidka_oa.docx 08.01.2024 11:11 2,43 MB 89x
254_pravidla_sluzby.docx 08.01.2024 11:11 196 kB 77x
255_protokol_sexuality_terenni_sluzby_oa.doc 08.01.2024 11:12 64 kB 83x
256_smlouva_oa_vzor.docx 08.01.2024 11:12 198 kB 81x

Klikni na mapku a najdi nejbližší pomoc

Třebíč Jihlava Žďár n/S Pelhřimov Havlíčkův Brod Hlinsko

facebook
 

 

© 2024 FOKUS Vysočina | Administrace | Cookies

Web: Crespo | Design: TNK