Posláním chráněného bydlení je umožnit lidem s duševním onemocněním – zvláště těm, kteří nikdy samostatně nebydleli nebo potřebují v tomto směru určitou míru podpory – získat vlastní zkušenost se samostatným bydlením.

Individuální chráněné bydlení je pobytová placená služba zaměřená na získávání praktických životních dovedností.  Jejím smyslem není zajištění trvalého bydlení, proto je čerpání služby omezeno na dobu tří let. Pro každého nájemníka je zajištěn samostatný pokoj včetně vybavení. Během celého pobytu pomáhá uživateli asistentka bydlení. Míra podpory je individuální a odvíjí se od oboustranné dohody. Její součástí je plán orientovaný na potřeby uživatele a zaměřený na nácvik běžných dovedností (obstarávání domácnosti, vytváření struktury dne, odpovědnost a samostatnost v rozhodování). Službu zajišťuje asistentka chráněného bydlení s podporou komunitního týmu a zdravotní sestry.

Cílová skupina

 • osoby s onemocněním z okruhu psychóz, v případě potřebnosti i osoby s neurotickými poruchami
 • osoby 18 - 64 let
 • potřeba využívat službu
 • osoby žijící na území pelhřimovského okresu případně v Kraji Vysočina - prioritní oblast, v případě absence zájemců z tohoto regionu mohou být přijati zájemci z celé ČR

Podmínky pro poskytnutí služby:

Cíle individuálního chráněného bydlení:

 1. Orientované na uživatele
  • zvýšit soběstačnost při vedení domácnosti
  • motivovat k aktivnímu trávení volného času
  • podpořit uživatele při využívání běžně dostupných míst a služeb
  • zvýšit samostatnost v rozhodování a sebevědomí uživatele
 2. Orientované na službu
  • poskytovat psychosociální službu vycházející z potřeb uživatelů
  • rozvíjet a naplňovat standardy ve službě
  • vzdělávat své pracovníky
 3. Orientované na společnost
  • snížení potřebnosti ústavní péče
  • zajištění sociální pomoci osobám s duševním onemocněním
  • prevence sociálně-patologických a jiných nežádoucích jevů (sebevraždy, bezdomovectví, agresivita, zadluženost apod.)
  • ovlivňování postojů veřejnosti vůči osobám s duševním onemocněním
  • spolupráce s úřady, samosprávou
  • spolupráce s dalšími poskytovateli sociálních a zdravotních služeb

Dostupnost

Kapacita zařízení:  2 místa
Provozní doba: pracovní dny 7.30 – 15.30 hod.
Bariérovost: Objekt, ve kterém je služba poskytována, není bezbariérový.

Úhrady za poskytování služby

Od. 1.4.2022 celková cena ubytování činí:

Byt č. 37 (14 m2) ..... 3 047 Kč/měsíc
Byt č. 25 (20 m2) ..... 3 435 Kč/měsíc

V celkové ceně ubytování je na obou bytech zahrnuta cena ubytování a poplatek 145/měsíc za internetové připojení.

Cena služeb:
Je-li uživatel příjemcem příspěvku na péči uhradí 135,-  Kč za každou hodinu péče pokud se jedná o :

 • pomoc při zajištění chodu domácnosti
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační služby
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • sociálně terapeutické činnosti
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

 

Stravování je zajištěno v jídelně Nemocnice Pelhřimov. Uživatel zaplatí částku zpětně podle odebraných jídel za předchozí měsíc. Stravné je možné hradit přímo Fokusu Vysočina.

Kontakt

Kontaktní osoba: Pavlína Hejsková, DiS. – asistentka bydlení
Adresa poskytovatele: FOKUS Vysočina, středisko Pelhřimov
Humpolecká 736, 393 01 Pelhřimov
Telefon: 774 094 151
E-mail: pavlina.hejskova@fokusvysocina.cz
Web: www.fokusvysocina.cz

Chráněné bydlení Pelhřimov Chráněné bydlení Pelhřimov Chráněné bydlení Pelhřimov

Oba byty se nacházejí v jedné bytové jednotce na adrese Pražská 1318, Pelhřimov v objektu Městského bytového domu. Každý byt se skládá z jednoho plně zařízeného pokoje (14 m2 a 20 m2). Mají však společné sociální zařízení a vstupní prostor.

 

Klikni na mapku a najdi nejbližší pomoc

Třebíč Jihlava Žďár n/S Pelhřimov Havlíčkův Brod Hlinsko

facebook
 

 

Naši dárci

Přihlášení k odebírání newsletteru

Jméno
Příjmení
E-mail

© 2022 FOKUS Vysočina | Administrace | Cookies

Web: Crespo | Design: TNK