1342_hlinsko.png

pátek, 16. dubna 2021

FOKUS Vysočina v Hlinsku před několika týdny učinil další krok k naplňování principů multidisciplinarity. Od konce února se totiž zdejší tým rozšířil o zdravotní specializaci a napodobil tak další naše střediska.

„V našem středisku pracují čtyři sociální pracovníci a peer konzultant, tedy člověk s vlastní zkušeností s duševním onemocněním. Od roku 2020 pak k nám do týmu přibyla pracovnice na takzvané asertivní kontaktování,“ říká vedoucí střediska Jana Horynová a pokračuje.

„Specifikem tohoto přístupu je aktivní vyhledávání osob s duševním onemocněním, včasná intervence a následné zajištění podpory celým týmem. Do procesu není zapojen pouze klient, ale i jeho blízké okolí. Základem je úzká spolupráce s lékaři, zejména ambulantními psychiatry, psychiatrickou nemocnicí anebo také s místními úřady. Vzhledem k tomu, že je naše nová kolegyně profesně zároveň zdravotní sestrou, neváhali jsme využít této možnosti a koncem roku jsme požádali o zaregistrování domácí ošetřovatelské péče. To se na začátku roku podařilo a nyní můžeme našim klientům poskytovat také základní zdravotní služby. Ještě více se tak můžeme věnovat užší spolupráci s lékaři a poskytovat základní zdravotní péči v přirozeném prostředí klienta – podobně jako další týmy FOKUSu Vysočina,“ říká vedoucí hlineckého střediska organizace Jana Horynová.


 

Klikni na mapku a najdi nejbližší pomoc

Třebíč Jihlava Žďár n/S Pelhřimov Havlíčkův Brod Hlinsko

 

facebook
 

 

 

Naši dárci

Přihlášení k odebírání newsletteru

Jméno
Příjmení
E-mail

© 2021 FOKUS Vysočina Administrace

Web: Crespo | Design: TNK