středa, 16. února 2022

Dne 14. února 2022 ředitelka FOKUSu Vysočina zaslala otevřený dopis Výkonnému výboru a Odborné radě Reformy péče o duševní zdraví. V dopise informuje o situaci v terénu ohledně zaměstnávání terénních sester a jejich financování a žádá o diskusi mezi poskytovateli, vedením Reformy a zdravotními pojišťovnami. Snahou je zvýšení dostupnosti terénní zdravotní péče pro lidi s duševním onemocněním i v regionech, kde doposud nejsou centra duševního zdraví.

K otevřenému dopisu se připojila řada poskytovatelů komunitní péče.

Znění otevřeného dopisu je k dispozici dále v textu.

 
Vážení členové Odborné rady, Výkonného výboru Reformy péče o duševní zdraví 
 
obracíme se na Vás jakožto poskytovatel komunitních služeb pro lidi s duševním onemocněním  ohledně situace financování terénních sester v komunitních službách pro lidi s duševním onemocněním.
 
V rámci projektu Reformy péče o duševní zdraví vzniklo v České republice 30 Center duševního zdraví, která poskytují sociálně zdravotní péči pro lidi se závažným duševním onemocněním. Realizace, včetně zajištění návazného financování sociálních i zdravotních služeb těchto center, výrazně zvýšila dostupnost a kvalitu péče. Přesto je v ČR řada regionů, kde služby CDZ pro obyvatele dostupné nejsou (zřejmé i z dat UZIS). V těchto regionech však působí celá řada týmů duševního zdraví (aktuálně cca 80), které do velké míry suplují  chybějící službu CDZ či poskytují podporu lidem, kteří nespadají do cílové skupiny stávajících CDZ.  Z několikaletých zkušeností poskytovatelů těchto služeb se pro klienty ukazuje jako nezbytné, aby jim byla poskytována péče nejen v oblasti sociální, ale také zdravotní. Je proto potřeba, aby i v menších  týmech pracovaly všeobecné sestry či sestry pro péči v psychiatrii.
 
Jakkoliv je multidisciplinární spolupráce sociálních a zdravotních pracovníků a její přínos pro klienty všeobecně podporovaná a vyzdvihovaná, není již řadu let systémově řešeno financování zdravotníků v těchto službách. Ač mají poskytovatelé registrovány zdravotní služby, pojišťovny nemají zájem uzavírat smlouvy o poskytování a úhradě zdravotní péče v terénu a v pobytových zařízeních sociální péče pro lidi s duševním onemocněním. Poskytovatelé jsou tak nuceni terénní sestry financovat z jiných zdrojů – prostřednictvím projektů MAS z EU dotací, které jsou časově omezené a tedy bez udržitelnosti, prostřednictvím firemních nebo nadačních zdrojů.  Domníváme se, že ani jedna z těchto forem není systémová, dlouhodobě udržitelná, nemá potenciál na rozvoj a není ani důstojná pro poskytovatele, zdravotníky či klienty. Považujeme za nezbytné, aby došlo k transparentnímu nastavení rovných legislativních i finančních podmínek  pro  vytváření multidisciplinárních sociálně zdravotních týmů. Díky tomu bychom otevřeli možnost vzniku dalších CDZ a to formou postupného růstu multidisciplinárních týmů v centra duševního zdraví. Domníváme se, že jedině tak může dojít k rozvoji práce těchto týmů a tím také narovnání dostupnosti sociálně zdravotní péče pro všechny občany.
 
Žádáme proto o otevření diskuse představitelů Reformy se zdravotními pojišťovnami s cílem podpořit financování terénních sester v multidisciplinárních týmech a financování psychiatrických sester v pobytových sociálních službách. Za FOKUS Vysočina můžeme přispět zkušenostmi a daty z 2 multidisciplinárních týmů, jejichž členem je všeobecná sestra registrována pro ošetřovatelskou péči v prostředí pacienta. Věříme, že společná snaha pro zajištění dostupné kvalitní péče pro lidi s duševním onemocněním nám pomůže najít řešení a společný konsensus.
 
S pozdravem         
Mgr. Anna Šimonová
ředitelka FOKUS Vysočina, z.ú.

 

Otevřený dopis podpořili:
BONA, o.p.s.
Domov Na cestě
Fokus České Budějovice, z.ú.
Fokus Labe
FOKUS – Opava, z.s.
Fokus – Písek, z.ú.
Fokus Praha, z.ú.
Iskérka , o.p.s.
Ledovec z.s.
Lomikámen, z.ú.
MEN SANA, z.ú.
Oblastní charita Polička
Oblastní charita Žďár nad Sázavou
Práh jižní Morava, z.ú.
Spirála Ostrava, z.ú.
TRIGON, o.p.s.

Klikni na mapku a najdi nejbližší pomoc

Třebíč Jihlava Žďár n/S Pelhřimov Havlíčkův Brod Hlinsko

facebook
 

 

Naši dárci

Přihlášení k odebírání newsletteru

Jméno
Příjmení
E-mail

© 2022 FOKUS Vysočina | Administrace | Cookies

Web: Crespo | Design: TNK