Týdny pro duševní zdraví 2012

úterý, 30. října 2012

V září a říjnu uspořádal FOKUS Vysočina již tradiční destigmatizační kampaň Týdny pro duševní zdraví ve městech, kde má svá střediska – v Havlíčkově Brodě, Pelhřimově, Chotěboři a Hlinsku.

[ Celý článek ]


Neziskovky pozvaly veřejnost nahlédnout „pod pokličku“

úterý, 30. října 2012

V rámci akce „Tady neziskovky – Vítejte!“ se v Hlinsku již posedmé společně představily neziskové organizace působící v mikroregionu Hlinsko s cílem předvést veřejnosti pestrou nabídku služeb a zároveň prezentovat svoji vzájemně prospěšnou spolupráci. Akce se uskutečnila v pátek 5. října v budově bývalé MŠ K. Lidického (u kostela) v Hlinsku od 9.00 do 16.00 hodin.

[ Celý článek ]


Bezbariérové úpravy ve středisku Chotěboř

úterý, 30. října 2012

Ve středisku Chotěboř jsme díky daru nadace Charty 77 - Konto bariéry dokončili rekonstrukci zastaralé koupelny spočívající v bezbariérových úpravách prostor určených pro klienty denního stacionáře včetně vozíčkářů.

[ Celý článek ]


FOKUS Vysočina má kulatých 20 let

úterý, 30. října 2012

FOKUS Vysočina vznikl jako samostatný právní subjekt v roce 1992. V letošním roce 2012 tedy slaví 20 let. Dvacet let poskytoval pomoc stovkám klientů, desítky jeho pracovníků se učili své pomáhající profesi. Dnes je organizací stabilní, ale zároveň s potenciálem pro změny a rozvoj.

[ Celý článek ]


Oznámení Rady sdružení FOKUSU Vysočina

úterý, 30. října 2012

Dne 31. května 2012 byl ze své funkce odvolán ředitel občanského sdružení FOKUS Vysočina pan Mgr. Miloš Havlík. Aby nebylo žádným způsobem narušeno dosavadní fungování organizace, Rada sdružení pověřila prozatímně výkonem funkce ředitele paní Mgr. Annu Šimonovou, dosavadní vedoucí střediska Pelhřimov. Paní Mgr. Anna Šimonová s platností od 1. června 2012 do doby jmenování ředitele sdružení dne 1. listopadu 2012 zastupovala organizaci v plném rozsahu daném Stanovami organizace a jednala jejím jménem jako statutární zástupce. Od 1. listopadu 2012 jmenovala Rada sdružení na základě výsledků výběrového řízení ředitelkou sdružení FOKUS Vysočina paní Mgr. Annu Šimonovou.

[ Celý článek ]


Výroční zpráva 2011

úterý, 7. srpna 2012

Výroční zprávu 2011 včetně její Nedělní přílohy 20 let FOKUSu Vysočina naleznete zde Zprávy o činnosti

[ Celý článek ]


Rekonstrukce kuchyně ve středisku Chotěboř

úterý, 7. srpna 2012

Dotace na projekt Rekonstrukce kuchyně ve středisku Chotěboř byla v červnu realizována prostřednictvím MAS Podhůří Železných hor v květnu a červnu z opatření IV. 1. 2. Realizace místní rozvojové strategie z Programu rozvoje venkova ČR na období 2007 – 2013.

[ Celý článek ]


Jednání Valné hromady občanského sdružení FOKUS Vysočina

úterý, 3. července 2012

Dne 28. června 2012 se uskutečnilo jednání Valné hromady občanského sdružení FOKUS Vysočina.
Zápis včetně příloh naleznete zde

[ Celý článek ]


Řešením není duševně nemocné izolovat

čtvrtek, 21. června 2012

V posledních dnech se v médiích objevují zprávy, ve kterých se poukazuje na případy, kdy došlo k násilí ze strany duševně nemocných.

[ Celý článek ]


Náhradní plnění za zaměstnance se zdravotním postižením

čtvrtek, 24. května 2012

Zákon o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb. ukládá zaměstnavateli (včetně státních institucí) s více než 25 zaměstnanci povinnost zaměstnávat osoby se zdravotním postižením, přičemž povinný podíl těchto osob na celkovém počtu zaměstnanců je stanoven ve výši 4 %.

[ Celý článek ]

Klikni na mapku a najdi nejbližší pomoc

Třebíč Jihlava Žďár n/S Pelhřimov Havlíčkův Brod Hlinsko

facebook
 

 

Naši dárci

Přihlášení k odebírání newsletteru

Jméno
Příjmení
E-mail

© 2022 FOKUS Vysočina | Administrace | Cookies

Web: Crespo | Design: TNK