Naším posláním je pomoc a podpora lidem se zdravotním postižením tak, aby mohli žít co nejsamostatněji a přitom spokojeně.Snažíme se v co největší míře rozvíjet vlohy lidí s handicapem. Ke každému přistupujeme individuálně s respektem k jeho lidským právům, mentálnímu věku a fyzickým možnostem.

Stacionář nabízí uživatelům možnost smysluplného trávení času a podporu při rozvoji praktických dovedností a zvyšování jejich samostatnosti.
Za velmi důležitou považujeme spolupráci s rodinnými příslušníky a dalšími poskytovateli služeb v okolí.

Nabízíme:

 • vzdělávací činnosti (vše se odvíjí od individuálních možností klienta)
 • fyzickou rehabilitaci ( k dispozici máme rotoped, polohovací lůžko,rehabilitační pomůcky-míče, čočky,..)
 • pracovní činnosti (umíme s podigem,ubrouskovou technikou, batikujeme,vyrábíme svíčky,..)
 • volnočasové aktivity(pořádáme výlety, navštěvujeme různé kulturní akce)

Cílová skupina:

 • osoby s mentálním nebo kombinovaným postižením
 • osoby starší 15 let

Podmínky pro poskytování služby:

Naše cíle

 • Rozvíjet samostatnost uživatelů, vytvářet modelové situace na téma nakupování, manipulace s penězi, vyplňování složenek.
 • Podporovat práva uživatelů (svobodu volby, pohybu, právo na důstojné zacházení).
 • Citlivě prosazovat práva uživatelů v atmosféře dialogu s rodinou.
 • Sejít se s rodiči uživatelů 2x za rok, vyhodnotit vzájemnou spolupráci a konzultovat další kroky v práci s uživatelem.
 • Ve spolupráci s uživatelem popřípadě pečující rodinou vytvářet rehabilitační plán, který vychází z jeho přání a cílů.
 • Dle přání uživatele zařazovat do donního režimu rehabilitační cvičení (chůze, polohování, relaxace).

Cíle pro rok 2014

 • Cíl: Zajistit a realizovat společně s uživateli 3-4 denní rekondiční pobyt v přírodě.
 • Cíl: Zajistit a realizovat společně s uživateli alespoň 5 výletů po ČR.
 • Cíl: Uspořádat spolu s uživateli jednu společnou exkurzi do chráněného bydlení.
 • Cíl: Alespoň 6x do roka navštívit bowling.
 • Cíl: Zajištění tomboly na Kavárenském plese ve městě Chotěboři.
 • Cíl: Poskytnout službu alespoň 2 novým uživatelům.
 • Cíl: Zajistit pro rodiče a opatrovníky uživatelů DS alespoň 1 přednášku ohledně problematiky mentálního postižení.
 • Cíl: Uspořádat druhý ročník taneční soutěže Star dance trochu jinak II. pro osoby s postižením.
 • Cíl: Zajistit pravidelné informování odborné a široké veřejnosti o poskytovaných sociálních službách Bludiště a propagace názvu Bludiště prostřednictvím distribuce letáků, alespoň 8 novinových článků, nového čtvrtletního časopisu Bludišťák, účasti na prodejních trzích a workshopů na festivalu Freššš Fest, osobních schůzek a pořádáním akcí spojených nejen s TDZ.
 •  Cíl: Společně s uživateli zajistit pravidelné vydávání čtvrtletního časopisu Bludišťák, jehož smyslem bude zajistit pravidelné informování o sociálních službách Bludiště rodičům, opatrovníkům, uživatelům a partnerům naší organizace.
 •  Cíl: Příprava na novou návaznou službu – STD Bludiště
 • Informovat o smysluplnosti a účelu dílny rodiče, opatrovníky a uživatele prostřednictvím osobních schůzek
 • Zmapovat manuální zručnost všech uživatelů DS, vybrat minimálně 6 potencionálních uživatelů STD
 • Poskytovat službu STD minimálně 4 uživatelům a to pravidelně 2x týdně
 • Najít možnosti výrobků dílny, které podpoří smysluplnost činnosti
 • Cíl: Účast pracovnic DS na stáži v zařízeních poskytujících stejnou sociální službu, v rozsahu 8 hodin.
 • Cíl: K metodice služby přispět nejméně jedním záznamem dobré praxe

Dostupnost služby

Ve stacionáři je možný tzv. pobyt na zkoušku – zájemce o službu může až 3 dny docházet do zařízení bezplatně. Během této doby se uživatel, popř. pečující osoba může blíže seznámit s chodem zařízení.
Provozní doba: pracovní dny 7:00 – 15:00 hod.
Bariérovost: prostory stacionáře jsou bezbariérové
Platby: Dle zákona o sociálních službách jsou služby Denního stacionáře zpoplatněné, výše poplatku je individuální a je odvozena od stupně závislosti.
Ceník služby naleznete zde

Kontakt

Mgr. Olga Janoušková - vedoucí týmu Denního stacionáře
Telefon: 773 497 498, 569 641 351
E-mail: chotebor@fokusvysocina.cz
Web: www.fokusvysocina.cz


Nové invalidní vozíky

Klienti denního stacionáře mohou díky Nadaci Charta 77 – Konto bariéry (dar 17 000 Kč) a Nadaci Zdraví pro Moravu (dar 12 000 Kč) od srpna 2011 používat dva nové mechanické invalidní vozíky značky Meyra E-vario 1.750 a Meyra E-basic 1.751. Moderní a velmi lehké vozíky nahradily již vysloužilé a rozměry nevyhovující staré vozíky. Jsou pohodlnější, jejich ovládání je lehčí. Klienti vozíky využívají nejen v prostorách stacionáře, ale i při procházkách po městě apod. Děkujeme!

MOTREN-duo

Koncem roku 2009 jsme zakoupili rehabilitační přístroj MOTREN-duo, který využívají především naši klienti se spastickou kvadruplegií, dětskou mozkovou obrnou, mikrocefalií či roztroušenou sklerózou. Přístroj mohou využívat i zájemci z řad veřejnosti – zdravotně postižení.

Velmi děkujeme našim dárcům bez jejichž finančního daru by nebylo možné přístroj zakoupit: 
 • Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové nám poskytl finanční příspěvek ve výši 20 000 Kč. www.vdv.cz
 • Nadační fond J a T - nám poskytl finanční příspěvek ve výši 20 000 Kč. www.nadacnifondjt.cz
 • Nadace Charty 77 - Konto bariéry nám poskytla finanční příspěvek ve výši 24 100 Kč. www.bariery.cz

MOTREN-duo je rehabilitační pomůcka, kterou se rozcvičuje ochrnutí a tělesná slabost, svalové křeče (spasmy) a ztuhlost, snížená síla řízení pohybu, omezená schopnost chůze, ztuhnutí kloubů a ochabování svalstva. Přístroj pomáhá rozpohybovat dolní a horní končetiny. Silou vlastních končetin se dá zrychlit rychlost pedálů. Jeho výhodou je, že se u něj může sedět na invalidním vozíku nebo na židli bez cizí pomoci. Je vybaven programem, který uvolňuje křeče. Na stroji, který je poháněn elektromotorem a řízen mikroprocesorem, je možno nastavit dobu cvičení, zátěž, rychlost otáček. Průběh cvičení je zaznamenáván, je tedy možno hodnotit zlepšování tělesné kondice cvičících klientů.

Vzhledem k výše uvedeným postižením je pro uživatele stacionáře velmi prospěšné pravidelné rehabilitační cvičení horních a dolních končetin, které výrazně přispívá ke zlepšování jejich tělesné kondice, následně může vést i ke zvýšení jejich sebedůvěry a samostatnosti.

Plánované akce:

 

Klikni na mapku a najdi nejbližší pomoc

Třebíč Jihlava Žďár n/S Pelhřimov Havlíčkův Brod Hlinsko

 

facebook
 

 

 

Naši dárci

Přihlášení k odebírání newsletteru

Jméno
Příjmení
E-mail

© 2021 FOKUS Vysočina Administrace

Web: Crespo | Design: TNK