Posláním chráněného bydlení je umožnit lidem s duševním onemocněním – zvláště těm, kteří nikdy samostatně nebydleli nebo potřebují v tomto směru určitou míru podpory – získat dovednosti a schopnosti pro samostatné bydlení.

Služba je určena lidem, kteří potřebují podporu pro nácvik dovedností potřebných k samostatnému životu.

Každý uživatel má svůj individuální plán, ve kterém je stanoveno, v čem potřebuje pomoci. Uživatelé jsou podporováni, aby si během dne našli svůj vlastní program mimo chráněné bydlení.

Služba je zvláště vhodná pro dlouhodobě hospitalizované pacienty nebo klienty pobytových služeb, kteří chtějí zvýšit svou samostatnost a nezávislost.

Cílová skupina

 • duševní onemocnění z okruhu psychóz nebo afektivních poruch, případně s neurotickými poruchami se závažným průběhem
 • věk 18 – 64 let
 • potřeby v oblasti bydlení
 • motivace k učení se novým dovednostem
 • přednost mají lidé s trvalým bydlištěm v Kraji Vysočina

Podmínky pro poskytnutí služby

 • zájemce patří do cílové skupiny
 • volná kapacita služby
 • fyzická soběstačnost nebo souběžné čerpání služby osobní asistence
 • formální náležitosti
  • písemné doporučení ošetřujícího lékaře - psychiatra
  • uzavření smlouvy o poskytnutí služby
  • závazek aktivní spolupráce s týmem bydlení a dodržování pravidel

Důvody pro odmítnutí služby

 • zájemce nepatří do cílové skupiny (diagnóza, věk, potřeba),
 • osobám, které mají výrazně ztíženou mobilitu nebo smyslový handicap mohou být služby poskytnuty pouze při souběžném zajištění další služby např. osobní asistence - zařízení nemá bezbariérový přístup
 • somatické onemocnění, pro které lékař službu nedoporučí
 • akutní forma infekční choroby
 • akutní forma závislosti
 •  formální náležitosti spojené s poskytováním služeb
  • odmítnutí podpisu smlouvy o poskytnutí služby
  • odmítnutí souhlasu se zpracováním osobních údajů
  • nesouhlas s dodržováním Vnitřních pravidel CHB

Dostupnost

Kapacita zařízení:  14 míst
Provozní doba: Po - Pá: 7:00 - 18:00, So: 8:00 - 18:00
Bariérovost: Objekt, ve kterém je služba poskytována, není bezbariérový.

Rozvržení bytů
Byty se nacházejí ve dvou lokalitách:

 • na adrese:  U kasáren 3504, Havlíčkův Brod (2 byty)
 • na adrese: 5. května 311, Havlíčkův Brod

Úhrady za poskytování služby

Cena ubytování (nájemné včetně energií) v bytech na ul. U Kasáren 3504:

 • byt 1+kk obývaný samostatně     4 300,- Kč
 • byt 1+ kk obývaný samostatně    3 900,- Kč

Cena ubytování (nájemné včetně energií) v bytech na ul. 5. května 356:

 • Byt 1+1 obývaný samostatně               5 200,-Kč/měsíc
 • Byt 1+1 obývaný se spolubydlícím       3 500,- Kč/měsíc

Úkony péče jsou zpoplatněny pouze příjemcům příspěvku na péči.

Kontakt

Mgr. Bc. Dagmar Tomanová
5. května 311, 580 01 Havlíčkův Brod
Mobil: +420 778 701 284
E-mail: chranene.bydleni.hb@fokusvysocina.cz
Web: www.fokusvysocina.cz

Klikni na mapku a najdi nejbližší pomoc

Třebíč Jihlava Žďár n/S Pelhřimov Havlíčkův Brod Hlinsko

facebook
 

 

Naši dárci

Přihlášení k odebírání newsletteru

Jméno
Příjmení
E-mail

© 2022 FOKUS Vysočina | Administrace | Cookies

Web: Crespo | Design: TNK