čtvrtek, 12. února 2015

Podpora vybraných sociálních služeb na území kraje Vysocina - individuální projekt
Projekt byl financován z ESF prostrednictvím Operacního programu Lidské zdroje a zamestnanost. a ze státního rozpoctu CR.
FOKUS Vysocina je dodavatelem služeb sociální rehabilitace a sociálne terapeutické dílny. Do 31.3.2013.

Individuální projekt Pardubického kraje na sociální služby
Projekt byl financován z ESF prostrednictvím Operacního programu Lidské zdroje a zamestnanost.a ze státního rozpoctu CR.
FOKUS Vysocina je dodavatelem služby sociální rehabilitace. Do 31.1. 2013.

Individuální projekt Pardubického kraje na sociální služby II
Projekt je financován z ESF prostrednictvím Operacního programu Lidské zdroje a zamestnanost.a ze státního rozpoctu CR.
FOKUS Vysocina je dodavatelem služby sociální rehabilitace. Od 1.2. 2013.

Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysocina - individuální projekt II
Projekt je financován z ESF prostrednictvím Operacního programu Lidské zdroje a zamestnanost. a ze státního rozpoctu CR.
FOKUS Vysocina je dodavatelem služby sociální rehabilitace. Od 23.4.2013.

Poskytování sociálních služeb v regionech Havlíckuv Brod, Pelhrimov a Chotebor - poskytování sociálních služeb financne podporilo Ministerstvo práce a sociálních vecí a Kraj Vysocina v rámci dotacního programu Podpora sociálních služeb, které mají místní ci regionální charakter – Kraj Vysocina. Podpora zahrnuje služby: sociálne terapeutická dílna, sociální rehabilitace-tým podpory v zamestnávání, chránené bydlení, denní stacionár a osobní asistence.

Poskytování sociálních služeb osobám s duševním onemocnením z Havlíckova Brodu - projekt financne podporilo mesto Havlíckuv Brod. Podpora se týká techto služeb: sociální rehabilitace-tým podpory v zamestnávání, sociálne terapeutická dílna, chránené bydlení.

Poskytování sociálních služeb osobám s duševním onemocnením nebo jiným zdravotním handicapem - projekt financne podporilo mesto Havlíckova Borová a mesto Pribyslav.

Poskytování sociálních služeb osobám s duševním onemocnením nebo jiným zdravotním handicapem
z Pelhrimova a realizace dobrovolnických programu v regionu Pelhrimov
- projekt financne podporilo mesto Pelhrimov.

Poskytování sociálních služeb osobám s duševním onemocnením nebo jiným zdravotním handicapem
z Humpolce a realizace dobrovolnických programu v regionu Humpolec
- projekt financne podporilo mesto
Humpolec v rámci dotacního programu Seniori, sociální a zdravotní služby.

Poskytování sociálních služeb v regionu Pelhrimov - projekt finacne podporila mesta Pocátky, Pacov a Kamenice nad Lipou.

Poskytování sociálních služeb v regionu Chotebor - projekt financne podporilo mesto Chotebor, Ždírec nad Doubravou, Malec a Horní Sokolovec. Z podpory je hrazena i realizace dobrovolnických programu.

Poskytování sociálních služeb v regionu Hlinsko - projekt financne podporilo mesto Hlinsko. Z dotace je hrazena i realizace dobrovolnických programu.

Dobrovolnické centrum v regionu Hlinsko – projekt financne podporil Pardubický kraj v rámci dotacního programu Program podpory poskytování cinností a služeb pusobících proti sociálnímu vyloucení a mesto Hlinsko.

Dobrovolnická centra FOKUSU Vysocina (regiony Havlíckuv Brod a Chotebor, Pelhrimov a Humpolec) - projekt financne podporil Kraj Vysocina.

Dobrovolnický program pro duševne nemocné a Dobrovolníci v nemocnicích a domovech duchodcu – projekt finacne podporilo Ministerstvo vnitra v rámci dotacního programu Dobrovolnická služba.

Dobrovolníci v Nemocnici Pelhrimov, p. o. - projekt finacne podporilo Ministerstvo zdravotnictví.

Rekonstrukce Domu sociálních služeb I - projekt financne podporil v roce 2012 Kraj Vysocina z Fondu Vysociny v rámci grantového programu Investujme v sociálních službách. Projekt byl realizován na jare 2013.
V roce 2013 projekt Rekonstrukce Domu sociálních služeb II opet financne podporil Kraj Vysocina z Fondu Vysociny v rámci grantového programu Investujme v sociálních službách. Projekt bude realizován na jare 2014.

Komunitní chránené bydlení Havlíckuv Brod
Projekt financne podporí Kraj Vysocina, partnerem projektu je také mesto Havlíckuv Brod.

Chránené bydlení Havlíckuv Brod a Pelhrimov - financní príspevek Nadace BONA ve výši 30 000 Kc umožnil dovybavení 4 chránených bytu.

Dobrovolnické centrum - moje zázemí - projekt financne podporila Nadace ADRA.

DobroDuch aneb Dobrovolníci v Domove duchodcu - projekt financne podporila Ceská sporitelna.

Cestujeme, sportujeme, žijeme bez bariér! - projekt podporila nadace Charty 77 - Konto bariéry - financní dar je urcen na nákup bezbariérového automobilu pro klienty Denního stacionáre Chotebor..

Týdny pro duševní zdraví 2013 - Týdny pro duševní zdraví probíhají v celé Ceské republice již více než 20 let. Cílem kampane je borit mýty o lidech s duševními problémy, informovat o cinnosti organizací, které jim pomáhají, a samozrejme také prispet k duševní pohode nás všech. Proto vždy na podzim v zárí a ríjnu porádáme kulturní a osvetové akce ve mestech, kde FOKUS Vysocina pusobí – v Havlíckove Brode, Pelhrimove, Chotebori a Hlinsku.
Projekt financne podporilo Ministerstvo zdravotnictví,  Kraj Vysocina, mesto Pelhrimov, mesto Havlíckuv Brod a rada regionálních sponzoru.
V Pelhrimove podporili v rámci Dobrovolnického programu Pomáháme spolecne CSOB a ERA usporádání akce Pohádkový les pro deti.

Tady neziskovky - vítejte! - Akce se koná pod záštitou radního Pardubického kraje pan Ing. Pavla Šotoly a Pardubický kraj ji podporil financní cástkou ve výši 4.000 Kc.

Projekt QMSS - FOKUS Vysocina se koncem roku 2011 zapojil do projektu zamereného na kvalitní rízení organizace - projektu QMSS.

 

Projekty v roce 2013 - prehled

23_DCEPE_cista_vysocina3.JPG
23_DCHBCH_dobr_chotebor.jpg
23_DCHBCH_dobr_detem.jpg
23_DCHBCH_dobr_senior.JPG
23_DCHBCH_dobr_supervize.JPG
23_DCHBCH_dobr_vystava_knihovna.jpg
23_DCPE_cista_vysocina.JPG
23_DCPE_nejlepsi_pritel_cloveka.JPG
23_DCPE_nejlepsi_pritel_cloveka2.JPG
23_Kresadlo_2012.JPG
23_kresadlo_hb_web.jpg
23_kresadlo_hb1_web.JPG
23_kresadlo_hl_web.JPG
23_kresadlo_hl1_web.JPG
23_Kresadlo1_2012.JPG

Klikni na mapku a najdi nejbližší pomoc

Třebíč Jihlava Žďár n/S Pelhřimov Havlíčkův Brod Hlinsko

facebook
 

 

Naši dárci

Přihlášení k odebírání newsletteru

Jméno
Příjmení
E-mail

© 2021 FOKUS Vysočina Administrace

Web: Crespo | Design: TNK