čtvrtek, 12. února 2015

Individuální projekt Pardubického kraje na sociální služby II
Projekt je financován z ESF prostrednictvím Operacního programu Lidské zdroje a zamestnanost.a ze státního rozpoctu CR.
FOKUS Vysocina je dodavatelem služby sociální rehabilitace. Od 1.2. 2013.

Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysocina - individuální projekt II
Projekt je financován z ESF prostrednictvím Operacního programu Lidské zdroje a zamestnanost. a ze státního rozpoctu CR.
FOKUS Vysocina je dodavatelem služby sociální rehabilitace. Od 23.4.2013.

Poskytování sociálních služeb v regionech Havlíckuv Brod, Pelhrimov a Chotebor - poskytování sociálních služeb financne podporilo Ministerstvo práce a sociálních vecí a Kraj Vysocina v rámci dotacního programu Podpora sociálních služeb, které mají místní ci regionální charakter – Kraj Vysocina. Podpora zahrnuje služby: sociálne terapeutická dílna, sociální rehabilitace-tým podpory v zamestnávání, chránené bydlení, denní stacionár a osobní asistence.

Poskytování sociálních služeb osobám s duševním onemocnením z Havlíckova Brodu - projekt financne podporilo mesto Havlíckuv Brod. Podpora se týká techto služeb: sociální rehabilitace-tým podpory v zamestnávání, sociálne terapeutická dílna, chránené bydlení, chránené dílny.

Poskytování sociálních služeb osobám s duševním onemocnením nebo jiným zdravotním handicapem v regionu Havlíckuv Brod - projekt financne podporila mesta a obce Pribyslav, Štoky, Habry, Kámen.

Poskytování sociálních služeb osobám s duševním onemocnením nebo jiným zdravotním handicapem
z Pelhrimova a realizace dobrovolnických programu v regionu Pelhrimov
- projekt financne podporilo mesto Pelhrimov.

Poskytování sociálních služeb osobám s duševním onemocnením nebo jiným zdravotním handicapem
z Humpolce a realizace dobrovolnických programu v regionu Humpolec
- projekt financne podporilo mesto
Humpolec v rámci dotacního programu Seniori, sociální a zdravotní služby.

Poskytování sociálních služeb v regionu Pelhrimov - projekt finacne podporila mesta a obce Pacov, Putimov, Kámen, mezná, Cernov, Zachotín.

Poskytování sociálních služeb v regionu Chotebor - projekt financne podporilo mesto Chotebor, Ždírec nad Doubravou, Malec. Z podpory je hrazena i realizace dobrovolnických programu.

Poskytování sociálních služeb v regionu Hlinsko - projekt financne podporilo mesto Hlinsko. Z dotace je hrazena i realizace dobrovolnických programu.

Dobrovolnické centrum v regionu Hlinsko – projekt financne podporil Pardubický kraj v rámci dotacního programu Program podpory poskytování cinností a služeb pusobících proti sociálnímu vyloucení a mesto Hlinsko.

Dobrovolnická centra FOKUSU Vysocina (regiony Havlíckuv Brod a Chotebor, Pelhrimov a Humpolec) - o financní podporu bude požádán Kraj Vysocina.

Dobrovolnická centra FOKUSU Vysocina – projekt finacne podporilo Ministerstvo vnitra v rámci dotacního programu Dobrovolnická služba.

Dobrovolníci v Nemocnici pelhrimov, p. o. a Psychiatrické nemocnici Havlíckuv Brod - projekt finacne podporilo Ministerstvo zdravotnictví.

Rekonstrukce Domu sociálních služeb II  - projekt financne podporil Kraj Vysocina z Fondu Vysociny v rámci grantového programu Investujme v sociálních službách

Komunitní chránené bydlení Havlíckuv Brod
Projekt financne podporí Kraj Vysocina, partnerem projektu je také mesto Havlíckuv Brod. Financní podporu poskytla i Nadace BONA a spolecnost HARTMANN - RICO, a. s. Na podporu projektu je od 1.3.2013 vyhlášena také verejná sbírka.

Dobrovolnické centrum - moje zázemí - projekt financne podporila Nadace ADRA.

Cestujeme, sportujeme, žijeme bez bariér! - projekt podporila nadace Charty 77 - Konto bariéry - financní dar je urcen na nákup bezbariérového automobilu pro klienty Denního stacionáre Chotebor.

Chránené dílny - Rok jinak - projekt je zameren na Optimalizaci výrobních zdroju Chránených dílen Fokusu Vysocina. Podporen je Nadací Vodafone.

Paralelní životy - cílem projektu je pokracování dialogu mezi komunitou lidí s psychickým onemocnením, odbornou a laickou verejností.

Zapojení peer konzultantu do péce o duševní zdraví - cílem  projektu je zamestnat ve vybraných organizacích lidi se zkušeností s duševní nemocí – peer konzultanty - a zlepšit tak kvalitu poskytovaných sociálních služeb.

Za prací do lesa - projekt financne podporila Nadace OKD - bylo zakoupeno nové prepravní auto, které využívají ke své cinnosti chránené dílny strediska Havlíckuv Brod. Chybející financní cástku pomohla získat CSOB, která zorganizovala v Havlíckove Brode aukci umeleckých del.

Pec pro chránenou dílnu rukodelnou v Havlíckove Brode - projekt financne podporila GE Money bank, firmy VKS Pohledští Dvoráci,a.s., Amylon a.s. a Klub OKO, o.p.s., který venoval výtežek beneficního koncertu. 

Týdny pro duševní zdraví 2014 - Týdny pro duševní zdraví probíhají v celé Ceské republice již více než 20 let. Cílem kampane je borit mýty o lidech s duševními problémy, informovat o cinnosti organizací, které jim pomáhají, a samozrejme také prispet k duševní pohode nás všech. Proto vždy na podzim v zárí a ríjnu porádáme kulturní a osvetové akce ve mestech, kde FOKUS Vysocina pusobí – v Havlíckove Brode, Pelhrimove, Chotebori a Hlinsku.

Tady neziskovky - vítejte! - akce se koná vždy na podzim pod záštitou radního Pardubického kraje pan Ing. Pavla Šotoly.

Projekty v roce 2014 - prehled

594_za_praci_do_lesa_hb.jpg
595_dchl_moje_zazemi.jpg
596_paralelni_zivoty_hb_pe.jpg
597_peer_hl.jpg

Klikni na mapku a najdi nejbližší pomoc

Třebíč Jihlava Žďár n/S Pelhřimov Havlíčkův Brod Hlinsko

facebook
 

 

Naši dárci

Přihlášení k odebírání newsletteru

Jméno
Příjmení
E-mail

© 2021 FOKUS Vysočina Administrace

Web: Crespo | Design: TNK