úterý, 3. července 2018

Zelený kout pro Bludište - Se zrízením nové služby Zahradní terapie v denním stacionári Bludište v Chotebori pomohla Nadace Ceské sporitelny. Z grantu byly nakoupeny mobilní zahrádky pro specifické potreby našich klientu. Prostrednictvím grantu se také vzdelali dva pracovníci stacionáre v technice Zahradní terapie. Nová forma cinnosti umožnuje klientum práci na svých fyzických i duševích schopnostech a velmi je baví. 

Zahrada zotavení - zákoutí pro duši - Díky podpore Fondu Kraje Vysocina vznikla v sídle FOKUSU v Havlíckove Brode nová terapeutická zahrada, která slouží od léta nekolika cílovým skupinám: klientum služby chránené bydlení a sociální rehabilitace, dále dobrovolníkum, zamestnancum FOKUSu Vysocina i Chránených dílen Fokus Vysocina, kterí v sídle pracují. Klienti zde provozují celou radu rehabilitacních i volnocasových aktivit. Nespornou výhodou je rovnež nová vizuální podoba místa. 

Být lépe videt - Díky podpore nadacního fondu Avast a jeho zamestnanceckého grantu jsme mohli v minulém roce porídit nové prezentacní vybavení, které nám umožnuje lépe prezentovat naši cinnost verejnosti. Popré bylo toho vybavení využito na festivalech v rámci Týdnu duševního zdraví. 

FOKUS Vysocina do terénu - Díky podpore Fondu Kraje Vysocina bylo do hlavlíckobrodského strediska porízeno nové auto. Pocet aut prestával stacit velkému podílu sociálních služeb poskytovaných terénu. Nyní muže komunitní tým - sociální rehabilitace fungovat jako aktivní podpora v terénu prímo u klientu, tam kde oni pomoc nejvíce potrebují. 

S handicapem na školní zahradu - Díky podpore Nadace CEZ mohl FOKUS Vysocina rozšírit sociální službu Sociálne terapeutická dílna v Chotebori: zrekonstruovat nove pronajeté prostory a nakoupit vybavení pro klienty i pracovníky STD. Vznikua zároven nová forma denní terapie pro klienty - Zahradní terapie. Pri ní si klienti mohou nacvicit celou radu dovedností v podobe práce na zahrade, které se jim budou hodit i v dalších bežných cinnostech. Práce na zahrade a její rozširování pokracuje nadále i po ukoncení projektu. 

 

Klikni na mapku a najdi nejbližší pomoc

Třebíč Jihlava Žďár n/S Pelhřimov Havlíčkův Brod Hlinsko

facebook
 

 

Naši dárci

Přihlášení k odebírání newsletteru

Jméno
Příjmení
E-mail

© 2021 FOKUS Vysočina Administrace

Web: Crespo | Design: TNK