čtvrtek, 8. srpna 2019

Spolu s rodinami - Díky NF Avast zacaly fungovat v pelhrimovském stredisku FOKUSu Vysocina nové svépomocné skupiny pro klienty a jejich rodiny. Na techto sezeních pracocují klienti se svými blízkými pod vedení odborne vyškoleného pracovníka na ruzných tématec spojených s jejich nemocý a bežným životem. Duležitost spocívá predevším v zapojení blízkých duševne nemocných, protože ti jsou nemocí rovnež výrazne zatíženi. 

Komunitní tým do terénu -  S dofinancováním porízení nového automobilu pro Komunitní tým v Hlinsku nám pomohla Nadace Agrofert. Díky novému automobilu mohou pracovnice poskytovat vetší cást sociálních služeb v terénu - prirozeném prostredí klienta. Doprovází je nejen pri vyrizování ruzných osobních záležitostí (návšteva lékare, úradu, potencionálí pracovní místo, atd), ale také mohlou v prípade potreby velice rychle reagovat na krizové situace, kdy potrebuje klinet rychlou podporu. 

Rozvoj sociálních služeb v Pardubickém kraji - V období 1.1.2016 do 31.12.2018 FOKUS Vysocina, z.ú. v rámci projektu Rozvoj sociálních služeb v Pardubickém kraji zajištoval poskytování sociální služby Komunitní tým - sociální rehabilitace (dle § 70 zákona o sociálních službách). Jejím posláním je udržení, obnovení nebo získání schopností a dovedností, které jsou duležité prozapojení duševne nemocných uživatelu do bežného života. Tento projekt byl realizován z Operacního programu Zamestnanost Evropského sociálního fondu.

Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysocina, individuální projekt IV -  Díky projektu podporeného z financní podpory EU, státního rozpoctu a Kraje Vysocina mohl FOKUS Vysocina v období od 1. 6. 2016 do 31. 12. 2018 zajistit poskytování peti registrovaných sociálních služeb pro cílovou skupinu osob s dlouhodobým duševním onemocnením, mentálním a kombinovaným postižením ve trech mestech v Kraji Vysocina. 

Profesionalizace FOKUSU Vysocina -  V období 1.7.2016 - 30.06.2018 realizoval FOKUS Vysocina projekt jehož cílem bylo posílit odborné kapacity pracovníku managementu organizace  v oblasti strategie, financování a marketingu/PR za pomoci konzultací a koucování od expertu. Tento projekt byl realizován z Operacního programu Zamestnanost Evropského sociálního fondu.

Zbavme se závislosti - Díky grantové podpore Nadace Ceské sporitelny meli klienti sociálních služeb  FOKUSu Vysocina možnost využívat v roce 2018 podporu specializovaného Adiktologa.Tato podpora je velmi efektivní predevším u klientu s duální diagnózou, kterých je predevším ve službe Komunitní chránené bydlení vetšina. 

Dostupnejší vzdelání pro FOKUS - Již podruhé podporila spolecnost KPMG prostrednictvím svého Zamestnaneckého grantu vzdelávání pracovníku FOKUSu Vysocina. Z darovaných penez jsme mohli zajistit kurz CARe pro naše sociální pracovníky. Tento kurz spocívá v osvojení si prístupu recovery v práci s duševne nemocnými.  Jde o speciální metodu, která se snaží predevším o jejich zotavení (recovery) a následné bezproblémové zaclenení do spolecnosti a bežného života.

Komunitní tým do terénu - Díky podpore grantového programu Pardubického kraje jsme mohli v roce 2018 rozšírit vozový park pro sociální službu Komunitní tým - sociální rehabilitace v Hlinsku. 

Spolecne do terénuDíky podpore Fondu Vysocina jsme mohli porídit nový vuz pro službu Komunitní tým - sociální rehabilitace Havlíckuv Brod s pusobností v Chotebori a jejím blízkém okolí. Díky novému vozu mohou sociální pracovníci presunout vetší cást služeb do terénu - prirozeného prostrední klienta, kde mohou lépe reagovat na jeho aktuální potreby. 

Psycholog pro multidisciplinární tým - Se zajištením psychologa pro multidisciplinární tým v Pelhrimove nám pomohl Nadacní fond pro Pelhrimovsko cástkou 20 000 Kc, která pokreje cást nákladu na kratší období spolupráce s psychologem. Díky jeho podpore mužeme doplnit tým o tolik potrebnou pozici a priblížit se tak o další krok k vytvorení týmu podle standardu Centra duševního zdaví, jehož realizace se již nyní darí v Havlíckove Brode. 

 

Klikni na mapku a najdi nejbližší pomoc

Třebíč Jihlava Žďár n/S Pelhřimov Havlíčkův Brod Hlinsko

facebook
 

 

Naši dárci

Přihlášení k odebírání newsletteru

Jméno
Příjmení
E-mail

© 2021 FOKUS Vysočina Administrace

Web: Crespo | Design: TNK