úterý, 23. března 2021

Nové auto pro terénní služby - díky Asociaci verejne prospešných organizací (AVPO), kde je FOKUS Vysocina clenem a pres grantový systém NROS (Nadace rozvoje obcanské spolecnosti) jsme se v roce 2020 zapojili do programu Mobilita spolecnosti ŠKODA Auto. Díky tomu jsme v dobe pandemie získali nový vuz pro poskytování terénní péce sociálních služeb, který slouží nejen v mimorádných obdobích ale i v každodenním fungování predevším na hure dostupných cástech regionu Havlíckobrodska.

 

Festival Na vlastní duši! - Na stejném projektu - festivalu Na vlastní duši! jsme spolupracovali také s Nadacním fondem pro Pelhrimovsko. Díky jeho podpore jsme mohli zajistit pro návštevníky festivalu lákavý kulturní program a zajímavé workshopy. 

 

Festival Na vlastní duši! - Tento projekt je rovnež realizován díky dlouhodobé spolupráci pana Fuky. Díky projektu jsme 11.9. 2020 usporádali v Pelhrimovských Mestských sadech celodenní multiklturní festival Na vlastní duši. Hlavním cílem bylo rozšírit povedomí o duševním onemocnení, jeho prevenci, možnostech pomoci duševne nemocným a jejich rodinám a destigmatizaci duševne nemocných kolem nás. Tématem lonského festivalu bylo propojení duševního zdraví, pohybu a prírody. 

 

Otevrené dialogy - Díky dlouhodobé spolupráci s pracovníkem Avastu panem Fukou jsme již po nekolikáté v roce 2019 získali podporu Nadacního fondu Avast. Díky tomu získali dva naši pracovníci prímé péce možnost se vzdelat v intenzivním odbroném kurzu Otevrené dialogy. Tato metoda je specifická svým prístupem ke klientum s duševním onemocnením. Dlouhodobým cílem je proškolit takto všechny multicisciplinární týmy organizace a využívat tuto metodu v každodenní práci s klienty.  

 

Svoz klientu do denního stacionáre Bludište - Díky podpore dotacního program Fondu Vysocina jsme v roce 2020 mohli lépe zajistit svozy každodenní svoz klientu do denního stacionáre Bludište. Sociální služba je poskytovaná fakultativne - snaží se být co nejdostupnejší - klient si však hradí pouze cestu do stacionáre. Díky projektu jsme meli prostredeky i na cesty pro klienta a návrat pracovníka od klienta zpet. Díky tomu byla tato služba pro klienty dostupnejší a pro organizaci je realizace svozu jednodušší. 

 

Muzikoterapie v Bludišti - Prostrednictvím dotacního pragramu Kraje Vysocina: Fond Vysociny - Celorocní aktivity handicapovaných 2020 jsme v roce 2020 zavedli v choteborském Bludišti novou denní skupinovou aktivitu pro klienty - Muzikoterapii. Tato speciální terapeutická aktivita využívá práce s ruznými podobami zvuku za úcelem dosažení pozitivních zmen v psychiském a emocionálním stavu klienta, zlepšuje jeho motorické a kognitivní funkce a pusobí pozitivne na jeho celkový zdravotní stav a dobrou náladu. Projekt plynule pokracuje i v roce 2021.

 

Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysocina - Individuální projekt VI

Registracní císlo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0010486

Doba realizace projektu: 1. 1. 2019 - 31. 12. 2020

FOKUS Vysocina, z.ú. v rámci projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysocina - Individuální projekt VI po dobu realizace projektu poskytoval vybrané registrované sociální služby.

Komunitní tým - sociální rehabilitace v Havlíckove Brode a Pelhrimove, Tým podpory v zamestnávání - sociální rehabilitace v Havlíckove Brode a Pelhrimove, Sociální terapeutická dílna Bludište Osobní asistence Bludište v Chotebori a Centrum duševního zdraví.

Na tento projekt byla poskytnuta financní podpora EU, státního rozpoctu a Kraje Vysocina.

 

Zapojení peer konzultanta do komunitní péce

Doba realizace: 1. 1. 2018 - 31. 12. 2020

Císto projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0007473

Popis projektu: Projekt byl zameren na zvýšení funkcnosti poskytované péce o duševne nemocné na Choteborsku a byl realizován úspešne. Díky projektu se podarilo na 3 roky zajistit pozici Peer konzultanta v choteborském multidisciplinárním týmu Práce peera se odlišuje od ostatních clenu týmu tím, že má osobní zkušenost s duševním onemocnením a dokáže prostrednictvím svého príbehu pracovat s klienty na motivaci k jejich úzdrave. Jeho role je jedinecná ve sdílení prožitku. Zapojení peer konzultanta pomohlo týmu oslovit a pracovat s lidmi, ke kterým by se jinak pomoc nemusela dostat a zapojit je zpet do spolecnosti.

Klikni na mapku a najdi nejbližší pomoc

Třebíč Jihlava Žďár n/S Pelhřimov Havlíčkův Brod Hlinsko

facebook
 

 

Naši dárci

Přihlášení k odebírání newsletteru

Jméno
Příjmení
E-mail

© 2021 FOKUS Vysočina Administrace

Web: Crespo | Design: TNK