středa, 10. srpna 2022

   

V letošním roce se prostřednictvím grantu Neziskovky 2022 od Nadace ČEZ zaměříme na proces implementace metody Otevřeného dialogu do každodenní přímé péče. Zároveň prohloubí pracovníci přímé péče své dovednosti prostřednictvím odborných stáží v organizacích, kde již tuto metodu úspěšně delší dobu využívají v každodenní podpoře klientů. Proces zavádění této metody jsme začali také díky Nadaci ČEZ již v loňském roce, kdy jsme v průběhu roku zajistili na míru připravený odborný kurz Otevřený dialog (OD) pro 4 multidisciplinární týmy. Každý tým absolvoval 2denní kurz. Na základě proškolení týmů jsme vypracovali plán implementace prvků OD do každodenní přímé práce všech týmů. Nyní na to navážeme konzultacemi s externím lektorem, který vyhodnotí, jak se daří v jednotlivých týmech metodu do přímé práce zavádět a prohloubí dovednosti jednotlivých týmů.
Velmi si vážíme dlouhodobé podpory Nadace ČEZ, díky které se daří projekty rozvíjet ve více etapách. 

Klikni na mapku a najdi nejbližší pomoc

Třebíč Jihlava Žďár n/S Pelhřimov Havlíčkův Brod Hlinsko

facebook
 

 

© 2023 FOKUS Vysočina | Administrace | Cookies

Web: Crespo | Design: TNK