Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Projekty > Projekty v roce 2013

Projekty v roce 2013Podpora vybraných sociálních služeb na území kraje Vysočina - individuální projekt. Projekt byl financován z ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. a ze státního rozpočtu ČR. FOKUS Vysočina je dodavatelem služeb sociální rehabilitace a sociálně terapeutické dílny. Do 31.3.2013.

Individuální projekt Pardubického kraje na sociální služby. Projekt byl financován z ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.a ze státního rozpočtu ČR.
FOKUS Vysočina je dodavatelem služby sociální rehabilitace. Do 31.1. 2013.

Individuální projekt Pardubického kraje na sociální služby II. Projekt je financován z ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.
FOKUS Vysočina je dodavatelem služby sociální rehabilitace. Od 1.2. 2013.

Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina - individuální projekt II. Projekt je financován z ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. a ze státního rozpočtu ČR.
FOKUS Vysočina je dodavatelem služby sociální rehabilitace. Od 23.4.2013.

Poskytování sociálních služeb v regionech Havlíčkův Brod, Pelhřimov a Chotěboř - poskytování sociálních služeb finančně podpořilo Ministerstvo práce a sociálních věcí a Kraj Vysočina v rámci dotačního programu Podpora sociálních služeb, které mají místní či regionální charakter – Kraj Vysočina. Podpora zahrnuje služby: sociálně terapeutická dílna, sociální rehabilitace-tým podpory v zaměstnávání, chráněné bydlení, denní stacionář a osobní asistence.

Poskytování sociálních služeb osobám s duševním onemocněním z Havlíčkova Brodu - projekt finančně podpořilo město Havlíčkův Brod. Podpora se týká těchto služeb: sociální rehabilitace-tým podpory v zaměstnávání, sociálně terapeutická dílna, chráněné bydlení.

Poskytování sociálních služeb osobám s duševním onemocněním nebo jiným zdravotním handicapem - projekt finančně podpořilo město Havlíčkova Borová a město Přibyslav.

Poskytování sociálních služeb osobám s duševním onemocněním nebo jiným zdravotním handicapem z Pelhřimova a realizace dobrovolnických programů v regionu Pelhřimov - projekt finančně podpořilo město Pelhřimov.

Poskytování sociálních služeb osobám s duševním onemocněním nebo jiným zdravotním handicapem z Humpolce a realizace dobrovolnických programů v regionu Humpolec - projekt finančně podpořilo město
Humpolec v rámci dotačního programu Senioři, sociální a zdravotní služby.

Poskytování sociálních služeb v regionu Pelhřimov - projekt finančně podpořila města Počátky, Pacov a Kamenice nad Lipou.

Poskytování sociálních služeb v regionu Chotěboř - projekt finančně podpořilo město Chotěboř, Ždírec nad Doubravou, Maleč a Horní Sokolovec. Z podpory je hrazena i realizace dobrovolnických programů.

Poskytování sociálních služeb v regionu Hlinsko - projekt finančně podpořilo město Hlinsko. Z dotace je hrazena i realizace dobrovolnických programů.

Dobrovolnické centrum v regionu Hlinsko – projekt finančně podpořil Pardubický kraj v rámci dotačního programu Program podpory poskytování činností a služeb působících proti sociálnímu vyloučení a město Hlinsko.

Dobrovolnická centra FOKUSU Vysočina (regiony Havlíčkův Brod a Chotěboř, Pelhřimov a Humpolec) - projekt finančně podpořil Kraj Vysočina.

Dobrovolnický program pro duševně nemocné a Dobrovolníci v nemocnicích a domovech důchodců – projekt finančně podpořilo Ministerstvo vnitra v rámci dotačního programu Dobrovolnická služba.

Dobrovolníci v Nemocnici Pelhřimov, p. o. - projekt finančně podpořilo Ministerstvo zdravotnictví.

Rekonstrukce Domu sociálních služeb I - projekt finančně podpořil v roce 2012 Kraj Vysočina z Fondu Vysočiny v rámci grantového programu Investujme v sociálních službách. Projekt byl realizován na jaře 2013.
Rekonstrukce Domu sociálních služeb II - projekt opět finančně podpořil Kraj Vysočina z Fondu Vysočiny v rámci grantového programu Investujme v sociálních službách. Projekt bude realizován na jaře 2014.

Komunitní chráněné bydlení Havlíčkův Brod. Projekt finančně podpoří Kraj Vysočina, partnerem projektu je také město Havlíčkův Brod.

Chráněné bydlení Havlíčkův Brod a Pelhřimov - finanční příspěvek Nadace BONA ve výši 30 000 Kč umožnil dovybavení 4 chráněných bytů.

Dobrovolnické centrum - moje zázemí - projekt finančně podpořila Nadace ADRA.

DobroDuch aneb Dobrovolníci v Domově důchodců - projekt finančně podpořila Česká spořitelna.

Cestujeme, sportujeme, žijeme bez bariér! - projekt podpořila nadace Charty 77 - Konto bariéry - finanční dar je určen na nákup bezbariérového automobilu pro klienty Denního stacionáře Chotěboř..

Týdny pro duševní zdraví 2013 - Týdny pro duševní zdraví probíhají v celé České republice již více než 20 let. Cílem kampaně je bořit mýty o lidech s duševními problémy, informovat o činnosti organizací, které jim pomáhají, a samozřejmě také přispět k duševní pohodě nás všech. Proto vždy na podzim v září a říjnu pořádáme kulturní a osvětové akce ve městech, kde FOKUS Vysočina působí – v Havlíčkově Brodě, Pelhřimově, Chotěboři a Hlinsku. Projekt finančně podpořilo Ministerstvo zdravotnictví,  Kraj Vysočina, město Pelhřimov, město Havlíčkův Brod a řada regionálních sponzorů. V Pelhřimově podpořili v rámci Dobrovolnického programu Pomáháme společně ČSOB a ERA uspořádání akce Pohádkový les pro děti.

Tady neziskovky - vítejte! - Akce se koná pod záštitou radního Pardubického kraje pan Ing. Pavla Šotoly a Pardubický kraj ji podpořil finanční částkou ve výši 4.000 Kč.

Projekt QMSS - FOKUS Vysočina se koncem roku 2011 zapojil do projektu zaměřeného na kvalitní řízení organizace - projektu QMSS.

Projekty v roce 2013
Projekty v roce 2013
Projekty v roce 2013
Projekty v roce 2013
Projekty v roce 2013
Projekty v roce 2013
Projekty v roce 2013
Projekty v roce 2013
Projekty v roce 2013
Projekty v roce 2013
Projekty v roce 2013
Projekty v roce 2013
Projekty v roce 2013
Projekty v roce 2013
Projekty v roce 2013