Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Projekty > Projekty v roce 2021

Projekty v roce 2021Muzikoterapie v Bludišti - Jedeme dál!

Podpořil Kraj Vysočina

Muzikoterapie v Bludišti - Jedeme dál! - Prostřednictvím dotačního programu Kraje Vysočina: Fond Vysočiny - Celoroční aktivity handicapovaných 2021 jsme v roce 2021 dále rozvíjeli aktivitu Muzikoterapie v Bludišti, kterou jsme začali v roce 2020 také díky podpoře Fondu Vysočiny. Nyní jsme se více zaměřili na zvýšení samostatnosti v zajištění této aktivity. Dále pokračovala aktivita pod vedením externího lektora, zároveň však dvě naše pracovnice absolvovaly odborné akreditované vzdělání, abychom si dokázali tuto aktivitu zajistit bez potřeby externího lektora. Dále jsme díky projektu pořídili muzikoterapeutické vybavení, část si sami klienti vyrobili a na konci roku jsme uspořádali společné setkání pro rodiny klientů, kde klienti představili, co se díky Muzikoterapii naučili. Tato speciální terapeutická aktivita využívá práce s různými podobami zvuků za účelem dosažení pozitivních změn v psychickém a emocionálním stavu klienta, zlepšuje jeho motorické a kognitivní funkce a působí pozitivně na jeho celkový zdravotní stav a dobrou náladu.

Svoz klientů do denního stacionáře Bludiště

Podpořil Kraj Vysočina

Svoz klientů do denního stacionáře Bludiště - Díky podpoře dotačního program Fondu Vysočina jsme i v roce 2021 mohli lépe zajistit svozy každodenní svoz klientů do denního stacionáře Bludiště. Sociální služba je poskytovaná fakultativně - snaží se být co nejdostupnější - klient si však hradí pouze cestu do stacionáře. Díky projektu jsme měli prostředky i na cesty pro klienta a návrat pracovníka od klienta zpět. Díky tomu byla tato služba pro klienty dostupnější a pro organizaci je realizace svozů jednodušší. 

Z bezmoci svépomoc

Logo Koalice nevládek Pardubicka a Burza filantropie

Z bezmoci svépomoc – pomozme vytvořit klub zotavení pro lidi s duševním onemocněním v Hlinsku - v červnu jsme se úspěšně zapojili do Burzy filantropie pro okres Chrudim. Naším cílem bylo pomoci lidem se zkušeností s duševním onemocněním z Hlinecka vytvořit volnočasový klub s širokým přesahem. Klub slouží k jeijch setkávání a sdílení zkušeností, zároveň je však místem pro další různorodé aktivity pro širokou veřejnost. Prezentace na Burze filantropie pro nás byla novou zkušeností a velmi si vážíme této šance, ze které jsme si odnesli nejen získané finanční prostředky, ale také nové kontakty a partnerství. Vznik Klubu zotavení přímo podpořili tito donátoři: Pardubický kraj zastoupený Ing. Pavlem Šotolou, DALU s.r.o., Skupina MEDESA, Město Hlinsko zastoupené paní Martou Novákovou, Město Chrudim zastoupené Pavlem Štěpánkem, NEDCON. 

Pracovníci v pohybu

Pardubický kraj

Pracovníci v pohybu - Díky grantovému programu Pardubického kraje - Materiální zabezpečení sociálních služeb jsme se v roce 2021 více zaměřili na zajištění odpovídajícího technické vybavení pro multidisciplinární tým FOKUSu Vysočina v Hlinsku. Pracovníky multidisciplinárního týmu jsme kompletně vybavili novými notebooky, které využívají  při práci v kanceláři (příprava na schůzky, evidence, porady) při práci  v terénu v přímé práci s klientem. Zároveň tým ke své práci potřebuje multifunkční tiskárnu a po celém prostoru zázemí sociální služby jsme zavedli stabilní WiFi připojení. Díky projektu jsme výrazně zkvalitnili pracovní podmínky pracovníků multidisciplinárního týmu i zázemí sociální služby pro klienty. 

Festival Na vlastní duši! - Emoce v síti

Podpořil Kraj Vysočina

Festival Na vlastní duši! - Emoce v síti - 1 festival: 3 města, 3 místa, 3 dny – 1 cíl: Prostřednictvím grantového programu Regionální kultura 2021 jsme uspořádali v září 2021 tři festivaly Na vlastní duši. Festival byl kulturně osvětovou akcí, která vytvořila prostor pro: - tvoření a zážitky zažité během workshopů, sdílení informací a o duševním zdraví přímo lidi s vlastní zkušeností, možnost přemýšlet a zažít své emoce prostřednictvím workshopů, diskutovat  o důležitých společenských tématech. V tomto ročníku jsme se více zaměřili na téma emocí provázející naše interakce na SÍTI v širším slova smyslu. Žijeme stále více "online", své emoce prožíváme právě skrze "sítě". Festival Na vlastní duši! rozhodil pomyslnou síť našim emocím a prožitkům,  které jsme společně blíže prozkoumali a hledali cesty k vzájemnému souhlasu. 

Rozvoj přímé péče - Otevřený dialog

Nadace ČEZ

Rozvoj přímé péče - Otevřený dialog - Účelem projektu byl rozvoj a zvýšení kvality poskytovaných sociálních služeb v přímé péči pro klienty s vážným duševním onemocněním prostřednictvím zavedení metody Otevřeného dialogu do každodenní přímé práce s klinty. Tato metoda má v podpoře lidí se závažným duševním onemocněním prokazatelně podložené pozitivní výsledky. Prostřednictvím grantu z programu Neziskovky 2021 od Nadace ČEZ jsme během roku 2021 zajistili na míru připravený odborný kurz Otevřený dialog (OD) pro 4 multidisciplinární týmy. Každý tým absolvoval 2denní kurz. Na základě proškolení týmů jsme vypracovali plán implementace prvků OD do každodenní přímé práce všech týmů. V roce 2022 projekt dále pokračuje také díky podpoře Nadace ČEZ, kdy se více zaměřujeme na každodenní žitou praxi a ověření správnosti postupů externím odborníkem na metodu Otevřeného dialogu. 

Festival Na vlastní duši! - Emoce v síti

Česká spořitelna Nadace VIA

Festival Na vlastní duši! - Emoce v síti #silnější - 1 festival: 4 města, 4 místa, 4 dny – 1 cíl: S realizací Festivalu Na vlastní duši nám v roce 2021 pomohla Nadace VIA a Česká spořitelna skrze jejich společný program Živá komunita - Společně děláme regiony #silnější. Díky jejich společné podpoře jsme zrealizovali čtyři zajímavé akce v Pelhřimově, Havlíčkově Brodě, Chotěboři a Hlinsku, kde jsme se zaměřili na prevenci a destigmatizací duševního onemocnění. Festivaly byly kulturně osvětovou akcí, která vytvořila prostor pro: - tvoření a zážitky zažité během workshopů, sdílení informací a o duševním zdraví přímo lidi s vlastní zkušeností, možnost přemýšlet a zažít své emoce prostřednictvím workshopů, diskutovat  o důležitých společenských tématech. V tomto ročníku jsme se více zaměřili na téma emocí provázející naše interakce na SÍTI v širším slova smyslu. Žijeme stále více "online", své emoce prožíváme právě skrze "sítě". Festival Na vlastní duši! rozhodil pomyslnou síť našim emocím a prožitkům,  které jsme společně blíže prozkoumali a hledali cesty k vzájemnému souhlasu. 

Na vlastní duši! - Emoce v síti v Pelhřimově

Nadační fond pro Pelhřimovsko

Na vlastní duši! - Emoce v síti v Pelhřimově - 10. září 2021 jsme v Městských sadech v Pelhřimově uspořádali celodenní multikulturní festival Na vlastní duši! - Emoce v síti. Hlavním cílem festivalu bylo prostřednictvím interaktivních workshopů a doprovodného kulturního programu rozšířit povědomí široké veřejnosti o duševním zdraví, prevenci duševního onemocnění, duševní hygieně, možnostech pomoci a podpory lidem s duševním onemocněním a destigmatizací lidí s duševním onemocněním kolem nás. Díky podpoře Nadačního fondu pro Pelhřimovsko jsme získali prostředky na zajištění bohatého doprovodného kulturního programu, který je prostředkem pro co největší návštěvnost akce a tím pádem zajištění širokého dopadu osvětových a destigmatizačních aktivit pro veřejnost. 

Bazálka v Bludišti

Logo Tesco Logo NROS

Bazálka v Bludišti - Od roku 2019 je centrum sociálních služeb Bludiště v Chotěboři certifikovaným pracoviště poskytujícím klientům s mentálním a kombinovaným postižením Bazální stimulaci. Tento ošetřovatelský a terapeutický koncept přispívá k rozvoji smyslového vnímání a je založen na přímém kontaktu s klientem formou dotyku a pohybu. Díky podpoře Tesca a Nadaci rozvoje občanské společnosti jsme pořídili do Bludiště celý soubor nových pomůcek, které pracovnice využívají při Bazální stimulaci s klienty denního stacionáře a osobní asistence. Díky speciálnímu vybavení se více zaměříme na rozvoj motoriky, pohybových schopností, vnímání a komunikace. Zároveň zmírníme nepříjemné projevy postižení: křeče nebo napětí. Pro představu vybavení tvoří například speciální terapeutické rukavice, hmatové pomůcky, tzv. říční kameny, různé typy míčů nebo vibrační pomůcky.