pondělí, 29. července 2013

 Týdny pro duševní zdraví jsou celorepublikove vyhlašovanou akcí, do které se zapojují organizace pusobící v oblasti duševního zdraví. Tato ojedinelá osvetová a kulturní akce se konala poprvé v Ceské republice v roce 1990. Jejím smyslem je co nejvíce informovat verejnost o problematice duševne nemocných, prevenci duševních onemocnení i o aktivitách organizací pusobících v sociálne zdravotní oblasti a prispet tak ke zlepšení postoje k duševne nemocným. Duševní onemocnení je lécitelné a duševne nemocní nejsou obvykle nebezpecní. Presto si mnoho lidí stále myslí opak, panují nejruznejší predsudky a obavy. Tyto negativní stereotypy prinášejí lidem, kterí se zotavují ze své nemoci, velkou zátež.

Letošní Týdny pro duševní zdraví porádáme opet v zárí a ríjnu a hlásíme se k 10. ríjnu, který je celosvetove vyhlášeným Dnem pro duševní zdraví. Snažíme se informovat verejnost o duševním onemocnení a o všech možnostech lécby a rehabilitace, které jsou dnes dostupné. Porádáme široké spektrum kulturních, sportovních a spolecenských akcí, na které zveme všechny, kterí spolu s námi verí, že duševní zdraví je duležité a je treba o nej pecovat.

 V soucasné dobe probíhají pod patronátem Ministerstva zdravotnictví intenzivní jednání o zmenách systému služeb pro lidi se závažným duševním onemocnením. Péce by se mela stát pro obcany dostupnejší a mela by zahrnovat možnost návštevy odborníku u nich doma. Všichni nemocní by meli mít prístup k rehabilitacním službám, aby se mohli znovu zapojit do života spolecnosti. Naše organizace pripravované zmeny vítá a snaží se být aktivní. V roce 2014 plánujeme otevrení nové služby komunitní chránené bydlení, kterou by mohli jako „prestupní stanici na ceste do komunity“ využít predevším pacienti havlíckobrodské psychiatrické nemocnice. Soucástí programu Týdnu pro duševní zdraví bude proto i propagace nové služby komunitního chráneného bydlení a informování verejnosti o pripravované transformaci psychiatrické péce, která prinese zmeny v péci o duševne nemocné.

Na jednotlivé akce zveme osobnosti cinné v sociální politice regionu, zástupci kraju a mest, poskytovatelé sociálních služeb, zástupci spolupracujících organizací a subjektu a samozrejme i uživatelé služeb a jejich rodinní príslušníci. Akce jsou zároven urceny predevším široké verejnosti mest Havlíckuv Brod, Chotebor, Pelhrimov a Hlinsko, která bude o programu Týdnu pro duševní zdraví informována prostrednictvím plakátu a pozvánek.

Týdny pro duševní zdraví 2013

34_HB13_HB_zmena_je_zivot.JPG
34_TDZ13_CH_beseda_RZACH.JPG
34_TDZ13_CH_Star_dance_jinak.jpg
34_TDZ13_CH_Star_dance_jinak2.jpg
34_TDZ13_HB_Adivadlo.JPG
34_TDZ13_HB_beseda_transformace.JPG
34_TDZ13_HB_bubnovani.JPG
34_TDZ13_HL_koncert.JPG
34_TDZ13_HL_prednasky.JPG
34_TDZ13_HL_Tady_neziskovky.jpg
34_TDZ13_HL_Tady_neziskovky2.jpg
34_TDZ13_HL_vylet.JPG
34_TDZ13_PE_beseda_transformace.JPG
34_TDZ13_PE_divadlo2_Hralous.JPG
34_TDZ13_PE_pohadkovy_les2.JPG
34_TDZ13_PE_psi_den_dobrovolnici.JPG
34_TDZ13_PE_tvoriva_dilna.JPG

Soubory ke stažení

Název Datum Velikost Staženo
34_TDZ_2013_Chotebor_program.pdf 28.11.2021 15:36 832 kB 755x
34_TDZ_2013_HBrod_koncert.pdf 28.11.2021 15:36 802 kB 716x
34_TDZ_2013_HBrod_program.pdf 28.11.2021 15:36 659 kB 739x
34_TDZ_2013_HBrod_program_sponzori.pdf 28.11.2021 15:36 700 kB 626x
34_TDZ_2013_Hlinsko_koncert.pdf 28.11.2021 15:36 762 kB 653x
34_TDZ_2013_Pelhrimov_prednaska.pdf 28.11.2021 15:36 0,96 MB 639x
34_TDZ_2013_Pelhrimov_program.pdf 28.11.2021 15:36 0,96 MB 723x
34_TDZ13_FV_ZZ_web.pdf 28.11.2021 15:36 600 kB 991x

Klikni na mapku a najdi nejbližší pomoc

Třebíč Jihlava Žďár n/S Pelhřimov Havlíčkův Brod Hlinsko

facebook
 

 

Naši dárci

Přihlášení k odebírání newsletteru

Jméno
Příjmení
E-mail

© 2021 FOKUS Vysočina Administrace

Web: Crespo | Design: TNK