FOKUS Vysočina, z.ú., středisko Havlíčkův Brod, poskytuje služby sociální rehabilitace a chráněného bydlení. Od 1.8.2018 provozuje společně s Psychatrickou nemocnicí Centrum duševního zdraví, ve kterém pracují společně  a multidisciplinárně zdravotničtí a sociální pracovníci.

Kde nás najdete:

Komunitní tým, Centrum duševního zdraví a Tým podpory v zaměstnání sídlí na adrese: Havlíčkova 2034 v Havlíčkově Brodě, v budově Baukomplexu. Služba Chráněné bydlení sídlí na adrese 5. května 311 v Havlíčkově Brodě.

Již téměř 30 let se snažíme rozvíjet co nejširší nabídku služeb, jejichž posláním je podporovat lidi s duševním onemocněním v různých životních oblastech.

Podporu vám můžeme poskytnout za těchto podmínek:

  • jste osobou s duševním onemocněním
  • je vám nejméně 16 let
  • potřebujete využívat naše služby
  • u některých služeb (například chráněného bydlení) požadujeme doporučení psychiatra

Vstup do služeb
Kontaktujte prosím Centrum duševního zdraví Havlíčkův Brod.

Pracovník našeho týmu si s vámi domluví schůzku na místě, které vám bude vyhovovat. Při prvním setkání proběhne vstupní rozhovor, při kterém vám náš pracovník představí služby FOKUSu Vysočina a bude zjišťovat, zda splňujete podmínky pro poskytnutí podpory. Nejpozději do dvou týdnů vás tento pracovník informuje, zda jste byl/a přijata do služeb. Bude vám přidělen klíčový pracovník, se kterým budete nadále v kontaktu. Klíčový pracovník bude spolu s vámi mapovat vaši situaci, vaše přání a potřeby. Výsledkem bude ústní nebo písemná dohoda (smlouva) o tom, jaké služby budete využívat.

Plánování služby
Považujeme za důležité podpořit vás v tom, co opravdu potřebujete. Služby by vám měly pomoci překlenout obtížné období, rozvinout vaše dovednosti, posílit vaši sebedůvěru. Naši pracovníci s vámi sestaví rehabilitační plán, ze kterého by mělo být jasné, co je vaším cílem a jak se k němu přiblížit.

Poskytujeme služby v takovém prostředí, které je pro vás důstojné a odpovídá vašim individuálním potřebám.

Spolupráce s odbornými lékaři
Spolupracujeme především s psychiatrickými nemocnicemi a ambulancemi. Je pro nás důležité být v kontaktu i s vaším psychiatrem, abychom mohli vaši podporu účinně plánovat a koordinovat. Z tohoto důvodu Vás budeme žádat o doporučení psychiatra.

Ochrana osobních údajů
Údaje o vás můžeme shromažďovat na základě Zákona o sociálních službách. Nemůžeme je však nikomu dalšímu bez vašeho souhlasu předávat. Do dokumentace v písemné i elektronické podobě máte právo kdykoliv nahlížet.

Platby za služby
Všechny služby jsou poskytovány zdarma, kromě chráněného bydlení.

Poskytovatel poskytuje pobytové nebo ambulantní sociální služby v takovém prostředí, které je důstojné a odpovídá okruhu osob a jejich individuálně určeným potřebám

Kontakt
Vedoucí střediska: Mgr. Šárka Bernardová
Adresa: Havlíčkova 2034, 580 01 Havlíčkův Brod
Mobil: +420 778 365 610
e-mail: stredisko.hb@fokusvysocina.cz, sarka.bernardova@fokusvysocina.cz

Všem našim podporovatelům děkujeme - více viz Podporují nás

Klikni na mapku a najdi nejbližší pomoc

Třebíč Jihlava Žďár n/S Pelhřimov Havlíčkův Brod Hlinsko

facebook
 

 

© 2024 FOKUS Vysočina | Administrace | Cookies

Web: Crespo | Design: TNK