Již téměř 30 let se snažíme rozvíjet co nejširší nabídku služeb, jejichž posláním je podporovat lidi s duševním onemocněním v různých životních oblastech.

Podporu vám můžeme poskytnout za těchto podmínek:

  • jste osobou s duševním onemocněním
  • je vám nejméně 16 let
  • potřebujete využívat naše služby
  • u některých služeb (například chráněného bydlení) požadujeme doporučení psychiatra

Vstup do služeb
Kontaktujte prosím Komunitní tým ve středisku, které je nejblíže místu, kde bydlíte.

Pracovník našeho týmu si s vámi domluví schůzku na místě, které vám bude vyhovovat. Při prvním setkání proběhne vstupní rozhovor, při kterém vám náš pracovník představí služby FOKUSu Vysočina a bude zjišťovat, zda splňujete podmínky pro poskytnutí podpory. Nejpozději do dvou týdnů vás tento pracovník informuje, zda jste byl/a přijata do služeb. Bude vám přidělen klíčový pracovník, se kterým budete nadále v kontaktu. Klíčový pracovník bude spolu s vámi mapovat vaši situaci, vaše přání a potřeby. Výsledkem bude ústní nebo písemná dohoda (smlouva) o tom, jaké služby budete využívat.

Plánování služby
Považujeme za důležité podpořit vás v tom, co opravdu potřebujete. Služby by vám měly pomoci překlenout obtížné období, rozvinout vaše dovednosti, posílit vaši sebedůvěru. Naši pracovníci s vámi sestaví rehabilitační plán, ze kterého by mělo být jasné, co je vaším cílem a jak se k němu přiblížit.

Poskytujeme služby v takovém prostředí, které je pro vás důstojené a odpovídá vašim individuálním potřebám.

Spolupráce s odbornými lékaři
Spolupracujeme především s psychiatrickými nemocnicemi a ambulancemi. Je pro nás důležité být v kontaktu i s vaším psychiatrem, abychom mohli vaši podporu účinně plánovat a koordinovat. Z tohoto důvodu Vás budeme žádat o doporučení psychiatra.

Ochrana osobních údajů
Údaje o vás můžeme shromažďovat na základě Zákona o sociálních službách. Nemůžeme je však nikomu dalšímu bez vašeho souhlasu předávat. Do dokumentace v písemné i elektronické podobě máte právo kdykoliv nahlížet.

Platby za služby
Všechny služby jsou poskytovány zdarma, kromě chráněného bydlení.

Ve středisku Hlinsko poskytuje komunitní tým služby sociální rehabilitace. Hlinecké dobrovolnické centrum sídlí ve stejné budově.

 Spolupracujeme s dalšími organizacemi působícími ve městě Hlinsko. Kontakty zde.

Činnost střediska v regionu Hlinsko podporuje město Hlinsko a Pardubický kraj.

 

Kontakt

Kontaktní osoba: Bc. Jana Horynová – vedoucí střediska
Adresa: Karla Lidického 1213, 539 01 Hlinsko
Telefon: 777 151 494
E-mail: hlinsko@fokusvysocina.cz
Web: www.fokusvysocina.cz


 

Klikni na mapku a najdi nejbližší pomoc

Třebíč Jihlava Žďár n/S Pelhřimov Havlíčkův Brod Hlinsko

facebook
 

 

© 2024 FOKUS Vysočina | Administrace | Cookies

Web: Crespo | Design: TNK