Středisko Pelhřimov vzniklo v roce 1993 přestěhováním chráněných dílen a sociálního centra z obce Želiv. Od Města Pelhřimov získalo do pronájmu Vlasákovu vilu na Humpolecké ulici a dodnes zde naše služby sídlí. V letech 1999 až 2005 provozovalo středisko Kontaktní centrum pro drogově závislé. V průběhu let 1999 - 2002 vzniklo chráněné bydlení a dobrovolnické centrum pro region Pelhřimov a Humpolec. V roce 2006 vznikl Tým pro podporu v zaměstnávání. 

Již téměř 30 let se snažíme rozvíjet co nejširší nabídku služeb, jejichž posláním je podporovat lidi s duševním onemocněním v různých životních oblastech.

Podporu vám můžeme poskytnout za těchto podmínek:

  • jste osobou s duševním onemocněním
  • je vám nejméně 16 let
  • potřebujete využívat naše služby
  • u některých služeb (například chráněného bydlení) požadujeme doporučení psychiatra

Vstup do služeb
Kontaktujte prosím Komunitní tým ve středisku, které je nejblíže místu, kde bydlíte.

Pracovník našeho týmu si s vámi domluví schůzku na místě, které vám bude vyhovovat. Při prvním setkání proběhne vstupní rozhovor, při kterém vám náš pracovník představí služby FOKUSu Vysočina a bude zjišťovat, zda splňujete podmínky pro poskytnutí podpory. Nejpozději do dvou týdnů vás tento pracovník informuje, zda jste byl/a přijata do služeb. Bude vám přidělen klíčový pracovník, se kterým budete nadále v kontaktu. Klíčový pracovník bude spolu s vámi mapovat vaši situaci, vaše přání a potřeby. Výsledkem bude ústní nebo písemná dohoda (smlouva) o tom, jaké služby budete využívat.

Plánování služby
Považujeme za důležité podpořit vás v tom, co opravdu potřebujete. Služby by vám měly pomoci překlenout obtížné období, rozvinout vaše dovednosti, posílit vaši sebedůvěru. Naši pracovníci s vámi sestaví rehabilitační plán, ze kterého by mělo být jasné, co je vaším cílem a jak se k němu přiblížit.

Spolupráce s odbornými lékaři
Spolupracujeme především s psychiatrickými nemocnicemi a ambulancemi. Je pro nás důležité být v kontaktu i s vaším psychiatrem, abychom mohli vaši podporu účinně plánovat a koordinovat. Z tohoto důvodu Vás budeme žádat o doporučení psychiatra.

Ochrana osobních údajů
Údaje o vás můžeme shromažďovat na základě Zákona o sociálních službách. Nemůžeme je však nikomu dalšímu bez vašeho souhlasu předávat. Do dokumentace v písemné i elektronické podobě máte právo kdykoliv nahlížet.

Platby za služby
Všechny služby jsou poskytovány zdarma, kromě chráněného bydlení.


Kde nás najdete?

Komunitní tým, Tým podpory v zaměstnávání, Dobrovolnické centrum                                  Humpolecká 736, Pelhřimov

Chráněné bydlení                                                                                                                     Pražská 1318, Pelhřimov

Komunitní tým - skupinové aktivity                                                                                           Pražská 1947, Pelhřimov

Kontakt

Vedoucí střediska:
Adresa: Humpolecká 736, 393 01 Pelhřimov
Mobil: 771 230 935
E-mail: lucie.solcova@fokusvysocina.cz

 

Všem našim podporovatelům děkujeme - více viz Podporují nás


 

Klikni na mapku a najdi nejbližší pomoc

Třebíč Jihlava Žďár n/S Pelhřimov Havlíčkův Brod Hlinsko

facebook
 

 

© 2024 FOKUS Vysočina | Administrace | Cookies

Web: Crespo | Design: TNK