Přispějte věcným darem

Darujte materiál pro šicí provozy, vybavení pro chráněné bydlení, výpočetní techniku pro výuku klientů, vybavení do chráněných bytů a komunitních místností pro setkávání klientů.

Zapojte se jako dobrovolníci

Staňte se individuálním nebo firemním dobrovolníkem ve FOKUSU Vysočina nebo jiných organizacích - a to prostřednictvím Dobrovolnických center Fokus Vysočina.

Kupte si výrobky nebo služby sociálního podniku FOVY s.r.o.

Výrobky si můžete zakoupit buď osobně na některé z prodejních výstav (sledujte na webu FOVY nebo na našem Facebooku), nebo přímo na místě v našem sociálním podniku FOVY. Firmám a jednotlivcům můžeme na zakázku nabídnout také lesnické práce, zahradnické práce, pomocné zednické práce, malování bytu, stěhování, výroba reklamních či upomínkových předmětů, vypalování a malování dekorativní keramiky, výpal zhotovené keramiky v keramické peci, šití a opravy textilií, praní prádla, kompletace výrobků, úklidy, výroba lahůdek a cukrářských výrobků, catering apod.

Staňte se naším firemním partnerem, sponzorem nebo poradcem

Můžete se stát partnery některého z našich programů či projektů, jehož realizaci finančně či jinak podpoříte. Uvítáme také Vaše know-how v oblastech managementu, PR a komunikace, fundraisingu, strategického plánování, finančního řízení, práva, IT.

Zaměstnejte naše klienty

Zaměstnavatelům nabízíme spolupráci s naším týmem podpory v zaměstnávání.

Zapůjčte nám prostory či vybavení 

Využijeme je za účelem pořádání společenských nebo vzdělávacích akcí.

Přispějte darem z povinného odvodu při pořádání tombol v rámci plesů

Povinnost odvést částku ve výši 6% z výtěžku tomboly vyplývá z ustanovení zákona č. 202/1990 Sb. o loteriích a jiných podobných hrách. Pořadatel se sám může rozhodnout, na jaký charitativní projekt částku poukáže. Za každý dar je možné obdržet potvrzení pro odpočet daňového základu. Fokus nabízí dárcům i podporu propagace plesů.

 

Náhradní plnění

  • Zákon o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb. ukládá zaměstnavateli (včetně státních institucí) s více než 25 zaměstnanci povinnost zaměstnávat osoby se zdravotním postižením, přičemž povinný podíl těchto osob na celkovém počtu zaměstnanců je stanoven ve výši 4 %.
  • Za nesplnění této povinnosti je zaměstnavatel povinen odvést do státního rozpočtu za každou osobu se zdravotním postižením, kterou by měl zaměstnávat, ročně 2,5 násobek průměrné mzdy.
  • V případě, že sami nezaměstnáváte potřebný počet zaměstnanců se zdravotním postižením, můžete tuto povinnost splnit odebráním výrobků nebo služeb od organizací zaměstnávajících více než 50 zaměstnanců se zdravotním postižením.

Můžete si také uplatnit odpis daru z daní

Dar vyšší než 1 000 Kč pro jednotlivce a živnostníky nebo 2 000 Kč pro právnické osoby je odečitatelný ze základu pro výpočet daně z příjmů. Po obdržení Vašeho příspěvku Vám zašleme Potvrzení o daru pro finanční úřad.

 

Jakékoliv dotazy Vám rádi zodpovíme na peceodarce@fokusvysocina.cz nebo telefonu 725 893 478

Klikni na mapku a najdi nejbližší pomoc

Třebíč Jihlava Žďár n/S Pelhřimov Havlíčkův Brod Hlinsko

facebook
 

 

© 2024 FOKUS Vysočina | Administrace | Cookies

Web: Crespo | Design: TNK