Naším posláním je pomoc a podpora lidem se zdravotním postižením tak, aby mohli žít co nejsamostatněji a přitom spokojeně.Snažíme se v co největší míře rozvíjet vlohy lidí s handicapem. Ke každému přistupujeme individuálně s respektem k jeho lidským právům, mentálnímu věku a fyzickým možnostem.

Denní stacionář poskytuje služby podle § 46 zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů a prováděcí vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách.

V rámci této služby je uživatelům nabídnuta pomoc a podpora při jejich zapojování do běžného života. Služby jsou poskytovány ambulantně, v prostorách Denního stacionáře Bludiště se sídlem v ulici Kosmonautů 262, 583 01 Chotěboř.

Okruh osob:

 • osoby s mentálním (s výjimkou hluboké mentální retardace) nebo kombinovaným postižením (včetně smyslového),
 • osoby ve věku od 15ti do 80ti let věku

Kritéria pro poskytování služby:

 • Žadatel patří do okruhu osob.
 • Žadatel souhlasí s Pravidly Denního staconáře Bludiště
 • Klient uzavře Smlouvu o poskytování služby vzor_smlouva_ds
 • Tým má volnou kapacitu.

 

Cíle Denního stacionáře Bludiště:

Cíle orientované na uživatele

 • Rozvíjet samostatnost uživatelů.
 • Podporovat práva uživatelů (svobodu volby, pohybu, právo na důstojné zacházení).
 • Ve spolupráci s uživatelem popřípadě dalšími osobami vytvářet individuální plán, který vychází z cílů, přání klientů služby.

Cíle orientované na službu

 • Poskytovat sociální služby vycházející z potřeb uživatelů.
 • Rozvíjet a naplňovat standardy kvality ve službě.
 • Vzdělávat své pracovníky.

Orientované na společnost

 • Spolupráce s poskytovateli sociálních, zdravotních a dalších návazných služeb.
 • Ovlivňování postojů veřejnosti vůči osobám s mentálním postižením.
 • Prevence sociálního vyloučení.

Dostupnost služby

Ve stacionáři je možný tzv. pobyt na zkoušku – zájemce o službu může až 3 dny docházet do zařízení bezplatně. Během této doby se uživatel, popř. pečující osoba může blíže seznámit s chodem zařízení.
Provozní doba: pracovní dny 7:00 – 15:30 hod.

Denní kapacita: 15 uživatelů.

Celková kapacita (počet uzavřených smluv): 19 uživatelů.
Bariérovost: prostory stacionáře jsou bezbariérové
Úhrada za služby: Služby jsou dle zákona o sociálních službách zpoplatněné dle § 75 a platné vyhlášky. Ceník služby naleznete cenik_2018.pdf

 

Kontakt

Lenka Chalupová, DiS, vedoucí Bludiště 
Telefon: 773 497 498
E-mail: lenka.chalupova@fokusvysocina.czchotebor@fokusvysocina.cz,

Web: www.fokusvysocina.cz


 

Soubory ke stažení

Název Datum Velikost Staženo
143_pravidla_denniho_stacionare_bludiste.pdf 04.04.2018 09:36 193 kB 276x
145_smlouva_ds_vzor.pdf 04.04.2018 09:36 271 kB 261x
159_cenik_ds_2019.pdf 19.02.2019 10:13 365 kB 117x
160_smlouva_ds_ve_snadnem_cteni_vzor.pdf 19.02.2019 10:14 580 kB 107x
161_smlouva_ds_bezplatne_-_pobyt_na_zkousku.pdf 19.02.2019 10:15 198 kB 108x
8_denni_stacionar_chotebor_dl.pdf 26.08.2015 21:29 1,03 MB 915x

Klikni na mapku a najdi nejbližší pomoc

Třebíč Jihlava Žďár n/S Pelhřimov Havlíčkův Brod Hlinsko

 

facebook
 

 

 

Naši dárci

Přihlášení k odebírání newsletteru

Jméno
Příjmení
E-mail

© 2019 FOKUS Vysočina Administrace

Web: Crespo | Design: TNK