"Cena pro obyčejné lidi, kteří dělají neobyčejné věci!"

 

FOKUS Vysočina Dobrovolnická centra začala předávat cenu Křesadlo v roce 2002. Křesadlo vzniklo jako reakce na potřebu oceňovat dobrovolníky, kteří se nezištně zapojují do práce prospěšné pro ostatní. Křesadlo je symbolem vykřesané jiskry lidství.
FOKUS Vysočina Dobrovolnická centra každoročně předávají tuto cenu ve svých regionech.


Co je Křesadlo?

Křesadlo je ocenění dobrovolníků, která udělují dobrovolnická centra ve spolupráci s NDC Hestia. Cena se udílí dobrovolníkovi roku v rámci slavnostního předávání.

Naším hlavním cílem je zviditelnit dobrovolnictví a podpořit naše dobrovolníky.

Myšlenka pravidelného ocenění dobrovolníků vznikla na konferenci v Kroměříži (2001) v rámci Mezinárodního roku dobrovolníků

Více informací naleznete zde.


 


 

Zhlédněte dokument o předávání této ceny v České republice!


 


Ocenění v regionu Havlíčkův Brod a Chotěboř

2001    Jitka Zachariášová (FOKUS Vysočina)
            Ilona Fikarová (K-centrum HB)
2002    Jitka Křivohlavá (FOKUS Vysočina)
            Marcela Rasochová (Oblastní charita HB)
2003    Eliška Růžičková (Oblastní charita HB)
            Marta Pauková (Centrum pro zdravotně postižené)
2004    Marcela Rasochová (Oblastní charita HB)
            Markéta Vacková (K-centrum HB)
2005    Bohumila Jermlová (Domov pro seniory HB)
            Eliška Křišíková (FOKUS Vysočina)
2007    Aleš Macharáček (Petrklíč)
            Václav Pavlík (Petrklíč)
            Marie Votavová (Domov pro seniory Reynkova)
2008    Marie Votavová (Domov pro seniory Reynkova)
            Marie Málková (Oblastní charita HB)
2009    Jana Kulhánková (Diakonie ČCE, středisko Myslibořice)
            Marie Voralová (Oblastní charita HB)
            Pavel Zabystrzan (Domov pro seniory HB)
2010    Hana Najbrtová (Diakonie ČCE – středisko Myslibořice)
            Hana Kochtíková (o. s. Střed, Třebíč)
2011    Ludmila Fousková (Hospicové hnutí Nového Města na Moravě)
            Lenka Blažková (o. s. Střed, Třebíč)
2012    Jana Sochůrková (Denní stacionář Chotěboř, FOKUS Vysočina)
2013    Lenka Venzhöferová (FOKUS Vysočina, Havlíčkův Brod)
2014    Martin Kubát (Krajská knihovna Vysočiny Havlíčkův Brod)
2015    Zlatuše Hejkalová (Nemocnice Havlíčkův Brod)
2016    Helena Míková (Oblastní charita Havlíčkův Brod)

Křesadlo 2016

Ve čtvrtek 20. dubna byla na Havlíčkobrodsku předána cena pro obyčejné lidi, kteří dělají neobyčejné věci, Křesadlo za rok 2016. Letošní slavnostní předávání se konalo v prostorách ZUŠ Chotěboř.

Oceněnou dobrovolnicí se stala Helena Míková, která dobrovolničí již sedmým rokem a působí hned v několika přijímajících organizacích. Dochází do Azylového domu pro matky s dětmi v Havlíčkově Brodě, kde se věnuje volnočasovým aktivitám s dětmi. Také se zapojuje do aktivizačních činností a doučování teenagerů v Nízkoprahovém klubu BAN!, a aby toho nebylo málo, rozhodla se věnovat svůj čas i pacientům na ODN v Havlíčkobrodské nemocnici. Dobrovolnice si ocenění zaslouží nejen za své pravidelné aktivity, ale i za ochotu zapojit se do jednorázových akcí, jako je například Tříkrálová sbírka nebo sbírka Kola pro Afriku.

Dalšími nominovanými byli Stanislav Michek (Knihovna Chotěboř), Martin Kubát
(Krajská knihovna Vysočiny),Hana Kodrlová (Sociální služby města Havlíčkova
Brodu), Josef Fiala (Oblastní chartia Havlíčkův Brod), Aleš Velich (FOKUS
Vysočina Havlíčkův Brod) a Jana Kudlová (Oblastní spolek ČČK a Senior point
Havlíčkův Brod).
Slavnostním odpolednem hosty provedl moderátor Ondřej Rázl a o kulturní
vystoupení se postarali žáci ZUŠ Chotěboř a hudební skupina Shoda Náhod.

Děkujeme sponzorům a všem, kteří se na přípravách akce podíleli!


Ocenění v regionu Pelhřimov:

2002      Theodor Štěpánek (Farní charita Pacov)
2003      Mgr. Denisa Štursová (Česká katolická charita)
2004      Bc. Josef Hejda
2005      Božena Tomanová (Nemocnice Pelhřimov)
2006      manželé Ing. Zdeněk Nadrchal a Ludmila Nadrchalová (Nemocnice Pelhřimov)
2008      Romana Pernikářová (Centrum pro zdravotně postižené a FOKUS Vysočina),
               Ivana Blažková (Centrum pro zdravotně postižené)
2009      Věra Marešová (FOKUS Vysočina)
2010      Karel Kužel (FOKUS Vysočina )
2011      Martin Kubát (Centrum pro zdravotně postižené)
2012      manželé Ing. Jaroslav Maška a Lenka Mašková (dobrovolnická činnost pro občany Pelhřimova)
2013      Eva Říhová (Hodina H)
2014      Michal Novák (FOKUS Vysočina)
2015      Libuše Doubková (FOKUS Vysočina)
2016      Ing. Renáta Marková (Program Kamarád) 
2017      Lada Hellerová (Medou, z.s.)

 

Křesadlo 2017

V Kulturním domě Máj proběhlo dne 27. ledna 2018 předání ceny Křesadlo - "ceny pro obyčejné lidi, kteří dělají neobyčejné věci". Ocenění se předávalo již tradičně, v rámci slavnostního večera předání Cen města Pelhřimova. 
Oceněnou dobrovolnicí se stala paní Lada Hellerová, která dobrovolničí již třetím rokem v Centru denních služeb Medou. Paní Lada aktivně vypomáhá uživatelům v terapeutické dílně. Je vždy hlavní oporou při pořádání a zapojování se do jednorázových akcí organizace. Setkávání s klienty ji naplňuje radostí, energií a optimismem. 

Dalšími nominovanými byli paní Ing. Eva Karásková, která se zapojuje v několika organizacích a sourozenci Jan a Kateřina Maškovi, kteří dělají radost veprospěch veřejnosti.

Velké poděkování patří městu Pelhřimov a Kulturnímu zařízení města Pelhřimova. Dále děkujeme účastníkům komise, paní Jaroslavě Čekalové, PhDr. Miroslavě Kvášové, Monice Pelíškové, Mgr.Bc. Janě Sládkové a paní Vlastě Vlčkové.


Ocenění v regionu Hlinsko

2007   Klára Malá (Svaz tělěsně postižených dětí Hlinecka)
           Alena Vašková (FOKUS Vysočina)
2008   Ludmila Dalecká (Junák – svaz skautů a skautek)
           Kateřina Lavírová (Svaz tělěsně postižených dětí Hlinecka)
           Helena Lukešová - zvláštní cena za dlouholetou dobrovolnickou činnost (Svaz tělesně postižených)
2009   Ludmila Pavlišová (Centrum Jana XXIII.)
           Lucie Lavírová (Domov seniorů Drachtinka)
2010   Miluše Štiková (Domov seniorů Drachtinka, Domov se zvláštním režimem v Břevnici )
           Adam Drahoš (Junák – svaz skautů a skautek)
2011   Hana Kaválková (Občanské sdružení Autistik)
           Petra Pejchlová (Centrum denních služeb Motýl, Centrum Jana XXIII.)
2012   Marcela Boháčová (Centrum denních služeb Motýl)
           Jitka Pešková (Centrum Jana XXIII.)
2013   Kristýna Baumová (Junák - svaz skautů a skautek)
           František Hronek (Centrum Jana XXIII.)
2014   Martin Hyrš (Junák - svaz skautů a skautek)
           Zdeněk Sotona (Centrum Jana XXII.)
2015   Ing. Jan Štorek (Domov seniorů Drachtinka, CDS Motýl a ostatní organizace)                                                        
2016   Pavel Rakušan (FOKUS Vysočina, Domov seniorů Drachtinka, CDS Motýl, Centrum Jana XXIII., a ostatní organizace)

Křesadlo 2016

Slavnostní předávání ceny Křesadlo proběhlo v pátek 7. dubna  v sále hlineckého muzea. 

Cenu Křesadlo dobrovolníkům předával starosta města Miroslav Krčil.

Křesadlem za rok 2015 byl oceněn Pavel Rakušan za dobrovolnické působení v mnoha organizacích - FOKUS Vysočina, Domov seniorů Drachtinka, CDS Motýl, Centrum Jana XXIII., Azylový dům v Hamrech, Domov na hradě Rychmburk, SeniorCentrum Skuteč. 

Pavel Rakušan se svým optimistickým přístupem snaží klienty povzbudit, zaktivovat je, naslouchá jim a pomáhá jim lépe zvládnout jejich problémy. Jeho činnost je velmi rozsáhlá.

Komise také ocenila zvláštní Cenou města Hlinska paní Alenu Peškeovou za dlouholeté vedení pěveckého sboru složeného z klientů Domova seniorů Drachtinka

Radní Pardubického kraje Pavel Šotola udělil cenu Mudr. Jiřině Ptáčkové. Ocenil tak její dobrovolnickou činnost a pomoc potřebným v domácím prostředí klientů.

Nominováni také byli a velké poděkování si zaslouží: Eva Adámková a Jana Duchečková za Domov seniorů Drachtinka, Jarmila Košinová za Městský klub seniorů, Michaela Sodomková a Zdeněk Jeníček za SVČ Pohoda a Pohoda Cool a Médea z.s. a Ladislav Kovárník za Azylový dům v Hamrech.

Celým večerem provázel moderátor Roman Álvarez, o hudební doprovod se postarali Tereza Kozlová a Jan Chmelík. Závěrem večera proběhlo promítání leteckých fotografií Hlinska a okolí pana Ladislava Vaška.

Poděkování patří všem sponzorům, kteří věnovali dárky dobrovolníkům a postarali se o občerstvení. 

Klikni na mapku a najdi nejbližší pomoc

Třebíč Jihlava Žďár n/S Pelhřimov Havlíčkův Brod Hlinsko

 

facebook
 

 

 

Naši dárci

Přihlášení k odebírání newsletteru

Jméno
Příjmení
E-mail

© 2018 FOKUS Vysočina Administrace

Web: Crespo | Design: TNK