"Cena pro obyčejné lidi, kteří dělají neobyčejné věci!"

 

FOKUS Vysočina Dobrovolnická centra začala předávat cenu Křesadlo v roce 2002. Křesadlo vzniklo jako reakce na potřebu oceňovat dobrovolníky, kteří se nezištně zapojují do práce prospěšné pro ostatní. Křesadlo je symbolem vykřesané jiskry lidství.
FOKUS Vysočina Dobrovolnická centra každoročně předávají tuto cenu ve svých regionech.


Co je Křesadlo?

Křesadlo je ocenění dobrovolníků, která udělují dobrovolnická centra ve spolupráci s NDC Hestia. Cena se udílí dobrovolníkovi roku v rámci slavnostního předávání.

Naším hlavním cílem je zviditelnit dobrovolnictví a podpořit naše dobrovolníky.

Myšlenka pravidelného ocenění dobrovolníků vznikla na konferenci v Kroměříži (2001) v rámci Mezinárodního roku dobrovolníků

Více informací naleznete zde.


 


 

Zhlédněte dokument o předávání této ceny v České republice!


 


Ocenění v regionu Havlíčkův Brod a Chotěboř

2001    Jitka Zachariášová (FOKUS Vysočina)
            Ilona Fikarová (K-centrum HB)
2002    Jitka Křivohlavá (FOKUS Vysočina)
            Marcela Rasochová (Oblastní charita HB)
2003    Eliška Růžičková (Oblastní charita HB)
            Marta Pauková (Centrum pro zdravotně postižené)
2004    Marcela Rasochová (Oblastní charita HB)
            Markéta Vacková (K-centrum HB)
2005    Bohumila Jermlová (Domov pro seniory HB)
            Eliška Křišíková (FOKUS Vysočina)
2007    Aleš Macharáček (Petrklíč)
            Václav Pavlík (Petrklíč)
            Marie Votavová (Domov pro seniory Reynkova)
2008    Marie Votavová (Domov pro seniory Reynkova)
            Marie Málková (Oblastní charita HB)
2009    Jana Kulhánková (Diakonie ČCE, středisko Myslibořice)
            Marie Voralová (Oblastní charita HB)
            Pavel Zabystrzan (Domov pro seniory HB)
2010    Hana Najbrtová (Diakonie ČCE – středisko Myslibořice)
            Hana Kochtíková (o. s. Střed, Třebíč)
2011    Ludmila Fousková (Hospicové hnutí Nového Města na Moravě)
            Lenka Blažková (o. s. Střed, Třebíč)
2012    Jana Sochůrková (Denní stacionář Chotěboř, FOKUS Vysočina)
2013    Lenka Venzhöferová (FOKUS Vysočina, Havlíčkův Brod)
2014    Martin Kubát (Krajská knihovna Vysočiny Havlíčkův Brod)
2015    Zlatuše Hejkalová (Nemocnice Havlíčkův Brod)
2016    Helena Míková (Oblastní charita Havlíčkův Brod)
2017    Veronika Křikavová (FOKUS Vysočina, Chotěboř)

Křesadlo 2017

Slavnostní předání ceny Křesadlo se uskutečnilo v pátek 13. dubna 2018 v obřadní síni Nové radnice Havlíčkova Brodu.

Z celkového počtu sedmi nominovaných byla ceněna dobrovolnice Veronika Křikavová, která dobrovolničí v chotěbořském FOKUSu Vysočina. Verča se schází s klientkou po cévní mozkové příhodě, se kterou trénuje mluvu a práci na počítači. V loňském roce také začala organizovat skupinové cvičení pro klientky s duševním onemocněním a začala se individuálně věnovat klientovi s duševním onemocněním, kterému pomáhá se smysluplným trávením volného času.

Dalšími nominovanými byli Jaroslava Kabelková (Krajská knihovna Vysočiny), Michaela Marečková (Sociální služby města Havlíčkova Brodu), Petr Kotting (Nadační fond AŽ Golčův Jeníkov), Marie Vrzáková a Lenka Krajhanzlová (Oblastní charita Havlíčkův Brod), Jan Krýsa (Oblastní charita Havlíčkův Brod / Nemocnice Havlíčkův Brod).

Slavnostním odpolednem hosty provedl moderátor Ondřej Rázl a o kulturní vystoupení se postarala hudební skupina Shoda Náhod. Ze zaslaných nominací oceněnou vybírala pětičlenná komise složená ze zástupců měst a médií.

Děkujeme sponzorům, partnerům a všem, kteří se na přípravách akce podíleli!


Ocenění v regionu Pelhřimov:

2002      Theodor Štěpánek (Farní charita Pacov)
2003      Mgr. Denisa Štursová (Česká katolická charita)
2004      Bc. Josef Hejda
2005      Božena Tomanová (Nemocnice Pelhřimov)
2006      manželé Ing. Zdeněk Nadrchal a Ludmila Nadrchalová (Nemocnice Pelhřimov)
2008      Romana Pernikářová (Centrum pro zdravotně postižené a FOKUS Vysočina),
               Ivana Blažková (Centrum pro zdravotně postižené)
2009      Věra Marešová (FOKUS Vysočina)
2010      Karel Kužel (FOKUS Vysočina )
2011      Martin Kubát (Centrum pro zdravotně postižené)
2012      manželé Ing. Jaroslav Maška a Lenka Mašková (dobrovolnická činnost pro občany Pelhřimova)
2013      Eva Říhová (Hodina H)
2014      Michal Novák (FOKUS Vysočina)
2015      Libuše Doubková (FOKUS Vysočina)
2016      Ing. Renáta Marková (Program Kamarád) 
2017      Lada Hellerová (Medou, z.s.)

2018      Marta Machová (Domov pro seniory Pelhřimov)

Křesadlo 2018

V Kulturním domě Máj proběhlo dne 26. ledna 2019 předání ceny Křesadlo - "ceny pro obyčejné lidi, kteří dělají neobyčejné věci". Ocenění se předávalo již tradičně, v rámci slavnostního večera předání Cen města Pelhřimova. 
Oceněnou dobrovolnicí se stala paní Marta Machovákterou nominoval Domov pro seniory v Pelhřimově. „Paní Machová chodí do našeho domova od jeho vzniku v roce 2009. S klienty tráví volný čas, povídá si s nimi, předčítá oblíbené časopisy nebo knihy, doprovází při procházkách klienty na vozíku, navíc hraje na klávesy při mši. Paní Machová je mezi klienty díky svému trpělivému jednání a umění naslouchat velmi oblíbená,“ říká Lucie Vítů, sociální pracovnice v Domově pro seniory.

Další nominovanou na ocenění byla Jana Jirků, dobrovolnice Rodinného centra Krteček v Pelhřimově. „Jana Jirků stála u vzniku RC Krteček v roce 1999 a ještě do roku 2018 zajišťovala jeho kompletní chod. Díky jejímu dobrovolnictví a výpomoci dalších maminek se RC stalo místem pro setkávání rodin, pro pořádání různých veřejných akcí a seminářů.“ vysvětluje Zuzana Havlová, která nominaci navrhla.

Velké poděkování patří městu Pelhřimov a Kulturnímu zařízení města Pelhřimova. Dále děkujeme účastníkům komise, paní Jaroslavě Čekalové, paní Vlastě Vlčkové a panu Jiřímu Jírovi.


Ocenění v regionu Hlinsko

2007    Klára Malá (Svaz tělěsně postižených dětí Hlinecka)
            Alena Vašková (FOKUS Vysočina)

2008    Ludmila Dalecká (Junák – svaz skautů a skautek)
            Kateřina Lavírová (Svaz tělěsně postižených dětí Hlinecka)
            Helena Lukešová - zvláštní cena za dlouholetou dobrovolnickou činnost (Svaz tělesně postižených)

2009    Ludmila Pavlišová (Centrum Jana XXIII.)
            Lucie Lavírová (Domov seniorů Drachtinka)

2010    Miluše Štiková (Domov seniorů Drachtinka, Domov se zvláštním režimem v Břevnici )
            Adam Drahoš (Junák – svaz skautů a skautek)

2011    Hana Kaválková (Občanské sdružení Autistik)
            Petra Pejchlová (Centrum denních služeb Motýl, Centrum Jana XXIII.)

2012    Marcela Boháčová (Centrum denních služeb Motýl)
            Jitka Pešková (Centrum Jana XXIII.)

2013    Kristýna Baumová (Junák - svaz skautů a skautek)
            František Hronek (Centrum Jana XXIII.)

2014    Martin Hyrš (Junák - svaz skautů a skautek)
            Zdeněk Sotona (Centrum Jana XXII.)

2015    Ing. Jan Štorek (Domov seniorů Drachtinka, CDS Motýl a ostatní organizace)                                                        

2016    Pavel Rakušan (FOKUS Vysočina, Domov seniorů Drachtinka, CDS Motýl, Centrum Jana XXIII.)                         

2017    Věra Knotková (Junák - svaz skautů a skautek)                                                                                                                 

2018    Lubomír Šula (Hamzova odborná léčebna pro děti a dospělé)

 

Křesadlo 2018

Slavnostní předávání ceny Křesadlo proběhlo ve středu 3. dubna 2019 v sále Domova seniorů Drachtinka v Hlinsku.

Cenu Křesadlo dobrovolníkům předával starosta města Miroslav Krčil, pozvání také přijal Radní Pardubického kraje Pavel Šotola.

Křesadlem za rok 2018 byl oceněn pan Lubomír Šula, který byl nominován za Hamzovu odbornou léčebnu pro děti a dospělé. Sám po léčbě mozkové mrtvice dojíždí z Nového Města na Moravě do Luže, aby stejně nemocným lidem dodával sílu a naději.

Komise také ocenila Cenou města Hlinska paní Boženu Hladkou. V Centru Jana XXIII. vede již 13 let od jeho založení výtvarné a rukodělné dílny pro dospělé.

Nominováni také byli a velké poděkování si zaslouží: Markéta Němcová za Domov seniorů Drachtinka, Karel Macek za Městský klub seniorů, Šárka ČernáMarie Pospíšilová za Centrum denních služeb Motýl, Eva Modráčková a Renáta Gregorová za Azylový dům pro těhotné ženy v tísni a Kateřina Kallasová za Hamzovu odbornou léčebnu pro děti a dospělé.

Celým večerem provázel moderátor Roman Álvarez, o hudební doprovod se postaral pěvecký sbor uživatelů Domova seniorů Drachtinka.

Poděkování patří všem sponzorům, kteří věnovali dárky pro nominované a dobrovolnicím, které se postaraly o občerstvení. 

Klikni na mapku a najdi nejbližší pomoc

Třebíč Jihlava Žďár n/S Pelhřimov Havlíčkův Brod Hlinsko

 

facebook
 

 

 

Naši dárci

Přihlášení k odebírání newsletteru

Jméno
Příjmení
E-mail

© 2020 FOKUS Vysočina Administrace

Web: Crespo | Design: TNK