Rychlá navigace

Dobrovolnické centrum v regionu Hlinsko

„Nikdo není zbytečný na světě, kdo ulehčuje břemeno někomu jinému.“
(Charles Dickens)


Aktuality

 • 8. 6. jsme se zúčastnili propagační akce Den dobrovolnictví ve Svitavách
 • 8. 6. pomáhali dobrovolníci při Zahradní slavnosti v Domově seniorů Drachtinka
 • 8. 6. doprovázeli dobrovolníci klienty Centra denních služeb Motýl na výletě do Krouny do dílny dřevěných hraček
 • ve dnech 30. 5. - 1. 6. pomáhali dobrovolníci na konferenci MAS, děkujeme za hojnou účast a pomoc
 • 30. 5. pomáhali dobrovolníci s doprovodem klientů na koncertní vystoupení souborů ZUŠ v DSDrachtinka
 • společná supervize dobrovolníků se uskuteční 15. 6. od 15 hodin
 • zapojte se do připravovaného Dne dětí v Azylovém domě v Hamrech dne 24. 6.
 • hledáme dobrovolníky do všech spolupracujících organizací, více informací níže
 • pokud máte zájem o dobrovolnickou činnost, vyplňte dotazník pro zájemce
 • dobrovolnické centrum je i na Facebooku, navštivte nás: https://www.facebook.com/DobrovolnickeCentrumFokusVysocinaHlinsko?ref=hl

Kde můžete pomáhat?

FOKUS Vysočina

Spolek občanů, kteří mají zájem na integraci duševně nemocných lidí zpět do společnosti a na zlepšení kvality jejich života prostřednictvím sociální a pracovní rehabilitace.
Dobrovolníky hledáme na tyto činnosti:
Pomoc při organizování volnočasových aktivit klientů - výtvarné techniky, komunikační hry, společenské hry, návštěvy výstav a galerií, kina a divadla, posezení v kavárně nebo cukrárně, vycházky, výlety, společná vánoční a velikonoční setkání, vyplnění volného času se skupinou klientů nebo při individuálních schůzkách v domácím prostředí, při vzdělávacích aktivitách klientů (doučování, práce na PC), pomoc při organizování propagačních akcí pro veřejnost, fundraisingová  činnost

Domov na hradě Rychmburk

Jedná se o celoroční pobytové zařízení pro osoby s chronickým duševním onemocněním starší 18 let, kteří potřebují ubytování, pomoc s léčbou a s péči o vlastní osobu.
Dobrovolníky hledáme na tyto činnosti:
Vyplnění volného času klientů, výtvarné činnosti, vycházky, předčítání, rozhovory, společenské hry, pomoc při různých akcích pořádaných domovem.

Domov seniorů Drachtinka

Domov seniorů Drachtinka v Hlinsku je pobytové zařízení sociálních služeb poskytující celoroční ubytování, stravování, zdravotní, ošetřovatelskou a sociální péči. 
Dobrovolníky hledáme na tyto činnosti:
Vyplnění volného času seniorů - doprovod při vycházkách na invalidním vozíku v okolí domova, muzikoterapie, zpěv, vaření, společenské hry, ruské kuželky, výroba šperků, cvičení, předčítání, rozhovory, výroba různých předmětů, pomoc při jednorázových akcích pořádaných domovem

SeniorCentrum Skuteč

SeniorCentrum Skuteč poskytuje sociální služby domov pro seniory, domov pro osoby se zdravotním postižením a pečovatelskou službou. Pobytové služby jsou určeny především pro seniory a osoby blízké seniorskému věku, které potřebují pomoc a podporu při péči o vlastní osobu a při zajištění sebeobsluhy.                                                

Dobrovolníky hledáme na tyto činnosti:

Vyplnění volného času seniorů, rozhovory, doprovod na vycházky, výroba různých předmětů, předčítání, pomoc při jednorázových akcích pro klienty.

Centrum denních služeb Motýl

Centrum poskytuje služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu mentálního nebo kombinovaného postižení a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc druhé osoby.  
Dobrovolníky hledáme na tyto činnosti:
asistence a pomoc při organizování volnočasových aktivit zdravotně postižených v denním stacionáři: vaření, pomoc a podpora při přípravě stravy, nácvik stolování, mytí nádobí, úklid, praní, žehlení, rozvoj pohybových schopností, sebeobslužných dovedností, nácvik obsluhy přístrojů běžně dostupných na veřejných místech a na úřadech, rukodělné činnosti, canisterapie, společenské hry, vycházky, výlety, zájezdy, exkurze, návštěvy kulturních a společenských zařízení

Dům s pečovatelskou službou

Město Hlinsko disponuje dvěma domy s pečovatelskou službou. První s kapacitou 20 bytových jednotek naleznete na adrese Erbenova 1621 a druhý s 62 bytovými jednotkami se nachází na adrese Adámkova třída 677. Pečovatelskou službu zajišťuje v těchto domech Oblastní charita Nové Hrady.
Dobrovolníky hledáme na tyto činnosti:
Návštěvy klientů na pokoji – rozhovory, vycházky, vedení kroužků - vaření, výtvarné a rukodělné práce

Dlaň životu o.p.s.

Poskytuje sociální službu Azylový dům pro těhotné ženy v tísni a další služby v oblasti podpory rodiny. Přednostně je sociální služba v azylovém domě určena těhotným ženám v tísni, v jakémkoliv stadiu těhotenství, které se v souvislosti  s těhotenstvím ocitly v tíživé životní situaci, ztrácejí bydlení a sociální zázemí. 
Dobrovolníky hledáme na tyto činnosti:
pomoc a podpora maminek s péčí o dítě, chod domácnosti a výchovu dětí – vše pod dohledem soc. pracovnic, výtvarné činnosti, vaření, cvičení, vytváření společného programu pro děti i maminky

Centrum Jana XXIII.

Občanské sdružení - Centrum volného času pro děti a mládež, program je zde tvořen i pro maminky s dětmi, seniory a širokou veřejnost.
Dobrovolníky hledáme na tyto činnosti:
Pomoc při organizování volného času dětí a mládeže, výroba dárkových předmětů, vedení výtvarných kroužků, prázdninové výlety, propagace činnosti centra, pomoc při nácviku kulturního představení dětí - Živého Betléma

Hlinečánek - mateřské centrum

Nabídka předporodních kurzů, cvičení s dětmi a provoz herny pro předškolní děti.
Dobrovolníky hledáme na tyto činnosti:
Hlídání dětí v době probíhajícího programu pro matky, pomoc při organizování programu – velké společné akce na zahradě – Den dětí, Čarodějnice, soutěžní odpoledne pro předškolní děti

Oblastní charita Nové Hrady u Skutče 

Oblastní charita Nové Hrady u Skutče je nestátní neziskovou církevní právnickou organizací, poskytuje sociální služby podle Zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. 
Dobrovolníky hledáme na tyto činnosti:
Tříkrálová sbírka – na humanitární pomoc potřebným a postiženým u nás i ve světě

Město Hlinsko

Dobrovolníky hledáme na tyto činnosti:
Pomoc při organizování kulturních a společenských akcí

Návštěvy v domácnostech klientů

Individuálně – doprovod klientů se zdravotním postižení (invalidní vozík) k lékaři, do nemocnice, na úřad, drobné nákupy a pomoc v domácnosti u seniorů


Pro naše dobrovolníky

 • Dobrovolnická centra FOKUSu Vysočina pořádají každoročně předávání ceny „Křesadlo – cena pro obyčejné lidi, kteří dělají neobyčejné věci.“ (fotografie i více informací naleznete v záložce Křesadlo a ve fotogalerii).
 • Pardubický kraj ve spolupráci s Koalicí nevládek Pardubicka pořádá slavnostní galavečer - Ocenění dobrovolníků, společensky odpovědných firem a nevládních neziskových organizací.V roce 2014 zde byly oceněny naše dvě dobrovolnice - studentky gymnázia, které pravidelně navštěvují klienty s duševním onemocněním v Domově na hradě Rychmburk.
 • Pravidelně 1x/3 měsíce pořádáme supervizní setkání pro naše dobrovolníky pod dozorem kvalifikovaného supervizora, kterým je Bc. Milan Štorek. Cílem supervize je zprostředkování nezatíženého náhledu na činnost, kterou dobrovolník vykonává, s cílem vyvarovat se chyb, s cílem osobního a profesního růstu nebo s cílem potvrzení kvality této činnosti. Supervize je zpětná vazba jak mezi dobrovolníky, supervizorem a koordinátorkou.  Pro dobrovolníky zajišťujeme také školení a přednášky na různá témata – Aktivní naslouchání, Syndrom vyhoření, Trénování paměti, Mezilidské vztahy, Péče o seniory …….
 • Pořádáme také motivační setkání pro dobrovolníky – posezení v restauraci nebo kavárně, vánoční setkání, výlety

Kontakt

FOKUS Vysočina, z.ú.
Dobrovolnické centrum v regionu Hlinsko

Karla Lidického 1213 Hlinsko
Hana Chmelíková, koordinátorka dobrovolníků
e-mail: dc.hl@fokusvysocina.cz
telefon: 774 151 489

 Kontaktní dny:
(Jiný termín po dohodě)
Pondělí - pátek: 8:00 - 14:30


 

TOPlist

Soubory ke stažení

Název Datum Velikost Staženo
131_dobrovolnicke_centrum_hlinsko.pdf 09.06.2017 13:23 697 kB 6x

Klikni na mapku a najdi nejbližší pomoc

Třebíč Jihlava Žďár n/S Pelhřimov Havlíčkův Brod Hlinsko

 

facebook
 

 

 

Naši dárci

Přihlášení k odebírání newsletteru

Jméno
Příjmení
E-mail

© 2017 FOKUS Vysočina Administrace

Web: Crespo | Design: TNK