Rychlá navigace

Dobrovolnické centrum v regionu Hlinsko

„Nikdo není zbytečný na světě, kdo ulehčuje břemeno někomu jinému.“
(Charles Dickens)


Aktuality

 • Sbírka oblečení a potřebných věcí pro ČČK Chrudim - pořádají dobrovolníci v Centru Jana XXIII. 24. - 25. 8. - bližší informace na tel. 606 500 035
 • 14. - 18. 8. probíhá v Centru Jana XXIII. příměstský tábor, na kterém pomáhají dobrovolníci
 • Klienti a dobrovolníci Fokusu Vysočina se 22. 8. sejdou na turnaji v minigolfu
 • 22. 7. zorganizovala dobrovolnice kurz pro veřejnost - malování levou mozkovou hemisférou
 • 19. 7. se klienti CDS Motýl společně s dobrovolníky vydali na výlet do skanzenu Veselý kopec
 • hledáme dobrovolníky do CDS Motýl k mentálně a zdravotně postiženým klientům - od září v nových prostorách 
 • hledáme větší počet dobrovolníků na pomoc při organizace akce Tady neziskovky, vítejte  - v pátek 6. 10.
 • hledáme dobrovolníky do všech spolupracujících organizací, více informací níže
 • pokud máte zájem o dobrovolnickou činnost, vyplňte dotazník pro zájemce
 • dobrovolnické centrum je i na Facebooku, navštivte nás: https://www.facebook.com/DobrovolnickeCentrumFokusVysocinaHlinsko?ref=hl

Kde můžete pomáhat?

FOKUS Vysočina

- cílová skupina - klienti s duševním onemocněním
- činnost - vyplnění volného času se skupinou klientů nebo při individuálních schůzkách v domácím prostředí - výtvarné techniky, společenské hry, návštěvy kulrurních akcí, posezení v kavárně nebo cukrárně, vycházky, výlety, společná setkání, při vzdělávacích aktivitách klientů (práce na PC), pomoc při organizování propagačních akcí pro veřejnost

Domov na hradě Rychmburk

- pobytové zařízení pro osoby s chronickým duševním onemocněním starší 18 let
- činnost - vyplnění volného času klientů, výtvarné činnosti, vycházky, předčítání, rozhovory, společenské hry, pomoc při různých akcích pořádaných domovem.

Domov seniorů Drachtinka

- pobytové zařízení sociálních služeb poskytující celoroční ubytování, stravování, zdravotní, ošetřovatelskou a sociální péči seniorům
- činnost - Vyplnění volného času seniorů - doprovod při vycházkách na invalidním vozíku v okolí domova, muzikoterapie, zpěv, vaření, společenské hry, ruské kuželky, výroba šperků, cvičení, předčítání, rozhovory, výroba různých předmětů, pomoc při jednorázových akcích pořádaných domovem

SeniorCentrum Skuteč

SeniorCentrum Skuteč poskytuje sociální služby - domov pro seniory a pečovatelskou službu pro osoby se zdravotním postižením.                                           

činnost - vyplnění volného času seniorů, rozhovory, doprovod na vycházky, výroba různých předmětů, předčítání, pomoc při jednorázových akcích pro klienty.

Centrum denních služeb Motýl

- Centrum poskytuje služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu mentálního nebo kombinovaného postižení 

- činnost - asistence a pomoc při organizování volnočasových aktivit zdravotně postižených v denním stacionáři: vaření, pomoc a podpora při přípravě stravy, nácvik stolování, mytí nádobí, úklid, praní, žehlení, rozvoj pohybových schopností, sebeobslužných dovedností, nácvik obsluhy přístrojů běžně dostupných na veřejných místech a na úřadech, rukodělné činnosti, canisterapie, společenské hry, vycházky, výlety, zájezdy, exkurze, návštěvy kulturních a společenských zařízení

Dům s pečovatelskou službou

 Pečovatelskou službu zajišťuje v domech Oblastní charita Nové Hrady.
Dobrovolníky hledáme na tyto činnosti:
Návštěvy klientů na pokoji – rozhovory, vycházky, vedení kroužků - vaření, výtvarné a rukodělné práce

Dlaň životu o.p.s.

Poskytuje sociální službu Azylový dům pro těhotné ženy v tísni a další služby v oblasti podpory rodiny. Přednostně je sociální služba v azylovém domě určena těhotným ženám v tísni, v jakémkoliv stadiu těhotenství, které se v souvislosti  s těhotenstvím ocitly v tíživé životní situaci, ztrácejí bydlení a sociální zázemí. 
Dobrovolníky hledáme na tyto činnosti:
pomoc a podpora maminek s péčí o dítě, chod domácnosti a výchovu dětí – vše pod dohledem soc. pracovnic, výtvarné činnosti, vaření, cvičení, vytváření společného programu pro děti i maminky

Centrum Jana XXIII.

Občanské sdružení - Centrum volného času pro děti a mládež, program je zde tvořen i pro maminky s dětmi, seniory a širokou veřejnost.
Dobrovolníky hledáme na tyto činnosti:
Pomoc při organizování volného času dětí a mládeže, výroba dárkových předmětů, vedení výtvarných kroužků, prázdninové výlety, propagace činnosti centra, pomoc při nácviku kulturního představení dětí - Živého Betléma

Hlinečánek - mateřské centrum

Nabídka předporodních kurzů, cvičení s dětmi a provoz herny pro předškolní děti.
Dobrovolníky hledáme na tyto činnosti:
Hlídání dětí v době probíhajícího programu pro matky, pomoc při organizování programu – velké společné akce na zahradě – Den dětí, Čarodějnice, soutěžní odpoledne pro předškolní děti

Oblastní charita Nové Hrady u Skutče 

Oblastní charita Nové Hrady u Skutče je nestátní neziskovou církevní právnickou organizací, poskytuje sociální služby podle Zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. 
Dobrovolníky hledáme na tyto činnosti:
Tříkrálová sbírka – na humanitární pomoc potřebným a postiženým u nás i ve světě

Město Hlinsko

Dobrovolníky hledáme na tyto činnosti:
Pomoc při organizování kulturních a společenských akcí

Návštěvy v domácnostech klientů

Individuálně – doprovod klientů se zdravotním postižení (invalidní vozík) k lékaři, do nemocnice, na úřad, drobné nákupy a pomoc v domácnosti u seniorů


Pro naše dobrovolníky

 • Dobrovolnická centra FOKUSu Vysočina pořádají každoročně předávání ceny „Křesadlo – cena pro obyčejné lidi, kteří dělají neobyčejné věci.“ (fotografie i více informací naleznete v záložce Křesadlo a ve fotogalerii).
 • Pardubický kraj ve spolupráci s Koalicí nevládek Pardubicka pořádá slavnostní galavečer - Ocenění dobrovolníků, společensky odpovědných firem a nevládních neziskových organizací.V roce 2014 zde byly oceněny naše dvě dobrovolnice - studentky gymnázia, které pravidelně navštěvují klienty s duševním onemocněním v Domově na hradě Rychmburk.
 • Pravidelně 1x/3 měsíce pořádáme supervizní setkání pro naše dobrovolníky pod dozorem kvalifikovaného supervizora, kterým je Bc. Milan Štorek. Cílem supervize je zprostředkování nezatíženého náhledu na činnost, kterou dobrovolník vykonává, s cílem vyvarovat se chyb, s cílem osobního a profesního růstu nebo s cílem potvrzení kvality této činnosti. Supervize je zpětná vazba jak mezi dobrovolníky, supervizorem a koordinátorkou.  Pro dobrovolníky zajišťujeme také školení a přednášky na různá témata – Aktivní naslouchání, Syndrom vyhoření, Trénování paměti, Mezilidské vztahy, Péče o seniory …….
 • Pořádáme také motivační setkání pro dobrovolníky – posezení v restauraci nebo kavárně, vánoční setkání, výlety

Kontakt

FOKUS Vysočina, z.ú.
Dobrovolnické centrum v regionu Hlinsko

Karla Lidického 1213 Hlinsko
Hana Chmelíková, koordinátorka dobrovolníků
e-mail: dc.hl@fokusvysocina.cz
telefon: 774 151 489

 Kontaktní dny:
(Jiný termín po dohodě)
Pondělí - pátek: 8:00 - 14:30


 

TOPlist

Soubory ke stažení

Název Datum Velikost Staženo
131_dobrovolnicke_centrum_hlinsko.pdf 09.06.2017 13:23 697 kB 24x

Klikni na mapku a najdi nejbližší pomoc

Třebíč Jihlava Žďár n/S Pelhřimov Havlíčkův Brod Hlinsko

 

facebook
 

 

 

Naši dárci

Přihlášení k odebírání newsletteru

Jméno
Příjmení
E-mail

© 2017 FOKUS Vysočina Administrace

Web: Crespo | Design: TNK