Posláním sociálně terapeutické dílny je pomoci uživatelům při udržení, obnovení nebo získání základních pracovních návyků a dovedností v chráněném prostředí.

Služba sociálně terapeutická dílna poskytuje podporu lidem s mentálním a kombinovaným postižením, kteří potřebují bezpečný prostor pro seberealizaci a dostatek příležitostí zapojit se do různorodých pracovních činností. Klientům nabízíme dlouhodobou a pravidelnou podporu  ve zdokonalování pracovních a sociálních dovedností, které jim pomohou v zařazení do běžného života.

 

Podporu vám můžeme poskytnout za těchto podmínek:

 • Jste osobou s mentálním (lehké a středně těžké) a kombinovaným postižením (mentální, tělesné).
 • Je Vám 15  až 64 let.
 • Chcete si upevnit nebo získat základní pracovní dovednosti
 • Potřebujete dlouhodobou a systematickou podporu v oblasti rozvoje pracovních činností
 • Uzavřete s námi Smlouvu o poskytování služby vzor_smlouva_std
 • Závazek dodržovat Pravidla STD
 • Máme volnou kapacitu služby

 

Podmínky pro odmítnutí služby
 • Zájemce nepatří do okruhu osob (nepříznivá sociální situace neodpovídá této sociální službě, zájemce nespadá do vymezené cílové skupiny, věk,  potřebnost)
 • Odmítnutí uzavření Smlouvy o poskytnutí služby (písemné nebo ústní)
 • Nemáme volnou kapacitu služby
 • Nedodržování/nesouhlas s dodržováním Pravidel STD

 

Provozní doba:

Pondělí až pátek: 8:00 – 14:00

 

 

Základní činnosti dle Zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
 • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,
 • nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění,
 • podpora vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností.

 

 

Co Vám můžeme nabídnout:

 • Podporu při obnovení nebo získání pracovních návyků a dovedností prostřednictvím různorodých manuálních činností
 • Rozvoj sociálních dovedností
 • Podporu samostatnosti a sebeobsluhy
 • Individuální přístup pracovníků
 • Můžete si určit, na kolik hodin v týdnu chcete do dílny docházet.
 • Exkurze zaměřené na konkrétní pracovní činnosti dle vašeho zájmu
   

Kapacita okamžitá - v jeden moment 10 uživatelů.

 

Kontakt:

Alžběta Kavalírová
vedoucí Sociálně terapeutické dílny Bludiště
Telefon: 778 543 127
Na Valech 290, 583 01 Chotěboř
E-mail: alzbeta.kavalirova@fokusvysocina.cz
Web: www.fokusvysocina.cz

Služba je poskytována zdarma.

Soubory ke stažení

Název Datum Velikost Staženo
141_foto_std.jpg 04.04.2018 08:34 2,67 MB 691x
175_smlouva_o_poskytnuti_sluzby_std_vzor.pdf 06.01.2020 14:11 469 kB 274x
177_protokol_sexuality.pdf 06.01.2020 14:11 368 kB 463x
198_pravidla_std_2021.docx 09.07.2021 11:11 27 kB 40x
202_garantovana_nabidka_sluzby_std.pdf 09.07.2021 11:47 836 kB 43x

Klikni na mapku a najdi nejbližší pomoc

Třebíč Jihlava Žďár n/S Pelhřimov Havlíčkův Brod Hlinsko

 

facebook
 

 

 

Naši dárci

Přihlášení k odebírání newsletteru

Jméno
Příjmení
E-mail

© 2021 FOKUS Vysočina Administrace

Web: Crespo | Design: TNK