Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Služby > Služby pro lidi s mentálním či kombinovaným postižením > Denní stacionář

Denní stacionář bludiště

Mám možnost být součástí komunity, pocítit uznání a naučit se samostatnosti.

Poslání

Naším posláním je pomoc a podpora lidem se zdravotním postižením tak, aby mohli žít co nejsamostatněji v jejich přirozeném prostředí a to tím, že rozvíjíme a posilujeme jejich schopnosti a dovednosti v každodenních činnostech běžného života. Ke každému přistupujeme individuálně s respektem k jeho lidským právům, mentálnímu věku a fyzickým možnostem.

 

Představení služby

Ať už se člověk s mentálním či kombinovaným postižením narodí, nebo ho získá v průběhu života, je to vždy velký zásah do fungování celé rodiny.

Jakmile není možné navštěvovat školu ani práci, často blízcí člověka s postižením řeší otázku, co teď? 

Právě v takové chvíli se nabízí denní stacionář, kde vaše dítě, sourozenec či kamarád získá nové dovednosti v péči o sebe a najde si své kamarády. Pro pečující je přínosem, že o jejich blízké je dobře postaráno a oni tak mají prostor věnovat se zaměstnání nebo odpočinku.

Zobrazit více

Denní stacionář

Pro koho je služba vhodná?

Služba denního stacionáře je vhodná pro osoby

 • s mentálním postižením (s výjimkou hlubokého mentálního postižení) nebo kombinovaným postižením (včetně smyslového)
 • ve věku 15 - 80 let
 • které díky svému omezení nemají příležitost se jiným způsobem začlenit do kolektivu
 • které potřebují podporu v různých oblastech běžného života (sebeobsluha, samostatnost, komunikace), díky níž se mohou stávat samostatnější 

Služba denního stacionáře pracuje dle cílů a zásad (PDF).

Jak pracujeme?

  • aktivity přizpůsobujeme možnostem vašich blízkých, poskytujeme pomoc a podporu v oblastech, ve kterých potřebují
  • individuální nebo skupinové aktivity:
   • péče o sebe (oblékání /svlékání, podpora při podávání jídla a pití, pomoc s hygienou)
   • nácviky praktických dovedností (příprava jednoduchých jídel, péče o domácnost, nácvik nakupování, zahradní činnosti)
   • vzdělávací činnosti (vzdělávací listy, nácviky čtení, psaní a počítání)
   • pohybové a relaxační aktivity (skupinové a individuální cvičení, relaxace)
   • výtvarné, rukodělné a hudební činnosti 
   • volnočasové aktivity (výlety, návštěvy kulturních akcí a společenských akcí)
  • na základě potřeb a přání vašich blízkých jim pomůžeme rozvíjet jejich schopnosti a silné stránky
  • Bazální stimulace (PDF) - koncept, který prostřednictvím dotyku a pohybu přispívá k rozvoji smyslového vnímání

Financování a registrace

Denní stacionář Bludiště poskytuje službu dle §46 zákona č. 108/2006 Sb.

Kdy a kde je služba dostupná

Službu poskytujeme v prostorách denního stacionáře na adrese: Kosmonautů 262, 583 01 Chotěboř.

Pro zájemce nabízíme i možnost svozu dle platného ceníku (DOC).

Provozní doba denního stacionáře

Pracovní dny: 7:30 - 14:30.

Kapacita denního stacionáře

15 klientů.

Prostory stacionáře jsou bezbariérové.

Služba je dle § 75, Zákona č. 108/2006 Sb. Zpoplatněna - platný ceník služby (DOC).

Na koho se obrátit

Lenka Chalupová, DiS. - vedoucí denního stacionáře Bludiště

Adresa: Kosmonautů 262, 583 01 Chotěboř

Telefon: +420 773 497 498

E-mail: lenka.chalupova@fokusvysocina.cz

E-mail: chotebor@fokusvysocina.cz