Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > O nás

O nás

Jsme FOKUS Vysočina, nezisková organizace, která poskytuje péči a podporu lidem s duševním onemocněním nebo mentálním postižením. Jsme oporou a zdrojem pomoci tam, kde je to potřeba. Jsme tady pro jednotlivce, rodiny a komunity, které hledají podporu a porozumění v oblasti duševního zdraví a postižení.

S našimi klienty pracujeme na principech zotavení – podstatou je naší práce podporovat klienty, aby byli samostatní, součástí komunity, našli si svoje role v životě a dokázali žít smysluplný/naplněný život i přes překážky, které s jejich duševní nepohodou souvisí.

FOKUS v číslech

  • 32 let existence
  • 4 střediska – 10 registrovaných sociálních služeb, 3 zdravotní služby
  • V roce 2023 – 443 klientů s duševním onemocněním, 51 klientů s mentálním, kombinovaným či tělesným postižením (celkem 373 fyzických osob)
  • 2 kluby zotavení (recovery kluby) v Pelhřimově a Hlinsku
  • Dobrovolnická centra – v roce 2023 celkem 387 dobrovolníků, 22 559 hodin v 52 přijímacích organizacích
  • Tým vzdělávání – koncept prevence pro střední školy – 6 modulů (nyní již 11), 14 středních škol, 112 přednášek. 2584 studentů

Vize

Jsme významnou součástí dobře fungujícího systému péče o duševní zdraví ve společnosti, která nabízí stejné příležitosti zdravým i handicapovaným.

Poslání

Naším posláním je podporovat lidi s duševním onemocněním, případně jiným handicapem, v posílení jejich samostatnosti a sebedůvěry tak, aby mohli vést plnohodnotný život podle svých představ.

Hodnoty

Hodnoty

Vize FOKUSU Vysočina 2022

FOKUS Vysočina poskytuje služby pro lidi s duševním onemocněním, pro lidi s mentálním a kombinovaným postižením a zároveň provozuje dobrovolnická centra. Pracovníci z každé oblasti si stanovili svou vlastní vizi, které se vzájemně doplňují a tvoří přirozený celek.

Vize v oblasti péče o duševně nemocné

Chceme, aby se lidé s duševním onemocněním přirozeně zapojili do plánování a řízení služeb, které jim pomáhají vést plnohodnotný život ve svém městě či obci, kde žijí. Jedině s jejich aktivním zapojením můžeme poskytovat nejlepší sociálně zdravotní služby, které jsou přizpůsobené každému jednotlivci na míru.

Vize v oblasti péče o lidi s mentálním či kombinovaným postižením

V regionální síti služeb jsme ti, kdo se zaměřují na zplnomocňování klientů ve všech oblastech jejich života, v prostředí, které si zvolí. Podporujeme je v prosazování rovných příležitostí v běžném životě (seberealizace, vztahy, zaměstnávání, bydlení).

Vize v oblasti dobrovolnictví

Neziskový sektor je historicky postavený na dobrovolnictví a dobrovolné práci. Právě ta spojuje profesionální péči a přirozené prostředí, ve kterém se denně pohybujeme. Proto chceme, aby dobrovolníci byli všude tam, kde je třeba.

Vize v oblasti partnerství

Chceme být plnohodnotným partnerem obcí, jejichž občanům poskytujeme služby, aktivně se podílíme na veřejném životě a posilujeme občansky odpovědný přístup společnosti. Zároveň chceme být zajímavými a přínosnými partnery pro dárce, donátory a sponzory.