Vize:

Jsme významnou součástí dobře fungujícího systému péče o duševní zdraví ve společnosti, která nabízí stejné příležitosti zdravým i handicapovaným.

Poslání:

Naším posláním je podporovat lidi s duševním onemocněním, případně jiným handicapem, v posílení jejich samostatnosti a sebedůvěry tak, aby mohli vést plnohodnotný život podle svých představ.

Hodnoty:

Vize FOKUSU Vysočina 2022

FOKUS Vysočina poskytuje služby pro lidi s duševním onemocněním, pro lidi s mentálním a kombinovaným postižením a zároveň provozuje dobrovolnická centra. Pracovníci z každé oblasti si stanovili svou vlastní vizi, které se vzájemně doplňují a tvoří přirozený celek.

A. Vize v oblasti péče o duševně nemocné:

Chceme, aby se lidé s duševním onemocněním přirozeně zapojili do plánování a řízení služeb, které jim pomáhají vést plnohodnotný život ve svém městě či obci, kde žijí. Jedině s jejich aktivním zapojením můžeme poskytovat nejlepší sociálně zdravotní služby, které jsou přizpůsobené každému jednotlivci na míru.

B. Vize v oblasti péče o lidi s mentálním či kombinovaným postižením:

V regionální síti služeb jsme ti, kdo se zaměřují na zplnomocňování klientů ve všech oblastech jejich života, v prostředí, které si zvolí. Podporujeme je v prosazování rovných příležitostí v běžném životě (seberealizace, vztahy, zaměstnávání, bydlení).

C. Vize v oblasti dobrovolnictví:

Neziskový sektor je historicky postavený na dobrovolnictví a dobrovolné práci. Právě ta spojuje profesionální péči a přirozené prostředí, ve kterém se denně pohybujeme. Proto chceme, aby dobrovolníci byli všude tam, kde je třeba.

D. Vize v oblasti partnerství:

Chceme být plnohodnotným partnerem obcí, jejichž občanům poskytujeme služby, aktivně se podílíme na veřejném životě a posilujeme občansky odpovědný přístup společnosti. Zároveň chceme být zajímavými a přínosnými partnery pro dárce, donátory a sponzory.

Klikni na mapku a najdi nejbližší pomoc

Třebíč Jihlava Žďár n/S Pelhřimov Havlíčkův Brod Hlinsko

facebook
 

 

© 2024 FOKUS Vysočina | Administrace | Cookies

Web: Crespo | Design: TNK