Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > O nás > Medailonky správní rady

Medailonky správní rady

David Burian

David Burian.jpg

Proč jsem se stal členem správní rady a co mě k tomu motivovalo?

Členství ve správní radě mi dalo způsob, jak vyjádřit svou společenskou odpovědnost a angažovanost. Věřím, že svou prací pomáhám posilovat komunitu a zlepšovat životy lidí, kteří potřebují podporu. Doufám, že mé zkušenosti a dovednosti přispívají k rozvoji programů a služeb, které pomáhají lidem s handikepem. Práce v rámci správní rady mi umožnila navázat nové kontakty a spolupracovat s lidmi, kteří sdílejí stejné zájmy a hodnoty. Jako člen správní rady mám možnost se aktivně podílet na řízení a strategickém směřování organizace. Mohu tím přinést své odborné znalosti a dovednosti do organizace. Zároveň mám příležitost učit se novým věcem, rozvíjet své dovednosti a získávat cenné zkušenosti.

V čem je pro mne FV a jeho činnost důležitá?

Kvalita společnosti se projevuje v tom, jak se stará o ty, kteří jsou zranitelní. Lidé s duševním onemocněním potřebují nejen lékařskou péči, ale také podporu, respekt a možnost vést plnohodnotný život. Společnost, která projevuje empatii a solidaritu, ukazuje svou vyspělost a lidskost.

Lidé s handikepem mají také právo na rovnoprávný přístup ke vzdělání, zaměstnání, bydlení a dalším základním službám. Společnost, která tato práva zajišťuje, ukazuje svou schopnost chránit a respektovat práva všech.

Vzdělávání veřejnosti o duševním zdraví a boji proti stigmatizaci jsou podle mého názoru klíčové pro vytváření podpůrného a inkluzivního prostředí. Společnost, která se aktivně snaží o prevenci a osvětu, ukazuje svou zodpovědnost a péči o všechny své občany.

FOKUS Vysočina svým posláním, svou vizí a svou každodenní prací dělá lepší lidi z nás všech.

Václav Průša

Václav Průša

Proč jsem se stal členem správní rady a co mě k tomu motivovalo?

Původně jsem byl osloven zástupci města Chotěboř a vedoucí střediska FOKUSu v Chotěboři, zda bych neměl zájem být členem rady FV. S ohledem na mojí dosavadní praxi v ekonomické sféře a regionálním rozvoji včetně toho že mám zkušenosti se sociálními službami i z pohledu klienta. Celkově jsem to vzal jako zajímavou zkušenost a výzvu, při které mohu být přínosný mému okolí.

V čem je pro mne FV a jeho činnost důležitá?

V životě je mnoho událostí i zvratů, mezi než patří i ty, kdy potřebuje člověk podat pomocnou ruku. Je skvělé, že FV může být tím správným partnerem, který tu je na blízku a snaží se napomáhat.  

 

Denisa Vrbová

Denisa Vrbová

Proč jsem se stal členem správní rady a co mě k tomu motivovalo?

Byla jsem oslovena ředitelkou organizace a potěšilo mě to. Přijala jsem. Je to pro mě čest a zároveň zodpovědnost být součástí jednoho z největšího, léty prověřeného a neustále se dynamicky proměňujícího poskytovatele služeb pro lidi s duševním onemocněním a jiným handicapem v Kraji Vysočina a v Pardubickém kraji. Mojí velkou motivací pro činnost ve správní radě je můj vlastní zájem o oblast duševního zdraví, radost z práce s lidmi, kteří mají zájem, snahu a odvahu a také příběhy klientů, kterým se díky spolupráci s FV zkvalitnil život. Být jedním ze „strážců“ směřování FOKUSu Vysočina mi dává smysl, jak přispět k jeho kvalitě a udržitelnosti.

V čem je pro mne FV a jeho činnost důležitá?

Služby FV vnímám jako důležitou součást systému místně spolupracujících organizací v rámci preventivní, prvozáchytné a navazující péče o lidi s duševním onemocněním a nebo těch, kteří jsou vznikem duševního onemocnění více nebo aktuálně ohroženi.  Jsou velkou oporou nejen pro klienty samotné, ale i pro jejich blízké.

Jako důležitou vnímám i činnost služeb FV v oblasti prevence a osvěty dětí, mládeže, laické i odborné veřejnosti. Služby FV jsou důležité i v rámci destigmatizace duševních onemocnění, na které se svojí činností, hodnotami a postojem k duševním onemocněním podílejí.

Pavel Hájek

Pavel Hájek (1).png

Proč jsem se stal členem správní rady a co mě k tomu motivovalo?

Moje rozhodnutí stát se členem správní rady FOKUS Vysočina vycházelo z hlubokého přesvědčení o důležitosti péče o duševní zdraví a podpory lidí s duševním onemocněním. Vidím jako důležité a smysluplné dobrovolně pomáhat organizaci, která má významný dopad na životy druhých, a FOKUS Vysočina tuto možnost poskytuje. Motivovalo mě také to, že ve správní radě mohu FOKUSu nabídnout své zkušenosti a dovednosti k tomu, abych přispěl k rozvoji organizace a podpořil její poslání.

V čem je pro mne FV a jeho činnost důležitá?

FOKUS Vysočina je pro mě důležitý, protože poskytuje zásadní podporu lidem s duševním onemocněním v našem regionu. Organizace nabízí různé služby, které nejenže pomáhají těmto lidem zlepšit kvalitu jejich života, ale také boří stigma spojené s duševními poruchami. Pro mě je důležité podporovat organizace, které přinášejí pozitivní změny do komunity a posilují sociální soudržnost. FOKUS Vysočina hraje klíčovou roli v šíření osvěty o duševním zdraví a v poskytování praktické pomoci těm, kteří ji potřebují, což je zásadní pro zdravou společnost.

Martin Novotný

Martin Novotný

Proč jsem se stal členem správní rady a co mě k tomu motivovalo?

Byl jsem osloven v nelichotivé době pro FOKUS jako takový. Bral jsem oslovení jako výzvu dát „Radě“ profesionálnější podobu a také jí vrátit vážnost ze strany vedení a zaměstnanců FOKUSu, veřejnosti a jednotlivých členů „Rady“.

Snad se to daří dodnes naplňovat.

V čem je pro mne FV a jeho činnost důležitá?

Jako bývalý zaměstnanec a člen vedení FOKUSu nemám pochybnosti o důležitosti služeb nabízených naší organizací. Myslím, že po 30-ti letech činnosti FOKUS má nedílné místo v portfoliu poskytovaných služeb lidem s duševním (i jiným) onemocněním.