Posláním Terénního týmu pro děti Vysočina je předcházení rozvoje duševního onemocnění u dětí a podpora zotavení a zvýšení kvality života dětí s již diagnostikovaným duševním onemocněním.

Terénní tým pro děti Vysočina poskytuje službu Sociální rehabilitace dle §70 zákona č. 108/2006 Sb.

Terénní tým pro děti Vysočina je multidisciplinárním týmem pro děti ve věku 10 – 15 let (včetně), které jsou ohrožené vznikem duševního onemocnění z okruhu SMI nebo již s tímto onemocněním mají vlastní zkušenost. Službu tým poskytuje v přirozeném prostředí dítěte tak, aby pomohl provázat všechny subjekty kolem dítěte a péče o dítě tak byla komplexní.

 

Cílovou skupinou jsou osoby:

s duševním onemocněním z okruhu psychóz, poruch nálady, úzkostí, poruch osobnosti a nebo osoby ohrožené rozvojem duševního onemocnění
ve věku 10 – 15 let (včetně)
potřebují využívat služby Terénního týmu pro děti Vysočina.
 

Podmínky pro poskytnutí služby:

zájemce patří do cílové skupiny (duševní onemocnění či riziko rozvoje duševního onemocnění, věk, potřeba)
uzavření smlouvy o poskytnutí služby
tým má volnou kapacitu
 

Cíle

Orientované na uživatele:
Podporovat děti s duševním onemocněním či ohrožené rozvojem duševního onemocnění
při rozpoznání duševního onemocnění a stabilizaci dítěte v součinnosti s rodinou
v oblasti porozumění nemoci, medikaci a možným léčebným postupům v součinnosti s rodinou
při naplňování vlastních potřeb, přání a cílů
ve využívání specializovaných zdravotních služeb
ve využívání veřejných míst a služeb
při rozvíjení a posilování samostatnosti
v iniciativě při využívání volného času
ve zdravém životním stylu
při uplatňování jejich práv a nároků
při upevnění kontaktu s rodinou
při kontaktu se spolužáky, přáteli, komunitou
při řešení obtížných nebo krizových situací
při získávání, udržení nebo rozvoji studijních dovedností
Orientované na službu: 
poskytovat psychosociální služby vycházející z potřeb uživatelů
rozvíjet a naplňovat standardy ve službě
vzdělávat své pracovníky
Orientované na společnost: 
kontaktování dětí s duševním onemocněním v regionech Havlíčkův Brod a Pelhřimov
zajištění psychosociální pomoci dětem s duševním onemocněním a jejich rodinám
prevence sociálně-patologických a jiných nežádoucích jevů (sebepoškozování, sebevraždy, agresivita a šikana ve školách)
prevence ústavní léčby u dětí s prvními příznaky onemocnění
angažování se v destigmatizaci duševně nemocných
spolupráce s úřady, se základními školami a dalšími poskytovateli sociálních a zdravotních služeb
multidisciplinární spolupráce a zaměření se na cíle Reformy péče o duševní zdraví 

 

Zásady poskytování sociální služby
Dobrovolnost – služby jsou poskytovány na základě svobodného rozhodnutí uživatele
Individualita – služby jsou poskytovány s ohledem na individuální přání a potřeby uživatele (každý má klíčového pracovníka, čerpá služby podle svých aktuálních potřeb atd.)
Respekt – služby jsou poskytovány s úctou vůči uživatelům, usilují o zachování všech jejich práv a důstojnosti 
Směřování k soběstačnosti – služby jsou poskytovány takovým způsobem, aby nevedly k vytváření závislosti na službě, je kladen důraz na podporu uživatelů, která zvýší míru jejich soběstačnosti v přirozeném prostředí.

 

Dostupnost služby

pracovní dny 7:30 - 15:30

 

Kontakt

Mgr. Anna Juráčková

Havlíčkova 2034, Havlíčkův Brod 580 01
Mobil: +420 773 761 845
Email: anna.jurackova@fokusvysocina.cz

Klikni na mapku a najdi nejbližší pomoc

Třebíč Jihlava Žďár n/S Pelhřimov Havlíčkův Brod Hlinsko

facebook
 

 

© 2024 FOKUS Vysočina | Administrace | Cookies

Web: Crespo | Design: TNK