Ve středisku Chotěboř provozujeme také služby pro lidi s mentálním či kombinovaným postižením - denní stacionář, osobní asistenci a  sociálně terapeutickou dílnu – souhrnně nazývané Bludiště

 

Cíle orientované na klienty

  • podporovat samostatnost a soběstačnost  klientů
  • rozvíjet sociální dovednosti klientů
  • podporovat práva klientů (svobodu volby, pohybu, právo na důstojné zacházení)
  • společně s klientem vytvářet individuální plán podpory, který vychází z jeho osobních cílů a přání

Cíle orientované na službu

  • poskytovat sociální služby vycházející z potřeb a přání klientů.rozvíjet a naplňovat standardy kvality ve službě
  • osborně vzdělávat své pracovník

Cíle orientované na společnost

  • spolupráce s poskytovateli sociálních, zdravotních a dalších návazných služeb.
  • předcházení destigmatizací, ovlivňování postojů veřejnosti vůči osobám s mentálním postižením.
  • prevence sociálního vyloučení osob se mentálním a kombinovaným postižením

 

Právo na rovné příležitosti:

Vycházíme z přístupu, že lidé s mentálním postižením mají stejná práva jako ostatní lidé a že by jim mělo být umožněno vést ve všech oblastech běžný život. Podporujeme jejich právo na sebeurčení a samostatné rozhodování tím, že vytváříme prostor pro jejich vlastní rozhodování a to i v oblasti vztahů, partnerství a sexuality.

Soubory ke stažení

Název Datum Velikost Staženo
204_bludistak_1_2021.pdf 28.11.2021 15:34 2,09 MB 398x
205_bludistak_2_2021.pdf 28.11.2021 15:34 3,59 MB 379x
235_bludistak_3-2022.pdf 12.10.2022 14:46 2,76 MB 157x
236_bludistak_1_2022.pdf 13.10.2022 10:42 1,99 MB 170x
237_bludistak_2_2022.pdf 13.10.2022 10:42 1,70 MB 158x
242_bludistak_1_2023.pdf 28.02.2023 12:05 1,41 MB 138x
249_bludistak_2_2023.pdf 31.10.2023 10:59 4,03 MB 140x
265_bludistak_1_2024.pdf 04.03.2024 12:45 6,97 MB 37x

Klikni na mapku a najdi nejbližší pomoc

Třebíč Jihlava Žďár n/S Pelhřimov Havlíčkův Brod Hlinsko

facebook
 

 

© 2024 FOKUS Vysočina | Administrace | Cookies

Web: Crespo | Design: TNK