Ve středisku Chotěboř provozujeme také služby pro lidi s mentálním či kombinovaným postižením - denní stacionář, osobní asistenci a  sociálně terapeutickou dílnu – souhrnně nazývané Bludiště

 

Cíle orientované na klienty

  • podporovat samostatnost a soběstačnost  klientů
  • rozvíjet sociální dovednosti klientů
  • podporovat práva klientů (svobodu volby, pohybu, právo na důstojné zacházení)
  • společně s klientem vytvářet individuální plán podpory, který vychází z jeho osobních cílů a přání

Cíle orientované na službu

  • poskytovat sociální služby vycházející z potřeb a přání klientů.rozvíjet a naplňovat standardy kvality ve službě
  • osborně vzdělávat své pracovník

Cíle orientované na společnost

  • spolupráce s poskytovateli sociálních, zdravotních a dalších návazných služeb.
  • předcházení destigmatizací, ovlivňování postojů veřejnosti vůči osobám s mentálním postižením.
  • prevence sociálního vyloučení osob se mentálním a kombinovaným postižením

 

Právo na rovné příležitosti:

Vycházíme z přístupu, že lidé s mentálním postižením mají stejná práva jako ostatní lidé a že by jim mělo být umožněno vést ve všech oblastech běžný život. Podporujeme jejich právo na sebeurčení a samostatné rozhodování tím, že vytváříme prostor pro jejich vlastní rozhodování a to i v oblasti vztahů, partnerství a sexuality.

 

Časopis Bludišťák ročník 2021:   

Časopis Bludišťák ročník 2020Číslo 1,  Číslo 2,  Číslo 3

Soubory ke stažení

Název Datum Velikost Staženo
204_bludistak_1_2021.pdf 28.11.2021 15:34 2,09 MB 153x
205_bludistak_2_2021.pdf 28.11.2021 15:34 3,59 MB 183x

Klikni na mapku a najdi nejbližší pomoc

Třebíč Jihlava Žďár n/S Pelhřimov Havlíčkův Brod Hlinsko

facebook
 

 

Naši dárci

Přihlášení k odebírání newsletteru

Jméno
Příjmení
E-mail

© 2022 FOKUS Vysočina | Administrace | Cookies

Web: Crespo | Design: TNK