268_baterkomanie_foto.jpg

pátek, 16. listopadu 2018

Město Chotěboř se zapojilo do soutěže ve sběru použitých baterií Baterkománie a radnice do projektu vybrala náš projekt Telocvična pro Denní stacionář Bludiště. Díky tomu se nám prodařilo získat nemalé finanční prostředky.

Organizátoři BATERKOMÁNIE, kterými byly Kraj Vysočina a nezisková společnost ECOBAT, slíbili, že za každý kilogram baterií odevzdaný během soutěže měst věnují 10 korun na charitativní projekty.

Z dvaceti měst zapojených do soutěže se Chotěboř se umístila na čtvrtém místě.  Náš projekt Tělocvična pro denní stacionář Bludiště, který si město do soutěže vybralo, tak získal deset tisíc korun na úpravu stávajících prostor.

 "Mezi pravidelné denní aktivity patří pohybové činnosti a ranní cvičení, Bazální stimulace a relaxace. Tyto činnosti naše klienty rozvíjejí, udržují jejich fyzickou kondici, přinášejí jim radost a tím přispívají k jejich psychické pohodě. V současné době nemáme pro tyto aktivity vhodné prostory. Proto chceme jednu místnost upravit tak, aby mohla být využívána pro pohybové činnosti klientů. Součástí úprav bude i vybudování relaxačního koutku s prvky snoezelen, který bude využíván pro Bazální stimulaci, k multismyslové stimulaci a relaxaci," říká vedoucí chotěbořského střediska FOKUS Vysočina, Jitka Klepetková.

Děkujeme všem, kteří se spolu s námi do soutěže zapojili!

Klikni na mapku a najdi nejbližší pomoc

Třebíč Jihlava Žďár n/S Pelhřimov Havlíčkův Brod Hlinsko

 

facebook
 

 

 

Naši dárci

Přihlášení k odebírání newsletteru

Jméno
Příjmení
E-mail

© 2019 FOKUS Vysočina Administrace

Web: Crespo | Design: TNK