Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Projekty > Projekty v roce 2014

Projekty v roce 2014Individuální projekt Pardubického kraje na sociální služby II - Projekt je financován z ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.a ze státního rozpočtu ČR. FOKUS Vysočina je dodavatelem služby sociální rehabilitace. Od 1.2. 2013.

Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina - individuální projekt II - Projekt je financován z ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. a ze státního rozpočtu ČR.
FOKUS Vysočina je dodavatelem služby sociální rehabilitace. Od 23.4.2013.

Poskytování sociálních služeb v regionech Havlíčkův Brod, Pelhřimov a Chotěboř - poskytování sociálních služeb finančně podpořilo Ministerstvo práce a sociálních věcí a Kraj Vysočina v rámci dotačního programu Podpora sociálních služeb, které mají místní či regionální charakter – Kraj Vysočina. Podpora zahrnuje služby: sociálně terapeutická dílna, sociální rehabilitace-tým podpory v zaměstnávání, chráněné bydlení, denní stacionář a osobní asistence.

Poskytování sociálních služeb osobám s duševním onemocněním z Havlíčkova Brodu - projekt finančně podpořilo město Havlíčkův Brod. Podpora se týká těchto služeb: sociální rehabilitace-tým podpory v zaměstnávání, sociálně terapeutická dílna, chráněné bydlení, chráněné dílny.

Poskytování sociálních služeb osobám s duševním onemocněním nebo jiným zdravotním handicapem v regionu Havlíčkův Brod - projekt finančně podpořila města a obce Přibyslav, Štoky, Habry, Kámen.

Poskytování sociálních služeb osobám s duševním onemocněním nebo jiným zdravotním handicapem z Pelhřimova a realizace dobrovolnických programů v regionu Pelhřimov - projekt finančně podpořilo město Pelhřimov.

Poskytování sociálních služeb osobám s duševním onemocněním nebo jiným zdravotním handicapem z Humpolce a realizace dobrovolnických programů v regionu Humpolec - projekt finančně podpořilo město
Humpolec v rámci dotačního programu Senioři, sociální a zdravotní služby.

Poskytování sociálních služeb v regionu Pelhřimov - projekt finačně podpořila města a obce Pacov, Putimov, Kámen, mezná, Černov, Zachotín.

Poskytování sociálních služeb v regionu Chotěboř - projekt finančně podpořilo město Chotěboř, Ždírec nad Doubravou, Maleč. Z podpory je hrazena i realizace dobrovolnických programů.

Poskytování sociálních služeb v regionu Hlinsko - projekt finančně podpořilo město Hlinsko. Z dotace je hrazena i realizace dobrovolnických programů.

Dobrovolnické centrum v regionu Hlinsko – projekt finančně podpořil Pardubický kraj v rámci dotačního programu Program podpory poskytování činností a služeb působících proti sociálnímu vyloučení a město Hlinsko.

Dobrovolnická centra FOKUSU Vysočina (regiony Havlíčkův Brod a Chotěboř, Pelhřimov a Humpolec) - o finanční podporu bude požádán Kraj Vysočina.

Dobrovolnická centra FOKUSU Vysočina – projekt finančně podpořilo Ministerstvo vnitra v rámci dotačního programu Dobrovolnická služba.

Dobrovolníci v Nemocnici Pelhřimov, p. o. a Psychiatrické nemocnici Havlíčkův Brod - projekt finančně podpořilo Ministerstvo zdravotnictví.

Rekonstrukce Domu sociálních služeb II  - projekt finančně podpořil Kraj Vysočina z Fondu Vysočiny v rámci grantového programu Investujme v sociálních službách. 

Komunitní chráněné bydlení Havlíčkův Brod - Projekt finančně podpoří Kraj Vysočina, partnerem projektu je také město Havlíčkův Brod. Finanční podporu poskytla i Nadace BONA a společnost HARTMANN - RICO, a. s. Na podporu projektu je od 1.3.2013 vyhlášena také veřejná sbírka.

Dobrovolnické centrum - moje zázemí - projekt finančně podpořila Nadace ADRA.

Cestujeme, sportujeme, žijeme bez bariér! - projekt podpořila nadace Charty 77 - Konto bariéry - finanční dar je určen na nákup bezbariérového automobilu pro klienty Denního stacionáře Chotěboř.

Chráněné dílny - Rok jinak - projekt je zaměřen na Optimalizaci výrobních zdrojů Chráněných dílen Fokusu Vysočina. Podpořen je Nadací Vodafone.

Paralelní životy - cílem projektu je pokračování dialogu mezi komunitou lidí s psychickým onemocněním, odbornou a laickou veřejností.

Zapojení peer konzultantů do péče o duševní zdraví - cílem  projektu je zaměstnat ve vybraných organizacích lidi se zkušeností s duševní nemocí – peer konzultanty - a zlepšit tak kvalitu poskytovaných sociálních služeb.

Za prací do lesa - projekt finančně podpořila Nadace OKD - bylo zakoupeno nové přepravní auto, které využívají ke své činnosti chráněné dílny střediska Havlíčkův Brod. Chybějící finanční částku pomohla získat ČSOB, která zorganizovala v Havlíčkově Brodě aukci uměleckých děl.

Pec pro chráněnou dílnu rukodělnou v Havlíčkově Brodě - projekt finančně podpořila GE Money bank, firmy VKS Pohledští Dvořáci,a.s., Amylon a.s. a Klub OKO, o.p.s., který věnoval výtěžek benefičního koncertu. 

Týdny pro duševní zdraví 2014 - Týdny pro duševní zdraví probíhají v celé České republice již více než 20 let. Cílem kampaně je bořit mýty o lidech s duševními problémy, informovat o činnosti organizací, které jim pomáhají, a samozřejmě také přispět k duševní pohodě nás všech. Proto vždy na podzim v září a říjnu pořádáme kulturní a osvětové akce ve městech, kde FOKUS Vysočina působí – v Havlíčkově Brodě, Pelhřimově, Chotěboři a Hlinsku.

Tady neziskovky - vítejte! - akce se koná vždy na podzim pod záštitou radního Pardubického kraje pan Ing. Pavla Šotoly.

Projekty v roce 2014
Projekty v roce 2014
Projekty v roce 2014
Projekty v roce 2014