Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Projekty > Projekty v roce 2018

Projekty v roce 2018Spolu s rodinami - Díky NF Avast začaly fungovat v pelhřimovském středisku FOKUSu Vysočina nové svépomocné skupiny pro klienty a jejich rodiny. Na těchto sezeních pracují klienti se svými blízkými pod vedení odborně vyškoleného pracovníka na různých tématech spojených s jejich nemocí a běžným životem. Důležitost spočívá především v zapojení blízkých duševně nemocných, protože ti jsou nemocí rovněž výrazně zatíženi. 

Komunitní tým do terénu -  S dofinancováním pořízení nového automobilu pro Komunitní tým v Hlinsku nám pomohla Nadace Agrofert. Díky novému automobilu mohou pracovnice poskytovat větší část sociálních služeb v terénu - přirozeném prostředí klienta. Doprovází je nejen při vyřizování různých osobních záležitostí (návštěva lékaře, úřadů, potencionálí pracovní místo, atd), ale také mohlou v případě potřeby velice rychle reagovat na krizové situace, kdy potřebuje klinet rychlou podporu. 

Rozvoj sociálních služeb v Pardubickém kraji - V období 1.1.2016 do 31.12.2018 FOKUS Vysočina, z.ú. v rámci projektu Rozvoj sociálních služeb v Pardubickém kraji zajišťoval poskytování sociální služby Komunitní tým - sociální rehabilitace (dle § 70 zákona o sociálních službách). Jejím posláním je udržení, obnovení nebo získání schopností a dovedností, které jsou důležité prozapojení duševně nemocných uživatelů do běžného života. Tento projekt byl realizován z Operačního programu Zaměstnanost Evropského sociálního fondu.

Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina, individuální projekt IV -  Díky projektu podpořeného z finanční podpory EU, státního rozpočtu a Kraje Vysočina mohl FOKUS Vysočina v období od 1. 6. 2016 do 31. 12. 2018 zajistit poskytování pěti registrovaných sociálních služeb pro cílovou skupinu osob s dlouhodobým duševním onemocněním, mentálním a kombinovaným postižením ve třech městech v Kraji Vysočina. 

Profesionalizace FOKUSU Vysočina -  V období 1.7.2016 - 30.06.2018 realizoval FOKUS Vysočina projekt jehož cílem bylo posílit odborné kapacity pracovníků managementu organizace  v oblasti strategie, financování a marketingu/PR za pomoci konzultací a koučování od expertů. Tento projekt byl realizován z Operačního programu Zaměstnanost Evropského sociálního fondu.

Zbavme se závislosti - Díky grantové podpoře Nadace České spořitelny měli klienti sociálních služeb  FOKUSu Vysočina možnost využívat v roce 2018 podporu specializovaného Adiktologa.Tato podpora je velmi efektivní především u klientů s duální diagnózou, kterých je především ve službě Komunitní chráněné bydlení většina. 

Dostupnější vzdělání pro FOKUS - Již podruhé podpořila společnost KPMG prostřednictvím svého Zaměstnaneckého grantu vzdělávání pracovníků FOKUSu Vysočina. Z darovaných peněz jsme mohli zajistit kurz CARe pro naše sociální pracovníky. Tento kurz spočívá v osvojení si přístupu recovery v práci s duševně nemocnými.  Jde o speciální metodu, která se snaží především o jejich zotavení (recovery) a následné bezproblémové začlenění do společnosti a běžného života.

Komunitní tým do terénu - Díky podpoře grantového programu Pardubického kraje jsme mohli v roce 2018 rozšířit vozový park pro sociální službu Komunitní tým - sociální rehabilitace v Hlinsku. 

Společně do terénu - Díky podpoře Fondu Vysočina jsme mohli pořídit nový vůz pro službu Komunitní tým - sociální rehabilitace Havlíčkův Brod s působností v Chotěboři a jejím blízkém okolí. Díky novému vozu mohou sociální pracovníci přesunout větší část služeb do terénu - přirozeného prostřední klienta, kde mohou lépe reagovat na jeho aktuální potřeby. 

Psycholog pro multidisciplinární tým - Se zajištěním psychologa pro multidisciplinární tým v Pelhřimově nám pomohl Nadační fond pro Pelhřimovsko částkou 20 000 Kč, která pokreje část nákladů na kratší období spolupráce s psychologem. Díky jeho podpoře můžeme doplnit tým o tolik potřebnou pozici a přiblížit se tak o další krok k vytvoření týmu podle standardů Centra duševního zdraví, jehož realizace se již nyní daří v Havlíčkově Brodě.