Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Projekty > Projekty v roce 2020

Projekty v roce 2020Nové auto pro terénní služby

Škoda auto pomáhá

Nové auto pro terénní služby - díky Asociaci veřejně prospěšných organizací (AVPO), kde je FOKUS Vysočina členem a přes grantový systém NROS (Nadace rozvoje občanské společnosti) jsme se v roce 2020 zapojili do programu Mobilita společnosti ŠKODA Auto. Díky tomu jsme v době pandemie získali nový vůz pro poskytování terénní péče sociálních služeb, který slouží nejen v mimořádných obdobích ale i v každodenním fungování především na hůře dostupných částech regionu Havlíčkobrodska.

Festival Na vlastní duši!

Nadační fond pro Pelhřimovsko

Festival Na vlastní duši! - Na stejném projektu - festivalu Na vlastní duši! jsme spolupracovali také s Nadačním fondem pro Pelhřimovsko. Díky jeho podpoře jsme mohli zajistit pro návštěvníky festivalu lákavý kulturní program a zajímavé workshopy. 

Festival Na vlastní duši!

Nadační fond Avast

Festival Na vlastní duši! - Tento projekt je rovněž realizován díky dlouhodobé spolupráci pana Fuky. Díky projektu jsme 11.9. 2020 uspořádali v Pelhřimovských Městských sadech celodenní multikulturní festival Na vlastní duši. Hlavním cílem bylo rozšířit povědomí o duševním onemocnění, jeho prevenci, možnostech pomoci duševně nemocným a jejich rodinám a destigmatizací duševně nemocných kolem nás. Tématem loňského festivalu bylo propojení duševního zdraví, pohybu a přírody. 

Otevřené dialogy

Nadační fond Avast!

Otevřené dialogy - Díky dlouhodobé spolupráci s pracovníkem Avastu panem Fukou jsme již po několikáté v roce 2019 získali podporu Nadačního fondu Avast. Díky tomu získali dva naši pracovníci přímé péče možnost se vzdělat v intenzivním odborném kurzu Otevřené dialogy. Tato metoda je specifická svým přístupem ke klientům s duševním onemocněním. Dlouhodobým cílem je proškolit takto všechny multidisciplinární týmy organizace a využívat tuto metodu v každodenní práci s klienty. 

Svoz klientů do denního stacionáře Bludiště

Podpořil Kraj Vysočina

Svoz klientů do denního stacionáře Bludiště - Díky podpoře dotačního program Fondu Vysočina jsme v roce 2020 mohli lépe zajistit svozy každodenní svoz klientů do denního stacionáře Bludiště. Sociální služba je poskytovaná fakultativně - snaží se být co nejdostupnější - klient si však hradí pouze cestu do stacionáře. Díky projektu jsme měli prostředky i na cesty pro klienta a návrat pracovníka od klienta zpět. Díky tomu byla tato služba pro klienty dostupnější a pro organizaci je realizace svozů jednodušší.

Muzikoterapie v Bludišti

Podpořil Kraj Vysočina

Muzikoterapie v Bludišti - Prostřednictvím dotačního programu Kraje Vysočina: Fond Vysočiny - Celoroční aktivity handicapovaných 2020 jsme v roce 2020 zavedli v chotěbořském Bludišti novou denní skupinovou aktivitu pro klienty - Muzikoterapii. Tato speciální terapeutická aktivita využívá práce s různými podobami zvuků za účelem dosažení pozitivních změn v psychickém a emocionálním stavu klienta, zlepšuje jeho motorické a kognitivní funkce a působí pozitivně na jeho celkový zdravotní stav a dobrou náladu. Projekt plynule pokračuje i v roce 2021.

Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina - Individuální projekt VI

Podpořil Kraj Vysočina

Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina - Individuální projekt VI

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0010486

Doba realizace projektu: 1. 1. 2019 - 31. 12. 2020

FOKUS Vysočina, z.ú. v rámci projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina - Individuální projekt VI po dobu realizace projektu poskytoval vybrané registrované sociální služby.

Komunitní tým - sociální rehabilitace v Havlíčkově Brodě a Pelhřimově, Tým podpory v zaměstnávání - sociální rehabilitace v Havlíčkově Brodě a Pelhřimově, Sociální terapeutická dílna Bludiště Osobní asistence Bludiště v Chotěboři a Centrum duševního zdraví.

Na tento projekt byla poskytnuta finanční podpora EU, státního rozpočtu a Kraje Vysočina.

Zapojení peer konzultanta do komunitní péče

Logo EU

Zapojení peer konzultanta do komunitní péče

Doba realizace: 1. 1. 2018 - 31. 12. 2020

Číslo projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0007473

Popis projektu: Projekt byl zaměřen na zvýšení funkčnosti poskytované péče o duševně nemocné na Chotěbořsku a byl realizován úspěšně. Díky projektu se podařilo na 3 roky zajistit pozici Peer konzultanta v chotěbořském multidisciplinárním týmu Práce peera se odlišuje od ostatních členů týmu tím, že má osobní zkušenost s duševním onemocněním a dokáže prostřednictvím svého příběhu pracovat s klienty na motivaci k jejich úzdravě. Jeho role je jedinečná ve sdílení prožitku. Zapojení peer konzultanta pomohlo týmu oslovit a pracovat s lidmi, ke kterým by se jinak pomoc nemusela dostat a zapojit je zpět do společnosti.

Asertivní kontaktování na Hlinecku

Logo EU

Název projektu: Aservitní kontaktování na Hlinecku

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0011825

Doba realizace projektu: 1. 1. 2020 - 31. 12. 2022

Popis projektu: Projekt asertivní kontaktování je zaměřen především na zvýšení funkčnosti poskytované péče o duševně nemocné v regionu Hlinska a jeho okolí. Hlavním cílem je zajistit fungování multidisciplinárního týmu přijetím dalšího sociálního pracovníka. Nový pracovník bude realizovat aktivity v rámci poskytování sociální rehabilitace a zároveň bude spolu s peer konzultantem asertivně kontaktovat lidi s duševním onemocněním, kteří neví, kam se obrátit nebo nejsou motivováni ke spolupráci s odbornou pomocí.