Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Projekty > Projekty v roce 2022

Projekty v roce 2022Klientům Bludiště už slouží smyslový chodník i skleník

logo_tesco.jpg         nros_cmyk_logo.jpg

I letos jsme se zapojili do grantového programu společnosti Tesco – Vy rozhodujete, my pomáháme, který realizuje ve spolupráci s organizací NROS. Chotěbořské Bludiště získalo 45 tisíc korun na projekt "S Bludištěm do přírody".
Klientům Denního stacionáře už slouží mobilní přírodní smyslový chodník a na rozvoj zahradní terapie v Sociální terapeutické dílně jsme pořídili skleník.

chodník.jpg foto chodník 1.jpg skleník.JPG


Týdny duševního zdraví 2022 - One game, one soul

Logo - zdravé město.jpg   místní agenda 21.png  projekt logo.jpg

15. září 2022 jsme v městském Parku Budoucnost v Havlíčkově Brodě uspořádali celodenní multikulturní festival Týdny duševního zdraví - One game, one soul. Hlavním tématem festivalu byl sport, ale také obecně pohyb. Cílem bylo prostřednictvím interaktivních workshopů, doprovodného kulturního programu a besed rozšířit povědomí široké veřejnosti o duševním zdraví, prevenci duševního onemocnění, duševní hygieně, možnostech pomoci a podpory lidem s duševním onemocněním a destigmatizací lidí s duševním onemocněním kolem nás. Díky podpoře Města Havlíčkův Brod jsme získali část prostředků na zajištění doprovodného programu. 


Festival na vlastní duši Hlinsko

Pardubický kraj

Akce se konala v pátek 16. září 2022 a koná se v rámci Týdnů duševního zdraví. letošním tématem byla Duše v bezpečí. Hlinecké středisko stejně jako v loňském roce uspořádalo fotbalový turnaj, ve kterém mezi sebou změřili síly studenti místních škol a lidé se zkušeností s duševním onemocněním. Turnaje se zúčastnilo šest týmů a na všechny hráče čekaly drobné ceny pořízené z dotace Pardubického kraje.

Účelem akce nebyl samotný fotbal, ale zejména destigmatizace osob se zkušeností s duševním onemocněním. Nejen pro účastníky turnaje, ale také pro fanoušky bylo připraveno hned několik workshopů a také občerstvení.


EASI CUP 2022 - Jedna hra, jedna duše - podpora Kraje Vysočina

Podpořil Kraj Vysočina

FOKUS Vysočina, z. ú. se v letošním roce stal pořadatelem mezinárodní sportovně osvětové akce EASI CUP. V Pelhřimově se konal již 18. ročník tohoto mezinárodního fotbalového turnaje (nejen) pro lidi se zkušeností s duševním onemocněním. Generálním partnerem této akce se stal také Kraj Vysočina.

Smyslem akce bylo upozornit na téma duševního onemocnění, které je v naší společnosti stále tabuizováno a zatíženo mnoha mylnými představami a předsudky. Akce se zúčastnilo celkem 14 týmů z různých koutů Evropy a Česka. Hlavním cílem bylo si zahrát fotbal, zasoutěžit si, protože během turnaje se smazávají veškeré rozdíly mezi námi všemi - cílem je užít si hru, soutěžit a sdílet svoji společně radost z akce. Akci doplnil bohatý doprovodný program: dětský den, kulturní vystoupení nebo exhibiční zápas. Díky Kraji Vysočina jsme dokázali bez potíží zařídit dopravu týmů z letiště a nádraží do místa konání turnaje v Pelhřimově, zajistit zázemí pro týmy, propagaci turnaje a zdravotní službu po celou dobu turnaje. 

Za záštitu Kraje Vysočina nad touto významnou a velkou akcí velmi děkujeme a vážíme si jeho aktivní podpory turnaje.


Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina, individuální projekt VII

Logo EU a Kraj Vysočina

Registrační číslo projektu: CZ.03.02.01/00/22_003/0000148

Doba realizace projektu: 1. 7. 2022 - 31. 12. 2022

FOKUS Vysočina, z.ú. v rámci projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina, individuální projekt VII poskytuje tyto sociální služby: 

  • Komunitní tým - sociální rehabilitace Havlíčkův Brod
  • Komunitní tým - sociální rehabilitace Pelhřimov
  • Tým podpory v zaměstnávání - sociální rehabilitace Havlíčkův Brod
  • Tým podpory v zaměstnávání - sociální rehabilitace Pelhřimov
  • Sociální terapeutická dílna Bludiště
  • Osobní asistence Bludiště 

Tento projekt je spolufinancování Evropskou unií a Krajem Vysočina.


EASI CUP 2022 – Jedna hra, jedna duše!

Nadační fond pro Pelhřimovsko

FOKUS Vysočina, z.ú. se v letošním roce stal pořadatelem mezinárodní sportovně osvětové akce EASI CUP. V Pelhřimově se konal již 18. ročník tohoto mezinárodního fotbalového turnaje (nejen) pro lidi se zkušeností s duševním onemocněním. Jedním z partnerů tohoto turnaje se stal i Nadační fond pro Pelhřimovsko.

Smyslem akce bylo upozornit na téma duševního onemocnění, které je v naší společnosti stále tabuizováno a zatíženo mnoha mylnými představami a předsudky. Akce se zúčastnilo celkem 14 týmů z různých koutů Evropy a Česka. Hlavním cílem bylo si zahrát fotbal, zasoutěžit si, protože během turnaje se smazávají veškeré rozdíly mezi námi všemi - cílem je užít si hru, soutěžit a sdílet svoji společně radost z akce. Akci doplnil bohatý doprovodný program: dětský den, kulturní vystoupení nebo exhibiční zápas. 

Podpory Nadačního fondu pro Pelhřimovsko si velmi vážíme. 


Otevřený dialog standardem v každodenní přímé péči

Nadace ČEZ

V letošním roce se prostřednictvím grantu Neziskovky 2022 od Nadace ČEZ zaměříme na proces implementace metody Otevřeného dialogu do každodenní přímé péče. Zároveň prohloubí pracovníci přímé péče své dovednosti prostřednictvím odborných stáží v organizacích, kde již tuto metodu úspěšně delší dobu využívají v každodenní podpoře klientů. Proces zavádění této metody jsme začali také díky Nadaci ČEZ již v loňském roce, kdy jsme v průběhu roku zajistili na míru připravený odborný kurz Otevřený dialog (OD) pro 4 multidisciplinární týmy. Každý tým absolvoval 2denní kurz. Na základě proškolení týmů jsme vypracovali plán implementace prvků OD do každodenní přímé práce všech týmů. Nyní na to navážeme konzultacemi s externím lektorem, který vyhodnotí, jak se daří v jednotlivých týmech metodu do přímé práce zavádět a prohloubí dovednosti jednotlivých týmů.

Velmi si vážíme dlouhodobé podpory Nadace ČEZ, díky které se daří projekty rozvíjet ve více etapách. 


Zážitkové malování - Artefiletika a arteterapie v Bludišti

Podpořil Kraj Vysočina

Poslední dva roky jsme se v Chotěbořském Bludišti věnovali zavedení a rozvoji nové aktivity pro klienty - Muzikoterapie, která je nyní součástí každodenní aktivit pro klienty Denního stacionáře Bludiště. V letošním roce se více zaměřím na další dvě nové aktivity pro klienty Artetereapii a artefiletiku. I tyto dvě nové aktivity chceme zařadit do pravidelné nabídky pro klienty. Výtvarné techniky jsou důležitým rehabilitačním a relaxačním prvkem, který rozvíjí smyslové vnímání, vlastní tvořivost a vnímavost k sobě samému i k okolnímu světu. Slouží mimo jiné ke zlepšení koordinace pohybů, hrubé a jemné motoriky, grafomotoriky a rozvíjení zrakového vnímání. Zároveň podporují u našich klientů i emoční stránku jejich osobnosti. Díky podpoře Fondu Vysočina zajistíme externího lektora, odborné kurzy na osvojení nových technik pro naše pracovníky a zároveň pomůcky nezbytné pro obě aktivity. 


Pracovníci na cestě

Pardubický kraj

Díky grantovému programu Pardubického kraje - Materiální zabezpečení sociálních služeb jsme se v letošním roce zaměřili na zvýšení dostupnosti sociální služby Komunitní tým - sociální rehabilitace v Hlinsku. Díky programu jsme zajistili pro sociální službu automobil, který je nezbytnou každodenní součástí týmu. Díky němu se pracovníci dostanou i do hůře dostupných obcí, kam například nejezdí hromadná doprava a dále se za klientem dostanou včas, podle jeho individuální potřeby. S klienty pracují v terénu nebo je přímo doprovázejí podle jejich aktuálních potřeb na úřady k lékaři a tak dále. Vzhledem k dlouhým dodacím lhůtám i finanční náročnosti pořízení nového vozu jsme pořídili vůz, který jsme dosud využívali formou operativního leasingu, tím jsme nejen ušetřili náklady a čas dodání vozu, ale zároveň jsme odkoupili vůz, který pracovníci dobře znají známe jeho technický stav.

Za dlouhodobou podporu Pardubickému kraji velmi děkujeme.


Svozy klientů do denního stacionáře Bludiště 2022

Podpořil Kraj Vysočina

Díky podpoře dotačního program Fondu Vysočina můžete i v letošním roce zajitit bezproblémové fungování každodenních svozů klientů z jejich domovů do denního stacionáře Bludiště v Chotěboři. Sociální služba je poskytovaná fakultativně - snaží se být co nejdostupnější - klient si však hradí pouze cestu do stacionáře. Díky projektu máme prostředky na úhradu cest pro klienta a návrat pracovníka od klienta zpět. Díky tomu je tato služba pro klienty z Chotěboře a blízkého okolí dostupnější a pro organizaci je realizace svozů jednodušší.