Posláním sociálně terapeutické dílny je pomoci uživatelům při udržení, obnovení nebo získání základních pracovních návyků a dovedností v chráněném prostředí.

Služba sociálně terapeutická dílna poskytuje podporu lidem s mentálním a kombinovaným postižením, kteří potřebují bezpečný prostor pro seberealizaci a dostatek příležitostí zapojit se do různorodých pracovních činností. Klientům nabízíme dlouhodobou a pravidelnou podporu  ve zdokonalování pracovních a sociálních dovedností, které jim pomohou v zařazení do běžného života.

Služba je spolufinancovaná prostřednictvím projektu: Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina, individuální projekt VII.

 

Podporu vám můžeme poskytnout za těchto podmínek:

 • Jste osobou s mentálním (lehké a středně těžké) a kombinovaným postižením (mentální, tělesné).
 • Je Vám 15  až 64 let.
 • Chcete si upevnit nebo získat základní pracovní dovednosti
 • Potřebujete dlouhodobou a systematickou podporu v oblasti rozvoje pracovních činností
 • Uzavřete s námi Smlouvu o poskytování služby vzor_smlouva_std
 • Závazek dodržovat Pravidla STD
 • Máme volnou kapacitu služby

 

Podmínky pro odmítnutí služby
 • Zájemce nepatří do okruhu osob (nepříznivá sociální situace neodpovídá této sociální službě, zájemce nespadá do vymezené cílové skupiny, věk,  potřebnost)
 • Odmítnutí uzavření Smlouvy o poskytnutí služby (písemné nebo ústní)
 • Nemáme volnou kapacitu služby
 • Nedodržování/nesouhlas s dodržováním Pravidel STD

 

Provozní doba:

Pondělí až pátek: 8:00 – 14:00

 

 

Základní činnosti dle Zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
 • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,
 • nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění,
 • podpora vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností.

 

 

Co Vám můžeme nabídnout:

 • Podporu při obnovení nebo získání pracovních návyků a dovedností prostřednictvím různorodých manuálních činností
 • Rozvoj sociálních dovedností
 • Podporu samostatnosti a sebeobsluhy
 • Individuální přístup pracovníků
 • Můžete si určit, na kolik hodin v týdnu chcete do dílny docházet.
 • Exkurze zaměřené na konkrétní pracovní činnosti dle vašeho zájmu
   

Kapacita okamžitá - v jeden moment 10 uživatelů.

 

Kontakt:

Mgr. Jana Fialová
sociální pracovnice
Telefon: 778 543 127
Na Valech 290, 583 01 Chotěboř
E-mail: jana.fialova@fokusvysocina.cz
Web: www.fokusvysocina.cz

Služba je poskytována zdarma.

Soubory ke stažení

Název Datum Velikost Staženo
141_foto_std.jpg 28.11.2021 15:33 2,67 MB 1088x
225_priloha_c._19__pravidla_pro_reseni_nametu_a_stiznosti.pdf 08.03.2022 08:41 858 kB 246x
261_garantovana_nabidka_std_2024.docx 08.01.2024 11:20 36 kB 99x
262_pravidla_std.docx 08.01.2024 11:21 199 kB 84x
263_protokol_sexuality_ambulani_sluzby_std.doc 08.01.2024 11:21 72 kB 74x
264_smlouva_std_vzor.docx 08.01.2024 11:21 200 kB 76x

Klikni na mapku a najdi nejbližší pomoc

Třebíč Jihlava Žďár n/S Pelhřimov Havlíčkův Brod Hlinsko

facebook
 

 

© 2024 FOKUS Vysočina | Administrace | Cookies

Web: Crespo | Design: TNK