Posláním Komunitního týmu - sociální rehabilitace je udržení, obnovení nebo získání schopností a dovedností, které jsou důležité pro zapojení uživatelů do běžného života.

 • Oslovujeme potenciální uživatele během jejich hospitalizace v psychiatrické léčebně.
 • Nabízíme zprostředkování dalších služeb FOKUSU Vysočina nebo i jiných poskytovatelů v regionu.
 • Dlouhodobě spolupracujeme s uživateli v oblastech péče o domácnost, hospodaření s penězi, vztahy v rodině a s vrstevníky, trávení volného času, zvládání krizí aj.
 • Doprovázíme uživatele při jednání na úřadech.
 • Zůstáváme s uživateli v kontaktu i během jejich případného pobytu v lůžkovém zařízení.
 • S lidmi, kteří nemohou nebo nechtějí přijet za námi, se setkáme na místě, které jim vyhovuje – u nich doma, na úřadě, v kavárně a podobně.

 Komunitní tým poskytuje službu Sociální rehabilitace dle §70 zákona č. 108/2006 Sb.

Cílová skupina

osoby s duševním onemocněním od 16 do 80 let

Podmínky pro poskytnutí služby:

Cíle:

 1. Orientované na uživatele
  Podporovat osoby s duševním onemocněním
  • při rozvíjení a posilování samostatnosti
  • při naplňování vlastních potřeb
  • ve využívání veřejných míst a služeb
  • v iniciativě při využívání volného času
  • ve využívání specializovaných zdravotních služeb
  • při uplatňování jejich práv a nároků
  • při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou
  • při kontaktu s komunitou
  • při řešení obtížných nebo krizových situací
 2. Orientované na službu
  • poskytovat psychosociální služby vycházející z potřeb uživatelů
  • rozvíjet a naplňovat standardy ve službě
  • vzdělávat své pracovníky
 3. Orientované na společnost
  • kontaktování osob s duševním onemocněním
  • zajištění sociální pomoci osobám s duševním onemocněním
  • prevence sociálně-patologických a jiných nežádoucích jevů (sebevraždy, bezdomovectví, agresivita, zadluženost apod.)
  • ovlivňování postojů veřejnosti vůči osobám s duševním onemocněním
  • spolupráce s úřady, samosprávou
  • spolupráce s dalšími poskytovateli sociálních a zdravotních služeb

Dostupnost služby

Provozní doba ambulantní služby: pracovní dny 7:30 – 8:30 hod.
Terénní pracovníky zastihnete na telefonu v pracovní dny od 7:30 do 15:30
Působnost: území hlineckého regionu
Forma: terénní a ambulantí
Bariérovost: ambulantní forma služby není bezbariérová,
Platby: služba je poskytována zdarma.

Garantovaná nabídka služeb

Kontakt

Kontaktní osoba: Bc. Jana Horynová – vedoucí střediska
Aadresa: Karla Lidického 1213, 539 01 Hlinsko
Telefon: 777 151 494
E-mail: hlinsko@fokusvysocina.cz
Web: www.fokusvysocina.cz

Klikni na mapku a najdi nejbližší pomoc

Třebíč Jihlava Žďár n/S Pelhřimov Havlíčkův Brod Hlinsko

facebook
 

 

Naši dárci

Přihlášení k odebírání newsletteru

Jméno
Příjmení
E-mail

© 2022 FOKUS Vysočina | Administrace | Cookies

Web: Crespo | Design: TNK