Posláním Komunitního týmu - sociální rehabilitace je udržení, obnovení nebo získání schopností a dovedností, které jsou důležité pro zapojení uživatelů do běžného života.

 • Oslovujeme potenciální uživatele během jejich hospitalizace v psychiatrické nemocnici.
 • Nabízíme zprostředkování dalších služeb FOKUSU Vysočina nebo i jiných poskytovatelů v regionu.
 • Dlouhodobě spolupracujeme s uživateli v oblastech zdraví - porozumnění své nemoci, zvládání krizí, bydlení, péče o domácnost, hospodaření s penězi, sociální dovednosti, vztahy v rodině a s vrstevníky, trávení volného času aj.
 • Doprovázíme uživatele při jednání na úřadech, při návštěvách lékařů.
 • Zůstáváme s uživateli v kontaktu i během jejich případného pobytu v lůžkovém zařízení.
 • S lidmi, kteří nemohou nebo nechtějí přijet za námi, se setkáme na místě, které jim vyhovuje – u nich doma, na úřadě, v kavárně a podobně.

 Komunitní tým poskytuje službu Sociální rehabilitace dle §70 zákona č. 108/2006 Sb.

Služba je spolufinancovaná prostřednictvím projektu: Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina, individuální projekt VII.

 

Cílová skupina

osoby s duševním onemocněním

Podmínky pro poskytnutí služby:

Cíle:

 1. Orientované na uživatele
  Podporovat osoby s duševním onemocněním
  • při rozvíjení a posilování samostatnosti
  • při naplňování vlastních potřeb
  • ve využívání veřejných míst a služeb
  • v iniciativě při využívání volného času
  • ve využívání specializovaných zdravotních služeb
  • při uplatňování jejich práv a nároků
  • při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou
  • při kontaktu s komunitou
  • při řešení obtížných nebo krizových situací
 2. Orientované na službu
  • poskytovat psychosociální služby vycházející z potřeb uživatelů
  • rozvíjet a naplňovat standardy ve službě
  • vzdělávat své pracovníky
 3. Orientované na společnost
  • kontaktování osob s duševním onemocněním
  • zajištění sociální pomoci osobám s duševním onemocněním
  • prevence sociálně-patologických a jiných nežádoucích jevů (sebevraždy, bezdomovectví, agresivita, zadluženost apod.)
  • ovlivňování postojů veřejnosti vůči osobám s duševním onemocněním
  • spolupráce s úřady, samosprávou
  • spolupráce s dalšími poskytovateli sociálních a zdravotních služeb

Dostupnost služby

Provozní doba ambulance:

Pracovní dny 7:30 – 10:00 hod. na adrese Humpolecká 736, Pelhřimov

Pondělí 13:00 - 15:30 hod. a úterý 8:30 - 12:00 hod. na adrese Pražská 1947, Pelhřimov (skupinové aktivity) 
Terénní pracovníky zastihnete na telefonu v pracovní dny 7:30 - 15:30 hod
Působnost: území pelhřimovského okresu
Forma: terénní a ambulantní
Bariérovost: ambulantní forma služby není bezbariérová
Platby: služba je poskytována zdarma
 

Garantovaná nabídka služeb

 

Činnost Komunitního týmu Pelhřimov podporuje města Pelhřimov a Humpolec.

        

Kontakt

Kontaktní osoba: Lenka Kopečná, DiS. – vedoucí Komunitního týmu
Adresa poskytovatele: FOKUS Vysočina,z.ú., středisko Pelhřimov
Humpolecká 736, 393 01 Pelhřimov
Telefon/fax: +420 606 716 737
Konzultační místnost po telefonické dohodě: Polyfunkční centrum Mikádo - Havlíčkovo náměstí 91, Humpolec

E-mail: komunitni.tym.pe@fokusvysocina.cz
            lenka.kopecna@fokusvysocina.cz
Web: www.fokusvysocina.cz

 

 

Klikni na mapku a najdi nejbližší pomoc

Třebíč Jihlava Žďár n/S Pelhřimov Havlíčkův Brod Hlinsko

facebook
 

 

© 2024 FOKUS Vysočina | Administrace | Cookies

Web: Crespo | Design: TNK