1395_20201123_114511.jpg

pondělí, 25. července 2022

Denní stacionář a Osobní asistence v chotěbořském středisku FOKUSu Vysočina je od roku 2019 držitelem mezinárodního certifikátu „Pracoviště pracující s prvky Bazální stimulace“. V letošním roce pracovníky čekala obhajoba, kterou zvládli a další tři roky mohou Bazální stimulaci nabízet jako součást každodenní péče o klienty.

Denní stacionář Bludiště poskytuje služby lidem s mentálním, tělesným či kombinovaným postižením. Osobní asistence je pro klienty s mentálním, tělesným a kombinovaným postižením a seniory. „Od roku 2018 cíleně zařazujeme do služby Bazální stimulaci. Ta je pedagogicko-ošetřovatelský koncept, který rozvíjí klientovo vnímání a komunikaci s okolím,“ řekla vedoucí střediska v Chotěboři Jitka Klepetková. Bazální stimulace využívá somatický dialog - je prováděna dotykem (somatická a vibrační stimulace) a pohybem (vestibulární stimulace). Rozvíjí zrakové, sluchové, čichové, chuťové vnímání.

Cílená stimulace je velmi důležitá zejména pro klienty upoutané většinu dne na lůžko nebo na invalidní vozík. Rozvoj smyslového vnímání a cílená nabídka pestrých podnětů je důležitá i pro klienty s obtížemi v porozumění. Pracujeme i s  biografií klienta -  aktivně se ho doptáváme a od blízkých osob zjišťujeme jeho potřeby a zvyky, a podle toho pak i vybíráme vhodné prvky z konceptu.

V denním stacionáři i v osobní asistenci jsou prvky Bazální stimulace součástí běžné péče a klientům jsou nabízeny takové prvky z konceptu, které jsou jim příjemné, a které zvyšují kvalitu jejich života.

Středisko Chotěboř je držitelem mezinárodního certifikátu „Pracoviště pracující s prvky Bazální stimulace“ od roku 2019. „V červnu 2022 proběhla supervize pracovníků, která měla za cíl zmapovat, do jaké míry a jak kvalitně pracovníci koncept do své každodenní péče o klienty zavedli a jak prvky konceptu v praxi využívají. Pracovníci výborně obhájili svou práci a získali mezinárodní certifikát na další tři roky,“ pochvalovala si Jitka Klepetková.

Klikni na mapku a najdi nejbližší pomoc

Třebíč Jihlava Žďár n/S Pelhřimov Havlíčkův Brod Hlinsko

facebook
 

 

Naši dárci

Přihlášení k odebírání newsletteru

Jméno
Příjmení
E-mail

© 2022 FOKUS Vysočina | Administrace | Cookies

Web: Crespo | Design: TNK