středa, 10. srpna 2022

Poslední dva roky jsme se v Chotěbořském Bludišti věnovali zavedení a rozvoji nové aktivity pro klienty - Muzikoterapie, která je nyní součástí každodenní aktivit pro klienty Denního stacioná Bludiště. V letošním roce se více zaměřím na další dvě nové aktivity pro klienty Artetereapii a artefiletiku. I tyto dvě nové aktivity chceme zařadit do pravidelné nabídky pro klienty. Výtvarné techniky jsou důležitým rehabilitačním a relaxačním prvkem, který rozvíjí smyslové vnímání, vlastní tvořivost a vnímavost k sobě samému i k okolnímu světu. Slouží mimo jiné ke zlepšení koordinace pohybů, hrubé a jemné motoriky, grafomotoriky a rozvíjení zrakového vnímání. Zároveň podporují u našich klientů i emoční stránku jejich osobnosti. Díky podpoře Fondu Vysočina zajistíme externího lektora, odborné kurzy na osvojení nových technik pro naše pracovníky a zároveň pomůcky nezbytné pro obě aktivity. 

 

Klikni na mapku a najdi nejbližší pomoc

Třebíč Jihlava Žďár n/S Pelhřimov Havlíčkův Brod Hlinsko

facebook
 

 

© 2023 FOKUS Vysočina | Administrace | Cookies

Web: Crespo | Design: TNK