středa, 27. července 2016

Zdravotní sestra z ordinace do terénu - projekt na rozšírení terénních služeb pro duševne nemocné v havlíckobrodském stredisku nove i o zdravotnické podporila firma Hartmann - Rico. Díky jejímu príspevku jsme mohli zakoupit potrebné vybavení pro zdravotní sestru.

Lesní ceta i do mesta - Zámerem bylo zrekonstruovat a prizpusobit nové prostory pro chránenou dílnu Lesní ceta a vytvorit i nová chránená pracovní místa. Cílem bylo zajistit sociální zarízení opravit elektroinstalaci v objektu, který vlastní Fokus Vysocina. Projekt podporil Nadacní fond pro zamestnávání osob se zdravotním postižením v grantové výzve Srdcerváci.

Vyfot mi vzpomínky - Projekt dobrovolnického centra v Hlinsku podporený Nadací Agrofert mel navázat vzájemný dialog mezi mladými lidmi a seniory. Cílem bylo aktivne zapojit seniory tím, že predají mladým lidem své vzpomínky na urcitá místa a umožnit dobrovolníkum nové vnímání místních lokalit prostrednictvím príbehu seniora. Tyto vzpomínky pak zachytili dobrovolníci na fotografiích. Projekt mel vzbudit i zájem rodin úcastníku, ostatních obyvatelu domova senioru a místní komunity k vytvárení vzájemných dlouhodobých vztahu za pomoci vzniklého alba a usporádané výstavy fotografií.

Rekonstrukce Domu sociálních služeb - Projekt byl v roce 2015 završen tretí etapou oprav. Hlavním cílem bylo opravit cást domu, kde sídlí Fokus Vysocina tak, aby jej mohl využívat tým pracovníku služby sociální rehabilitace a pracovat zde s lidmi s duševním onemocnením.

Úcast na Central and Eastern European Fundraising Conference (CEEFC) - Díky podpore Nadace se mohl jeden z našich pracovníku zúcastnit trídenní konference v Bratislave a cerpat zkušenosti od profesionálu ve fundraisingu. Víme nyní, jak efektivneji rozvíjet náš fundraising od soukromých a firemních dárcu a vícezdrojové financování FOKUSu.

Odpocinek bez bariér - Cílem projektu bylo vybudovat novou relaxacní místnost k odpocinku i cvicení pro klienty chotebérského denního stacionáre Bludište, který poskytuje služby lidem s mentálním a kombinovaným postižením. Díky grantu Nadace Ceské sporitelny jsme provedli predevším bezbariérové úpravy pro tri telesne postižené uživatele. Nadace zdraví pro Moravu a Konto Bariéry prispeli v rámci projektu na porízení relaxacního kresla do nové místnosti.

Investice do rozvoje, aneb vzdelávání pro zamestnance - Projekt byl zameren na vzdelávání ve FOKUSu Vysocina, podporila jej firma KPMG. Díky daru ve výši 20 tisíc korun absolvovalo nekolik našich sociálních pracovníku odborne zamerené kurzy na práci s našimi klienty. Projekt tak prispel ke zvýšení kvality služeb FOKUSu.

Poradenství pro Chránené dílny Fokus Vysocina - Od CSOB jsme v rámci programu Stabilizace sociálních podniku získali konzultace odborníku v hodnote 40 tisíc korun. Za pomoci zkušených odborníku z organizace P3 - People, planet, profit jsme provedli úpravy našeho webu a prevlékli jej do nového kabátu, který dnes vidíte!

Individuální projekt Pardubického kraje na sociální služby III - FOKUS Vysocina byl realizátorem verejné zakázky na pPoskytování sociální služby – sociální rehabilitace pro osoby s duševním onemocnením v Pardubickém kraji.

Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysocina – individuální projekt III - FOKUS Vysocina poskytoval v rámci projektu sociální služby duševne nemocným v podobe sociální rehabilitace ve svých strediscích v Havlíckove Brode, Pelhrimove a Chotebori.

Služby sociální rehabilitace umožnují lidem s duševní nemocí zustat v prirozeném prostredí a rozvíjet jejich schopnosti v oblasti mezilidské komunikace, navazování sociálních vztahu, péci o vlastní osobu, prosazování oprávnených zájmu, pracovních kompetencí a smysluplné trávení volného casu.

Komunitní chránené bydlení pro duševne nemocné - Projekt byl realizován ve spolupráci s mestem Havlíckuv Brod, které zajistilo v roce 2013 potrebnou celkovou stavební rekonstrukci objektu v rámci grantové podpory ROP JV. Podporili nás také jednotlivci prostredním verejné sbírky a vecné sbírky na webu www.daryprofokus.cz. Krome toho nám príspevky na vybavení bytu poskytly nadace Výbor dobré vule - Nadace Olgy Havlové, Nadace Bona a spolecnosti Hartmann - Rico a Bosch Diesel Jihlava. Cást vybavení jsme také zakoupili za peníze získané v projektu Era pomáhá regionum.

Sber toneru pro choteborské Bludište pro mentálne hendikepované - Bludište bylo vybráno jako jedno z deseti zarízení, pro které mohly firmy i jednotlivci sbírat tonery. Sber organizoval spolek Aktipo ve spolupráci s firmou KMP Bürotechnik. Výtežek z renovovaných toneru ve výši 16 386 korun posloužil na rekonstrukci a vybavení relaxacní místnosti pro choteborské klienty.

Paralelní životy - Cílem projektu bylo pokracování dialogu mezi komunitou lidí s psychickým onemocnením, odbornou a laickou verejností. PARALELNÍ ŽIVOTY poukazovaly na fakt, že problém sociálního vyloucení této skupiny obcanu je problémem nás všech.

Klikni na mapku a najdi nejbližší pomoc

Třebíč Jihlava Žďár n/S Pelhřimov Havlíčkův Brod Hlinsko

facebook
 

 

Naši dárci

Přihlášení k odebírání newsletteru

Jméno
Příjmení
E-mail

© 2021 FOKUS Vysočina Administrace

Web: Crespo | Design: TNK