čtvrtek, 12. února 2015

Podpora vybraných sociálních služeb na území kraje Vysocina - individuální projekt
Projekt je financován z ESF prostrednictvím Operacního programu Lidské zdroje a zamestnanost. a ze státního rozpoctu CR.
FOKUS Vysocina je dodavatelem služeb sociální rehabilitace a sociálne terapeutické dílny.

Individuální projekt Pardubického kraje na sociální služby
Projekt je financován z ESF prostrednictvím Operacního programu Lidské zdroje a zamestnanost.a ze státního rozpoctu CR.
FOKUS Vysocina je dodavatelem služby sociální rehabilitace.

Poskytování sociálních služeb v regionech Havlíckuv Brod, Pelhrimov a Chotebor - projekt financne podporilo  Ministerstvo práce a sociálních vecí a Kraj Vysocina v rámci dotacního programu Podpora sociálních služeb, které mají místní ci regionální charakter – Kraj Vysocina. Podpora zahrnuje služby: chránené bydlení, denní stacionár a osobní asistence.

Poskytování sociálních služeb osobám s duševním onemocnením z Havlíckova Brodu - projekt financne podporilo mesto Havlíckuv Brod. Podpora se týká chránených dílen.

Poskytování sociálních služeb osobám s duševním onemocnením nebo jiným zdravotním handicapem - projekt financne podporilo mesto Svetlá nad Sázavou a mesto Habry.

Poskytování sociálních služeb osobám s duševním onemocnením nebo jiným zdravotním handicapem
z Pelhrimova a realizace dobrovolnických programu v regionu Pelhrimov
- projekt financne podporilo  mesto Pelhrimov.

Poskytování sociálních služeb osobám s duševním onemocnením nebo jiným zdravotním handicapem
z Humpolce a realizace dobrovolnických programu v regionu Humpolec
- projekt financne podporilo mesto
Humpolec v rámci dotacního programu Seniori, sociální a zdravotní služby.

Poskytování sociálních služeb v regionu Pelhrimov - projekt financne podporila  mesto Pacov a mesto Kamenice nad Lipou.  Z podpory je hrazen provoz chránených dílen a realizace dobrovolnických programu.

Poskytování sociálních služeb v regionu Chotebor - projekt financne podporilo  mesto Chotebor a mesto Ždírec nad Doubravou. Z podpory je hrazena i realizace dobrovolnických programu.

Poskytování sociálních služeb v regionu Hlinsko - projekt financne podporilo mesto Hlinsko. Z dotace je hrazena i realizace dobrovolnických programu.

Dobrovolnické centrum v regionu Hlinsko - projekt byl financne podporen Pardubickým krajem v rámci dotacního programu Program podpory poskytování cinností a služeb pusobících proti sociálnímu vyloucení a mesto Hlinsko.

Dobrovolnická centra FOKUSU Vysocina (regiony Havlíckuv Brod a Chotebor, Pelhrimov a Humpolec) - o podporu byl požádán Kraj Vysocina.

Dobrovolnický program pro duševne nemocné a Dobrovolníci v nemocnicích a domovech duchodcu - projekty financne podporilo Ministerstvo vnitra v rámci dotacního programu Dobrovolnická služba.

Dobrovolníci v Nemocnici Pelhrimov, p. o. - projekt financne podporilo Ministerstvo zdravotnictví.

Zajištení dostupnosti terénní formy služby sociální rehabilitace pro osoby s duševním onemocnením
a zdravotním znevýhodnením v okrese Havlíckuv Brod
-  projekt financne podporil v roce 2011 Kraj Vysocina z Fondu Vysociny v rámci grantového programu Investujme v sociálních službách. Projekt je realizován v roce 2012 - zakoupení automobilu.

Rekonstrukce domu sociálních služeb - projekt financne podporil v roce 2012 Kraj Vysocina z Fondu Vysociny v rámci grantového programu Investujme v sociálních službách. Projekt bude realizován v roce 2012 a v roce 2013.

Rekonstrukce kuchyne ve stredisku Chotebor - projekt byl v roce 2012 realizován z dotace prostrednictvím MAS Podhurí Železných hor v kvetnu a cervnu z opatrení IV. 1. 2. Realizace místní rozvojové strategie z Programu rozvoje venkova CR na období 2007 – 2013.

Bezbariérové úpravy sociálního zarízení v Denním stacionári Chotebor - projekt financne podporila Nadace Charty 77 - Konto bariéry.

Vánocní pecení a zdobení pernícku s klienty FOKUSU Vysocina a pacienty Nemocnice Pelhrimov, p. o. - projekt  financne podporil Kraj Vysocina a KOUS, o. s.

20 let FOKUSu Vysocina - FOKUS Vysocina pripravil k výrocí 20 let své existence výstavu, kterou zahájil vernisáží 11. 9. ve 14 hodin v prostorách Krajského úradu Kraje Vysocina (Žižkova 57, foyer budovy B). Výstava zde byla umístena po dobu jednoho mesíce, prezentovala dvacetiletou historii organizace a zároven predstavila soucasné poskytované služby. Projekt podporil Kraj Vysocina cástkou 40 000 Kc, zapujcením prostor a obcerstvením na úvodní vernisáži.

Týdny pro duševní zdraví 2012 - Týdny pro duševní zdraví probíhají v celé Ceské republice již více než 20 let. Cílem kampane je borit mýty o lidech s duševními problémy, informovat o cinnosti organizací, které jim pomáhají, a samozrejme také prispet k duševní pohode nás všech. Proto vždy na podzim v zárí a ríjnu porádáme kulturní a osvetové akce ve mestech, kde FOKUS Vysocina pusobí – v Havlíckove Brode, Pelhrimove, Chotebori a Hlinsku.

Projekty v roce 2012 - prehled

20_CH_koupelna_po_rekonstrukci.JPG
20_CH_koupelna_predrekonstrukci.JPG
20_CHD_HB.JPG
20_Chotebor_kuchyn_nova.JPG
20_Chotebor_kuchyn_puvodni0.JPG
20_CRPODZ_HL_web.JPG
20_DC_CH_stacionar.jpg
20_DC_HBCH_dobrovolnik_fotograf.JPG
20_DC_HBCH_PL_prodej_vyrobky.jpg
20_DC_HBCH_vylet_Praha.jpg
20_DC_HL_DDD_zahradni_slavnost.jpg
20_DC_HL_ocenene_dobrovolnice.JPG
20_DC_HL_ocenene_dobrovolnice2.JPG
20_DC_HL_palec_nahoru.JPG
20_DC_HL_prezentace.JPG
20_DC_HL_Tady_neziskovky.JPG
20_DCHL_DN_vytvarne_aktivity.JPG
20_DCPE_DN_putovani_historii.JPG
20_DCPE_knihovna_informativni_nastenka.jpg
20_DCPE_nemocnice_DRJ.JPG
20_DCPE_nemocnice_DRJ2.JPG
20_DCPE_nemocnice_DRJ3.JPG
20_DCPE_nemocnice_prochazka.JPG
20_IP_SRKT_kuzelky.JPG
20_IP_SRKTCH_bowling.JPG
20_IP_SRKTCH_vanocnibesidka.JPG
20_IP_SRKTHB_vanocni_klub.JPG
20_IP_SRKTHL_vanocniklub2.JPG
20_IP_SRKTPE_vanocnipeceni.JPG
20_IP_SRTPZ_zachrannastanice_Pavlov.JPG
20_IP_SRTPZPE.JPG
20_Kurz_HL_150312.JPG

Klikni na mapku a najdi nejbližší pomoc

Třebíč Jihlava Žďár n/S Pelhřimov Havlíčkův Brod Hlinsko

facebook
 

 

Naši dárci

Přihlášení k odebírání newsletteru

Jméno
Příjmení
E-mail

© 2021 FOKUS Vysočina Administrace

Web: Crespo | Design: TNK